fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 5/Liidesed/

Merit Aktiva

Compucash veebikontor võimaldab liidestust Merit Aktiva raamatupidamisprogrammiga, Merit Aktiva liides võimaldab eksportida müügi- ja ostuarveid Compucashist Merit Aktivasse. Esmalt tuleb lubada Merit Aktiva keskkonnas üle API andmevahetus, siis tuleb pöörduda Ektaco poole, kes liidese sisse lülitada saab.

Merit Aktiva liides on tasuline ning Ektaco hooldusarvele lisandub liidese kuutasu.

Aktiveerimine

Esmalt tuleb sisestada Compucashi Merit Aktiva API andmed. Seda saab teha minnes Liidesed ja Merit Aktiva. Moodulis tuleb valida Ekspordi seaded.
API andmed tuleb sisestada kastidesse API Id ja API võti (leitavad Merit Aktiva keskkonnas, API Settings hammasratta alt), seda on kõige mugavam teha, kui võtate Merit Aktiva ja Compucashi veebikontori üksteise kõrvale ja kopeerite. Järgmiseks tuleks salvestada ja testida ühendust, kui ühenduse test annab vea ei ole mõtet edasi minna ja tuleks otsida ennem, kus viga on.

Kui liiklus on Merit Aktiva keskkonnas aktiveeritud ja liides on Ektaco poolt lubatud peab tegema seadistuse.

Kui Compucashis tegutseb mitu juriidilist keha, kelle üle peetakse Merit Aktivas eraldi arvestust saab lisada asukohti, ehk teisi liidestusi valides Ekspordi asukohad eraldi.

KM seaded

Vajutades Lisa Merit Aktiva maksu suurus saab seadistada üldiseid firma käibemaksu seadeid. Tuleb valida KM suurus Compucashis ja temale vastav maks Merit Aktivas. Compucash ei erista 0% ja KM-vaba artiklit, saab valida ainult 0.

Müügi seaded

Ekspordi müügid lubab müükide ekspordi Merit Aktivasse
Kasuta koondeksporti makstud arvete jaoks koondab ühe päeva müügid ühte arvesse
Ekspordi kõik arved eraldi ekspordib kõik arved eraldi, kasutatakse üldiselt ainult hulgimüügi puhul
Kasuta alternatiivset numeratsiooni lubab muuta eksporditavate arvete numeratsiooni, vaikimisi tulevad arved Merit Aktivasse üle Compucashi arve numbriga
Kasuta arve numbri jaoks eesliidet paneb ekspordil arve numbrile eesliite
Tundmatu kliendi nimi seotakse Meritis olemas oleva kliendikoodiga(Tundmatu kliendi kood), Meritis peab olema loodud üks klient, kelle nimele läheb personaliseerimata jaemüük, näiteks Eraklient
Ekspordi hotellitoa maksed lubab eksportida arveid, mis on tehtud toa arvele, kasutatakse juhul kui näiteks restoran ja hotell on erinevad juriidilised kehad
Grupeeri hotelli maksed kliendile koondab kõik Meritis kõik hotelliarved ühe kliendi alla, peab määrama Kliendi nime ja Kliendi koodi

Makse seaded

Compucashis kasutuses olevad makseviisid tuleb ära siduda vastavate makseviisidega Merit Aktivas. Ühe päeva müük koondatakse ühe arve alla, mille küljes on makseviisid. Kui arvel olev makseviis ei ole lingitud Meritiga eksporditakse arve eraldi. Makseviise saab lisada vajutades Lisa makseviisi ja Merit Aktiva seos, avanenud aknas tuleb valida rippmenüüst makseviis Compucashis ja see järel makseviis Merit Aktivas.

Müügipunkti seaded

Compucashis olevad müügipunktid tuleb siduda Meritis olemasolevate osakondadega. Kõik osakonnad peavad olema Meritis ette defineeritud. Müügipunkte saab siduda vajutades Lisa müügipunkti ja Merit Aktiva seos, avanenud aknas tuleb rippmenüüdest valida Compucashi müügipunkt ja sellele vastav Merit aktiva osakond.

KM grupeerimise artiklid

Erinevate KM-dega kaubagruppide artiklid tuleb müügipunktide lõikes siduda Meritis olevate kaupade koodidega. Näiteks kui müüme 20% KM-ga kaupa/teenust sisestame artikli koodi lahtrisse Meritis oleva koodi, näiteks ‘20% kaup’. Siduma peab kõikides müügipunktise kõikide käibemaksudega kaubagruppide artiklid. Siduda saab vajutades nuppu Lisa grupeerimise artikkel. Tuleb valida Compucashi müügipunkt, KM protsent ja vastava protsendiga artikli kood Merit Aktivas.

Ostu seaded

Compucash võimaldab eksportida Meritisse ka ostuarveid, selleks tuleb märkida linnuke Ekspordi ost ja salvestada, seejärel ilmuvad nähtavale ostu seaded.

Kasuta alternatiivset numeratsiooni lubab muuta eksporditavate ostuarvete numeratsiooni, vaikimisi eksporditakse samad dokumendi numbrid mis Compucashis
Ekspordi manused saadab eksportimisel Meritisse ka arvete küljes olevad manuse failid see eeldab, et arvele on manused külge pandud
Ekspordi kui kinnituse ootel ekspordib kõik ostuarved Meritisse kinnitamata kujul, see tähendab, et need tuleb Meritis ise kinnitada

Lao seaded

Ostu ekspordil tuleb siduda Compucashis olevad laod osakondadega Meritis, seda saab teha vajutades Lisa lao ja Merit Aktiva osakonna seosed. Avanenud aknas saab valida rippmenüüst Compucashi lao ja sellele vastava osakonna Meritis.

KM grupeerimise artiklid

Ekspordiks tuleb ära siduda Compucashis olevad kaupade KM artiklid ladude kaupa ära siduda Merit Aktiva artikli koodidega. Näiteks köögilaos 20% KM-ga kaup artikliga Kaup 20% Köögilaos Meritis. Artikkel peab olema Meritis loodud ja seotud laokontoga. Artikleid saab siduda vajutades Lisa grupeerimise artikkel nuppu. Compucashi kirjutame artikli koodi täht-tähelt nagu on Meritis.

Eksport

Eksportimine võib olenevalt seadistusest toimuda kas automaatselt või manuaalselt.

Automaatne eksport

Linnutades ära üldise ekspordi seadistuse all kasti Ekspordi automaatselt saab valida päevad mida eksporditakse ja ekspordi toimumise kellaja. Siis ei ole enamasti tarvis manuaalset eksporti teha, hea ajavahemik on umbes 5 päeva.

Manuaalne eksport

Käsitsi on võimalik eksporti teha minnes Liidesed ja Merit Aktiva eksport. Sealt saab valida perioodi ja vajutades vastavat nuppu.

Ekspordi logi

Minnes Personal ja Kontori tegevused saame näha, kas eksport õnnestus ja kui ei õnnestunud siis mis põhjusel. Ebaõnnestunud ekspordi puhul tuleb veateade koos põhjuse ja arvete numbritega, mida ei suudetud eksportida.

Kui Compucashis on arve tehtud kliendile, keda Meritis pole siis luuakse Meritis registrikoodi põhjal uus klient.

Levinumad vead on, et mõnel kliendil puudub riik Compucashi süsteemis või on puudu mõni makseviisi seos Compucashi ja Meriti vahel.