fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Hulgiarved

Siit menüüst saab teha müüki ilma kassat kasutamata, selguse huvides nimetame loodud arveid hulgiarveteks. Seda võimalust kasutatakse peamiselt müügi korral, kus on vaja paindlikumalt määrata vajalikud tooteandmed, kindlasti MITTE kiire jaemüügi korral. Sisuliselt saab hulgiarveid kasutades kogu lao- ja müügisüsteemi kasutada ka ilma kassaprogrammita, kasutades müügi- ja laoarvestuseks hulgiarvete moodulit.

Hulgimüügi mooduli kasutamine eeldab teatud programmiloogika mõistmist ja vajalikke häälestusi, et hilisem töö sujuks ladusamalt.

Esmalt tuleks häälestada seadistamise osa: Majahaldur > Konfiguratsioon > Üldine > Hulgiarved. Sealt saab määrata millised pealkirjad on arve väljatrükil, millise müügipunkti käibesse müük läheb jms.

Lisaks on tihedalt seotud klientide/ostjate register, vt Müügijuht > Kliendid.

Kuna arveid saab sisestada ka tagantjärele kuupäevaga, siis müügiaruannete võtmisel soovitame võtta aruanded dok. kuupäeva alusel, mitte dokumendi kinnitamise/aktsepteerimise järgi (vastav valik aruandluses).

Arvete tegemisel saab kasutaja üpris paindlikult muuta andmeid, samas on optimeeritud suhteliselt palju kliendikohaseid andmeid. Sh kliendi/ostjaga saab siduda lao, kust kaup temale tehtud müügi puhul maha läheb, saab määrata millisest hinnakirjast talle müügihind rakendatakse, saab määrata kas hinnad on km-ta või km-ga, saab määrata kas kliendil on mingi soodustus kokku lepitud jmt.

Menüü Hulgiarved valimisel avaneb vorm, kus kuvatakse juba koostatud arved. Seal saab avada nii olemasolevaid arveid kui ka luua uusi.

Päises saab luua uut arvet, teha arve koopiat kasutades põhjaks mõnda olemasolevat. Lisaks saab arvet tühistada, krediteerida ja makstuks märkida. Tasumiseks peab arve olema eelnevalt kinnitatud. ’Maksa’ klahvile vajutades  märgitakse tasumisviis (ülekaandega, sularahas või pangakaardiga), tasutud summa ja tasumise aeg (kuupäev). Hulgiarvetel kellaaja täpsusega tasumiste ja arvete arvestus puudub. Samas kassas jaemüügi juures on kellaaja arvestus väga oluline.

Uue arve tegemisel pakutakse esmalt vaikimisi müügipunkt (lühendatult MP),  (mõnede programmide puhul on vastav mõiste „objekt“), mis on seadistuses hulgimüügi toimimiseks juba määratud. Selleks, et hulgimüügis uut arvet teha, peab sellel kasutajal, kes hulgimüüki teostab, olema küljes vastav MP, kust saab koostatavat arvet registreerida Kui arve on avatud ühe müügipunkti all, on võimalik enne arve aktsepteerimist veel MP-d muuta.

Soovitatav on lasta kontoris loodavate arvete tarbeks tekitada eraldi müügipunkt, kuhu on vajalikud laod ühendatud. See hõlbustab eraldi analüüsida aruandeid, valides vastava müügipunkti (kui kassa ja kontor teevad arveid ühise müügipunkti alt, siis seda müüki saab küll eristada, kuid pole võimalik MP-de lõikes genereerida häid analüüse) – see aga sõltub iga ettevõtte spetsiifikast, kuidas ja millise MP alt hulgiarveid registreerida.

Näiteks on mõnes hulgimüügiga seotud ettevõttes aktiveeritud Tunnuse märkimine hulgiarvetele vastavalt müügimehele, et hiljem saaks aruandeid ja filtreid rakendada müügimeeste lõikes.

Samas on tehtud igale müügimehele ka oma MP, et vastavat arvestust pidada. Vastavale isikule on külge pandud ainult oma MP ja ta saab teha arveid ainult enda MP alt ja näeb ainult enda tehtud arveid ja aruandeid kontori programmis.

Hulgiarvete loendi päises saab arveid filtreerida nii perioodi, MP, müüja, kliendi kui ka toote järgi (rohelised lahtrid paremal).

Hinnasildid – klahvi alt saab printida hinnasilte valitud perioodi jooksul või valitud kliendile tehtud hulgiarvetel leiduvatele toodetele.

Juhul, kui konfiguratsioonis on märgitud Hulgiarvete müügipunkt Majahaldur > Konfiguratsioon > Üldine > Hulgiarve, siis kuvatakse avanenud hulgiarvele juba vaikimisi õige müügipunkt. Lisaks saab antud menüüst seadistada rida muid vajalikke hulgiarvete tegemise seadistusi ja rekvisiite.

Uue hulgiarve tegemisel avaneb klientide tabel, kust saab valida soovitud kliendi (klient peab olema eelnevalt sisestatud), järgmisena avaneb arve sisu aken.

Olemasolevat arvet saab avada hiire topeltklõpsu või ’Sisu’ klahviga.

Vasakus tulbas on kirjas valitud kliendi nimi, hulgiarve müügipunkt, arve koostaja ja kauba väljastaja nimed. Kõiki neid on võimalik muuta enne arve aktsepteerimist.

Allakirjaõiguslik töötaja on isik, kes kirjutab väljuvale arvele alla, nt kui arveid koostab üks isik, aga alla kirjutab teine.

Keskmises tulbas on hulgiarvele võimalik lisada Tunnust, jaluse teksti, lähetuse aadressi, postiindeksit, linna, riiki, hulgiarve lisainfot, valuutat, viivise protsenti ja arve pealkirja.  Tähtaeg – on maksetähtaeg, seda saab käsitsi muuta, kuid vaikimisi võetakse kliendile vaikimisi määratud tähtaeg.

Dok. kpv – näitab hulgiarve soovitud  kuupäeva(vaikimisi pakub loomise kuupäeva, kuid seda võib ise muuta).

Arvetoodete/teenuste lisamiseks vajutaga ’Kiirsisestus’, mispeale avaneb toodete sisestamise aken.

Hulgiarvete juures (hulgiarvete konfiguratsioonis) saab määrata, et hinnakirja hind on arvestatud ilma käibemaksuta. Nt kassas ja jaemüügis sellist võimalust ei ole, hinnad sisaldavad juba käibemaksu.

Arve sisus saab vasakult nooltega arveridu vahetada ja liigutada üles-alla.

Kiirsisestusega saab otsida ja lisada arvele soovitud toodet.

Hind võetakse kliendile ühendatud hinnaklassi järgi (see peab olema kliendiga seotud klientide registris: Müügijuht>Ülekandekliendid). Juhul, kui kliendil pole hinnaklassi ühendatud, siis võetakse müügipunkti vaikimisi kehtiv hinnaklass (Müügijuht>Kehtivad hinnaklassid).

Müügihinda saab sisestaja ka ise käsitsi muuta. Samast aknast saab sisestada ka vajalikku soodustust. Juhul, kui toode pole retsept, siis kuvatakse kohe ka toote laoseis. Juhul, kui toodet või toote komponente pole piisavalt laos, annab programm vastava hoiatuse, kuid lubatakse müüa miinusesse. ESC või Katkesta klahviga on võimalik sulgeda kiirsisestuse aken.

Muuda – võimaldab redigeerida tekitatud arverida.

Aktsepteeri – kinnitab dokumendi, peale aktsepteerimist registreeritakse müügid aruandlusesse ning tooted arvestatakse laost maha.

Broneeri – võimaldab laos broneerida arvel olevaid tooteid.

Laoseis – saab vaadata arvel olevate toodete laoseisu.

Tühista bron. – tühistab dokumendile tehtud broneeringud.

Soodustus – saab määrata soodustuse kõikidele ridadele.

Sorteerimine – salvestab ridadele kasutaja poolt valitud ridade järjekorra (klõpsamine kas toote nime, vöötkoodi või tootenumbri päises)

CC4000 Export –  võimaldab hulgiarvete elektoonilist saatmist kliendile failina, vajab hooldusega kooskõlastust ja erihäälestust.

Kauba kiirsisestuse vormis saab valida tooteid kas vöötkoodi, toote numbri või nime järgi, lisaks saab määrata, kas otsing toimub ainult vastavas hinnakirjas hindu omavate toodete seast  (vaikimisi) või kogu nimekirjast. Lisaks saab valida, kas otsingus pakutakse komponente ja kas toimub laosaldo kontroll (materjalide olemasolu laos ja vastav hoiatamine, kui laos pole müügiks vajalikke koguseid). Hinnakirja saab müügi tegemisel vahetada või vajadusel määrata ise müügihinda, sh mügikatte % alusel.

Laoseisude, laohindade ja müügikatete kuvamiseks on kiirsisestuses ja arve sisus eraldi infoblokid, mis vaikimisi on varjatud ja avanevad pluss märgil klõpsates. See on vajalik juhtudeks, kui ostja on müügiarve koostamisel vahetult kõrval, sageli soovitakse, et laohinnad/omahinnad ja müügikatted oleks ostja suhtes konfidentsiaalsed.

Soodustused toimuvad erineval moel. Kui ülekande kliendile on külge pandud % soodustus, siis see ka koheselt rakendatakse, arve-saatelehele kuvatakse ka vastav soodustuse väärtus. Hulgiarve ei arvesta ülekande kliendile külge pandud eeldefineeritud soodustustega (Müügijuht>Soodustused), mida kasutatakse kassas jaemüügis ja Tellimustes. Tellimusi tehakse ka kassast ja seal puudub käsitsi % soodustuse määramise võimalus turvakaalutlustel, kassas kehtivad ainult eeldefineeritud soodustused. Tellimuse kinnitamisel hulgiarveks tuuakse soodustus üle hulgiarvesse tema protsentuaalses väärtuses, seda iga arverea kohaselt.

Kui ülekande kliendile on pandud spetsiaalne hinnaklass (hinnakiri), siis rakendatakse küll vastav hind, kuid hinnaerinevust vaikimisi hinnakirjaga võrrelduna ei kajastata soodustusena.

Hinnaklassi määramisel tuleb veenduda, et vastav hinnaklass on määratud kehtivaks Müügijuht>Kehtivad hinnaklassid.

Dokumendi sisus saab soodustust määrata ka käsitsi kas reakohaselt või kõikidele arveridadele. Reakohaselt saab soodustust määrata toote kiirsisestuse aknas. Kõikidele ridadele ühtse soodustuse % saab määrata hulgiarve vormis Soodustus nupu alt. Kui arvereale on vaja määrata soodustust hiljem, saab seda teha arvereal olles Muuda nupu alt.

Kui on aktiveeritud kaupade broneerimine, siis saab kaubad broneerida laost Broneeri nupuga või küsitakse arve sisu sulgemisel vastavat kinnitust „Kas broneerime tooted laost ?“, alati arvestatakse ainult toimuvat muutust. Broneering tõstab kauba aktiivsest laoseisust broneeritud kaupade arvestusse, vältimaks ülemüüki. Kauba broneeringut saab ka tühistada vastava nupu alt.