fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

EAS

CompuCash Retail projekt (2014-2020.15.03.21-0226)

 • Ajavahemik: 01.12.2021 - 31.08.2023

  Projekti lühikirjeldus ja eesmärk:

  Projekti tulemusel valmib uus kassasüsteemi toode, mis on mõeldud spetsiaalselt kauplustele. Uue toote nimeks on kavas määrata “CompuCash Retail”.

  Ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt on oluline turusektoreid laiendada ning meie partnerid/edasimüüjad ootavad nii kauplustele, kui ka veebi kaudu müüvatele jaemüüjatele spetsiaallahendust.

  Tulemus:

  Valmib uus toode ja viienda aasta lõpuks on CompuCash Retail kasutusel rohkem,

  kui 500-s kaupluses.

  Maksumus:

  Projekti kogumaksumus on 994 591,00 ja toetuse osa vastavalt väikeettevõttele kehtestatud määrale

  Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

   

Projekt nr EU53462: Ektaco kasvustrateegia elluviimise II etapp 

 • Ajavahemik: 1.07.2019 - 31.12.2020

  Projekti lühikirjeldus:
  Ektaco AS arendab arenguprogrammi raames välja oma kassasüsteemi viienda põlvkonna uuel tehnoloogial ning arendab välja
  ja toob turule uue tööajaarvestuse toote. Tooteid turundatakse ja müüakse nii Eestis kui ka mitmetel välisturgudel. Viimastel
  kasvatakse müüki tänu uutele toodetele ning sisenetakse ka kahele või enamale uuele turule. Programmi raames arendatakse
  edasi ka ettevõtte siseseid protsesse nig juurutatakse uudeid metoodikaid.

  Arenguprogrammi teise perioodi peamised eesmärgid on:
  1. Ektaco senise tuumiktoote, kassasüsteemi CompuCash, viienda põlvkonna arendamine nii kaugele, et seda saab iseseisvalt
  müüa.
  2. Ektaco uue olulise toote, tööajaarvestuse süsteemi CompuAccess, arendamine skaleeritavaks lahenduseks
  tootmisettevõtetele
  3. CompuCash toote ekspordimüügi oluline kasvatamine
  4. Ektaco kasvustrateegia uuendamine tuues sisse veelgi suurema kasvuambitsiooni koos tegevuskavaga järgmiseks perioodiks
  5. Ektaco käibe ja kasumi pideva kasvatamine

  Oodatavad tulemused 2020.a. lõpuks:
  1. Ektaco kassasüsteemi viienda põlvkonna lahendust, kassat või kontorit, kasutab kokku Eestis 500 kasutajat.
  2. Ektaco tööajaarvestuse süsteemi kasutab Eestis tootmisettevõtetes kokku 3000 töötajat.
  3. Ektaco kassasüsteem on välisturgudel kasutuses kokku 200 müügipunktis
  4. Ektaco kasvustrateegia 2020-2022 koos tegevuskava ning finantseerimislahendusega on kinnitatud
  5. 2020.a. Ektaco käive on 3,5 M € ja kasumimarginaal 12%.

  Projekti kogumaksumus 463 900 EUR ja toetuse osa vastavalt väikeettevõttele kehtestatud määrale.

Projekt nr EU51883 „Ektaco 2017-2020 strateegia tegevuskava elluviimine“

 • Ajavahemik 01.11.2017 – 30.04.2019

  Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste esmane eesmärk on Ektaco omatoodete arendus, et tuua turule ajas konkurentsivõimeline ja väärtusahelas eeliseid omava järgmise põlvkonna kassasüsteem CompuCash ning läbipääsusüsteem CompuAccess veebipõhine töö ja tööajaarvestuse lahendus. Sihitatud turusektorite äriklientidele arendada välja kõrgema lisaväärtusega tooteperekonnad, disainitud tugiteenused ja iseteeninduslikud lahendused. Uuenevad tooted loovad eeldused käibe ja töötajapõhise lisandväärtuse kahekordseks kasvuks. IT arendusmeeskonna töö peab muutuma efektiivsemaks tänu uute arendusvahendite kasutamisele, tõhusamatele testimisvõimalustele ja juhtimise protseduuride järjepidevale jälgimisele. Turunduse erinevate meetmete, kanalite, müügiprotsesside ja ärimudeli parimate näidiste sünergias loome eeldused konkurentsivõime  ja käibe kasvuks olemasolevatel turgudel ning uutel eksportturgudel.  Leiame veel vähemalt ühe lisaturu ja partner on teostanud seal esimesed müügid ja juurutused

  Projekti eesmärgid ja tulemused:

  Tuua turule ajas konkurentsivõimeline ja konkurentsieeliseid omav järgmise põlvkonna kassasüsteem CompuCash ning saavutada strateegias määratud käibe ja ekspordi kasv
  Müügitegevuse efektiivistamine, iseteenindusliku keskkonna loomine
  Teadvustada Ektaco ja CompuCash kaubamärke koduturgudel
  Tõhustada olemasolevate ekspordiriikide partnerite müüki läbi turundustegevuste ning igakülgse toe partneritele sihtturgudel
  Leida lisaks olemasolevatele eksporditurgudele veel vähemalt üks lisaturg, kus on igapäevaselt müüki ja kasutustuge tagav organisatsioon
  Tuua turule konkurentsivõimeline ja veebipõhine töö- ja tööajaarvestuse süsteem CompuAccess
  Organisatsiooni tervikuna, personali ja turunduse arendus
  Projekti kogumaksumus 682 500,00 EUR ja toetuse osa vastavalt väikeettevõttele kehtestatud määrale