fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Soodustused

Soodustus lahtris tuleb anda nimetus, mille järgi hiljem selle lihtsalt ära tunneme, ehk siis peaks olema nime järgi hästi identifitseeritav. Nime järgi identifitseerimine on vajalik hilisemate valikute tegemiseks, toodete ja klientidele külge määramiseks, aruandluseks  jne. Rakendunud soodustuse nimi kuvatakse ka müügikviitungil.

Aktiivne – saab linnukesega määrata, kas antud soodustus on hetkel kasutusel või mitte.

Rakendamise viisid:

 • Ajaline – soodustus rakendub määratud ajavahemikul automaatselt nendele toodetele arvel, mis selle soodustusega seotud on. Võib määrata pikema perioodi, nt aprillikuu ja/või teatud ajavahemiku päevas. Nt 17.00 – 19.00.
 • Koguseline – rakendub juhul kui arvel on selle soodustusega seotud konkreetset toodet ette määratud arv. Nt Happy hour, kus 3 õlut saab kahe hinnaga.
 • Summaline – rakendub juhul kui ühe konkreetse toote summa, mis on antud soodustusega seotud, summa ületab määratud suuruse.
 • Manuaalne – kõige levinum soodustuse tüüp, millel on kõige laialdasem võimalus seadistamiseks.

Arvutamise alus:

 • Protsent puhul tuleb väärtuse lahtris määrata soodustuse protsentuaalne väärtus numbrites. Näiteks 10% soodustuse puhul kirjuta lahtrisse 10.
 • * Protsent kuni on nö. valitava suurusega soodustus ning selle puhul tuleb väärtuse lahtris määrata soodustuse maksimaalne protsentuaalne väärtus numbrites. Selle soodustuse puhul saab teenindaja vabalt valida soodustuse väärtuse (0 – maksimum).
 • Hinnaklassist hinnad võetakse määratud hinnaklassist (tavaliselt luuakse eelnevalt eraldi hinnaklass nt Soodushinnad vms).
 • Uus – mingi kindel hind, mis rakendub, nt kõikidel kaupadel, millega soodustus on seotud 2€/tk. 
 • Absoluut – mingi kindel summa alla, nt kõikidel kaupadel, millega soodustus on seotud -1€ hinnast alla.
 • Üle toodete absoluutne – kui on sama soodustus toodetel küljes, siis arvutatakse soodustuse väärtuses näidatud summa toodete kogusummast maha.

* Kasutatav ainult juhul kui soodustuse rakendamise viis on ‘Manuaalne’

Soodustuse väärtus – siin määratakse vastavalt soodustuse liigile vastav väärtus, vt eelmist punkti.

Kaarditüüp – kui soodustus on seotud kliendigrupiga, kes kasutavad mingit globaalse kampaania kaarti, kus isikute andmebaas (nimed ja kaardinumbrid) pole edastatud. Sellisel juhul saab luua vastava kaardigrupi (kaarditüüp) ning lisada kaarditüüp soodustusele. Siis on kaardi kasutamine soodustuse andmiseks kohustuslik, lisaks ei tohiks märkida „Ei Kuva“ lahtrit (see tagab, et soodustust kuvatakse müüjale soodustuste menüüs, kust ta saab seda omakorda vajadusel valida). Sellisel moel saab klient soodustust ainult juhul, kui müüja valib soodustuse. Samas on soovitav eelmainitud soodustuse liik defineerida teistmoodi, kus kaarditüübi (maski) sisestamisel märgitakse kohe vastav soodustus, sellise juhul kassasüsteem tuvastab soodustuse automaatselt, kui kaart lugejast läbistatakse.

Kehtivusaeg – võimaldab määrata soodustuse kehtivuse nädalapäevad, vahemiku kuupäevades ning kellaajalise vahemiku päevas.

 • Nädalapäevad tuleb märkida päevad, mil soodustus võib kehtida.
 • Kuupäevad tuleb valida juhul kui soodustus hakkab kehtima või lõppeb kindlal kuupäeval. (nt. kehtib ainult oktoobris).
 • Vahemik päevas tuleb valida juhul kui soodustus kehtib päevas ainult kindlas ajavahemikus (nt. 12:00 – 14:00). NB! Kui kellaajalist piirangut ei ole, on nii algus kui lõpuajaks ‘00:00’.
 • * Ajaraam tundides, mis peab mööduma viimasest kasutusest – aeg tundides, mis peab mööduma viimasest kliendikaardi kasutusest, et soodustust uuesti kasutada saaks.

* Kasutatav ainult juhul kui soodustuse rakendamise viis on ‘Manuaalne’

Soodustus -> Toode -> Müügipunkt:

 • Rakendub kõikidele toodetele kõikides müügipunktides – piirangud toodete ja müügipunktide osas puuduvad.
 • Rakendub kõikidele toodetele valitud müügipunktides – võimalik piirata soodustuse kehtivust müügipunktidega.
  • Valimisel ilmub nähtavale lahter ‘Soodustus on kasutusel müügipunktides’, kust saab valida sobivad müügipunktid.
 • Rakendub valitud toodetele – võimalik valida millistele toodetele ning millistes müügipunktides soodustus rakendub.
  • Valimisel ilmub nähtavale lahter Allolevates müügipunktides lisatakse uuele tootele vastav soodustus’, kust saab valida müügipunktid, kus antud soodustus seotakse automaatselt uute loodavate toodetega. Näiteks kui mingi soodustus peab igal juhul alati kõigil toodetel kehtima, sh ka uut toodetega, siis oleks sellele soodustusele mõistlik määrata need müügipunktid, kus see soodustus peab alati kehtima.
   Vaata lehte Soodustus <-> Toode.

Kehtiv koos teiste soodustustega – märgitakse linnukesega, kui korraga võib rakenduda mitu soodustust. Kui linnukest ei ole, siis süsteem valib ja rakendab ainult sellise soodustuse, mis on kliendile soodsam. See tingimus on arvepõhine, mitte arverea põhine (v.a juhul, kui soodustust rakendati spets menüü kaudu ainult arvereale).
Seega kui arvele on võimalik rakendada kaks soodustust, millest ühel on “Kehtib koos” ja teisel “Kehtib ainult”, siis rakendatakse siiski see, mis annab kogu arve lõikes suurema soodustuse. Kui aga arvele rakendub kokku kolm soodustust, kus kahele on antud tingimus “Kehtib koos” ja ühele on “Kehtib ainult”, siis rakenduvad “Kehtib koos” soodustused, eeldusel, et nad ühiselt annavad suurema soodustuse. Koos kehtivad kaks soodustust ainult sellisel juhul, kui üks kahest on automaatne (nt koguse või summa  pealt, mingil kellaajal). Aruandlusest kajastuvad mõlemad soodustused, kus kumbki andis vastavalt tingimustele näidatud soodustust.

Näide, kuidas saab mitu soodustust korraga rakendada:

 • rakendub soodustus summa pealt, summa 100.- €
 • rakendub püsikliendi kaardiga soodustus
 • rakendub Happy Hour

Töötab ainult kliendikaardiga – märgitakse linnuke soodustustele, mida saab ainult kliendikaarti kasutades.

* Kogu arvele – märgib, kas soodustust arvestatakse üle kogu arve või on arverea kohane.

* Ei kuva – juhul, kui seda linnukest ei märgita, on tegu kassast valitava soodustusega. Müüja saab valida menüü Soodustused, avaneb soodustuste nimekiri ja sealt  saab valida vajaliku soodustuse. Kui soodustusel on näidatud kaarditüüp, siis küsitakse ka kaarti, mille mask peab klappima. Kui linnuke pannakse püsti, siis müüja seda soodustust ei näe. Näiteks juhul, kui tegemist on konkreetsetele isikutele antud soodustusega, siis ei pea müüja soodustust valima, vaid tõmmates kliendikaardi läbi lugeja või registreerides kaardi ID-kaardilugejas, tunneb süsteem ise ära, millist soodustust rakendada.

* Sünnipäevasoodustus – märgitakse linnukesega, kui kliendikaardi kasutajal on võimalik seda soodustust saada ainult sünnipäevale eelneval ja järgneval x päeval.
Päevade arvud seadistatakse Majahaldur -> Konfiguratsioon -> Üldine -> Klient -> Enne sünnipäeva/peale sünnipäeva.

* Annab soodustust – kui valitud, siis töötab tavapärase soodustusena.

* Kogub boonust – kui valitud, siis vastavalt tehtud seadistustele kantakse soodustus kliendikaardile boonusrahana.
Näiteks 1%-lise kõikidele toodetele ja kogu arvele kehtiva soodustuse korral kantakse kliendikaardi registreerimisel kaardi peale boonusrahana arve summast 10% (arve summa 10€, klient saab boonusrahana 0,1€).

* Seo uute äriklientidega – soodustus seotakse automaatselt uute loodavate äriklientidega.

* Seo uute eraklientidega – soodustus seotakse automaatselt uute loodavate eraklientidega (kliendikaartidega) ehk uute lisatavate kliendikaartidega ei pea sellisel juhul käsitsi soodustust siduma.

Prioriteet määrab ära soodustuste rakendamise järjekorra. Kui mingil põhjusel esimest rakendada ei saa (on rakendatud ajaline piirang kas soodustusele või kaardile, teatud toodetele see soodustus pole külge pandud vms), siis läheb käiku teine soodustus.

* Kasutatav ainult juhul kui soodustuse rakendamise viis on ‘Manuaalne’