fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Privaatsustingimused

Privaatsuspoliitika

Ektaco AS (edaspidi Ektaco) järgib käesolevast privaatsuspoliitika põhimõtteid ja kohustub kaitsma klientide isikuandmeid, leiate põhjaliku info selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on.

Vastutav andmetöötleja:

Ettevõtte nimi: Ektaco AS, registrikood 10076122

Aadress: Teaduspargi 8 Tallinn 2618

Telefon: +372 6542150

E-post:  ektaco@ektaco.ee

Kodulehed: https://www.ektaco.ee; https://www.compuaccess.ee; https://www.compucash5.com

Äppid: CompuCash App, CompuCash4000, CompuAccess App

 

Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute kohta, kes kasutavad meie kassasüsteemi CompuCash või tööajaarvestuse süsteemi CompuAccess või Ektaco läbipääsusüsteemi või tarkvaralisi erilahendusi. Privaatsuspoliitika ei rakendu juriidilistele isikutele ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse.

Vastutav Töötleja on Isikuandmete töötleja, kes määrab Isikuandmete töötluse eesmärgid ja ulatuse.

Volitatud Töötleja on Isikuandmete töötleja, kes töötleb Isikuandmeid ainult Vastutava töötleja nimel ja juhiste alusel.

Küpsis on tekstifail, mille veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui veebilehte külastatakse.

Ektaco on meile esitatud isikuandmete vastutav töötleja, kuid kliendi poolt andmebaasidesse sisestatavate andmete Volitatud töötleja ning meie klient on nende andmete omanik ja andmete Vastutav töötleja.

Ektaco Volitatud töötlejad on koostööpartnerid, kes osutavad näiteks andmebaaside ja serverite majutuse teenuseid, raamatupidamisega ja vastava tarkvaraga seotud teenuseid, õigusabiteenuseid, transporditeenuseid, värbamisteenuseid jne. Volitatud töötlejal on õigus teostada töötlemise toiminguid üksnes nende isikuandmete osas ja sellises ulatuses, milleks Vastutav töötleja on Volitatud töötlejat volitanud.

Ektaco kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.ektaco.ee. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Isikuandmete jagamine meiega on vajalik, kui soovite kodulehe kaudu saada vastuseid päringutele, saada pakkumisi meie toodetele, kasutada meie Kasutajatuge, teenuseid või saada rohkem teavet.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi ka GDPR) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Ektaco ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul andmete kogumisel mitte teatavaks tehtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb eelnimetatud või muust Eesti seadusandlusest.

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta – Ektaco kliendi, koostööpartneri või külastaja kohta. Ektaco kogub isikuandmeid enda tarkvara müügitoiminguteks, lepingu ja/või arve koostamiseks, kliendiga sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamise, kliendi hoidmise või küsimuste lahendamise eesmärgil. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on enda Teenuste osutamiseks vajalike toimingute tegemiseks.

Ektaco kohustub kaitsma klientide isikuandmeid ja privaatsust. Me rakendab ohtudele vastavaid tehnilisi ja korralduslike meetmeid kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Meie poolt kogutavad isikuandmed võivad sisaldada järgmist:

·         isiku nime;

·         isikukoodi;

·         isiku töötelefoni numbrit;

·         e-kirja aadressi;

·         juriidilist aadressi;

·         ettevõtte nime ja isiku ametikohta;

·         ettevõtte arveldusarve andmeid;

·         saadetud päringute tekste;

·         muid teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

 

Töödeldavad isikuandmed võivad erineda tulenevalt Ektaco ja kliendi vahelisest lepingust ja konkreetse toote lahendustest. Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu sõlmimine ja täitmine, õigustatud huvi või isiku nõusolek soovitavalt kirjalikult taasesitatavas vormis.

Teie isikuandmeid töödeldakse eelkõige Teile teenuse osutamise eesmärgil. Juhime Teie tähelepanu sellele, et kuigi isikuandmete edastamist ei saa pidada alati kohustuslikuks, siis teatud juhtudel võib isikuandmete esitamata jätmine või nende töötlemise lõpetamise nõudmine takistada Teile teenuse osutamist.

Ektaco soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse meie kodulehe külastaja kohta muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

Server, mis majutab meie veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Meie koduleht kasutab küpsiseid (ingl cookies), mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. Meie kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Kui soovite meie kodulehe kaudu tellida meie tooteid ja teenuseid või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi „Saada päring“ või kirjutada shati „Ektaco vestlus“ või saates e-kirja aadressile ektaco@ektaco.ee

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte juriidiline nimi, e-maili aadress, telefoni number, tegevusvaldkond ja kommentaarid. Päringu täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud edastatud isikuandmetega. Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka Creditinfo päringutest saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Ektaco poolt volitatud töötajad, kes on töölepingu allkirjastamisega kinnitanud konfidentsiaalsustingimuste järgimist. Ektaco on kehtestanud kõigile isikutele, kes meie nimel ja ülesandel isikuandmeid töötlevad, selged ja kohustuslikud sise-eeskirjad. Kui pöördute klienditoe saamise eesmärgil meie töötajate poole, siis osade pöördumiste analüüsimiseks võib kasutajatugi vajada ligipääsu Teie klientide andmetele. Seejuures Teie kontole siseneme vaid kirjaliku või isiku tuvastamisega pöördumise olemasolul ning järgime kõiki eeskirju, mis tagavad, et iga toiming (lisamine, muutmine, kustutamine) kliendiandmetega on alati logitud. Kui esitate päringu vormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT administreerimise teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus. Päringutest kogutud isikuandmeid säilitamine nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping ja/või lõppeb seadustest tulenev andmete säilitamise kohustus. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil.

Kontakteerudes meiega e-posti ektaco@ektaco.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi taotluse alusel, mis tagab isiku tuvastamise võimaluse:

·         õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;

·         õigust isikuandmete parandamisele õigusaktide vastavate sätete alusel;

·         õigust isikuandmete kustutamisele, kui see ei lähe vastuollu Eesti seadustest tulenevate nõuetega;

·         õigust isikuandmete ülekandmisele;

·         õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;

·         õigust nõusoleku tagasivõtmisele või andmete koopiale.

 

Ektaco võib taotlust mitte rahuldada, kui:

 

·         see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

·         see võib takistada meie teenuste osutamist või teenuste mitteosutamist;

·         see võib takistada õiguskaitse organite tööd;

·         see ei ole tehniliselt vajalik ega võimalik;

·         taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud;

·         taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

 

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele. Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja Eesti õigusaktidest.

Ektaco veebilehte, tooteid ja teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta, täiendada või eemaldada, teavitades sellest meile antud e-kirjaga või teatega tootelehel või veebilehel.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-kirja aadressil. Teil on õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelevalve asutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Kui Teil tekib küsimusi või ettepanekuid antud privaatsuspoliitika osas, siis pöörduge palun meie poole kirjutades selleks aadressil ektaco@ektaco.ee.