fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Ladu/

Inventuur

Antud menüüpunktis toimub laoseisu inventeerimine ja laoseisude korrigeerimine ehk reaalse laoseisu ja programmi poolt arvutatud laoseisu kokku viimine.

Inventuuri saab teostada mitmel eri moel:

 • Minevikust laoseisu aluseks võttes, kus kontorist sisestatava inventuuri aluseks saab valida kas hetke laoseisu (enimlevinud) või laoseisu minevikust.
 • Inventuuri aluseks valitud aja laoseis kopeeritakse mällu ja sisestatava koguse võrdlus toimub valitud hetke laoseisuga.
 • Momendi laoseisu aluseks võttes. Seda inventuuri saab alustada nii kassast kui ka kontorist.
 • Reaalaja inventuur, mida sisestatakse kassast ja laoseisusid arvestatakse online-s jooksvalt. Reaalaja inventuuri saab teha keset müügiprotsessi. Kassas saab luua reaalaja inventuuri, kus sisestatav kogus võrreldakse reaalajas laoseisuga ja arvutatakse vastav vahe või tavalist inventuuri, mis kopeerib inventuuri loomisel lao hetkeseisu mällu ja sisestatava koguse võrdlus toimub vastava hetkeseisuga. Kui antud laos on juba avatud inventuur, siis kassa ei paku uue inventuuri alustamise võimalust. Kasutajal peavad olema kassas vastavad õigused, sh eraldi õigusega defineeritakse, kas tohib näha inventuuri vahesid või need kuvatakse ainult kontoris inventuuri sisus.

Juhul, kui soovitakse korrigeerida omahindu (teha ümberhindlust), tuleb enne inventuuri loomist esmalt valida ülal „Hinnainventuur“, vaikimisi on „Koguseline“.

Vajutades klahvi “Uus inventuur”, saab tekitada uue inventuuri.

Avaneb valikuaken, kus tuleb valida inventuuri lugemislehe-nimekirja aluseks kas laos olevad tooted (laoseis) või kogu tooteregister. Tuleb arvestada, et kui leitakse jooksvalt tooteid, mida programmi arvestuslikus laoseisus ei eksisteeri, saab neid tooteid üksikult inventuuri sisusse ka lisada, kuid kui antud tooteid võib olla massiliselt, siis on soovitatav valida “Kogu Tooteregister”, kuna siis kuvatakse inventuuri sees kogu toodete andmebaas v.a passiveeritud tooted.

Lisaks on võimalus “Laoseisu võtmise aeg” märgistusega valida inventuuri aluseks minevikus olnud laoseis. See on vajalik juhul, kui kaup on mingil ajahetkel minevikus loetud ja kontoris soovitakse see hiljem inventuuri sisestada (nt kogused loeti teenindajate poolt pühapäeval, juhataja sisestab ja analüüsib inventuuri esmaspäeval).

Uue inventuuri avamisel kuvatakse momendil antud laoga seotud ja veel kinnitamata saatelehed. See on informatiivne ja pöörab tähelepanu sellele, et antud kinnitamata saatelehed pole laoseisu veel muutnud, mis võib mõjutada andmete õigsust.

Seejärel saab saab avada inventuuri sisu kas klahviga Ava inventuuri sisu või topeltklõpsuga antud real.

NB! Sisu avamise hetkel kopeerib programm momendi laoseisu inventuuris lugemise aluseks, et hiljem sisestatavaid leotud koguseid sellega võrrelda. Uue inventuuri sisu tuleb valida sellel hetkel, mil soovitakse laoseisu inventuuri sisuks jäädvustada.

Tuleb arvestada, et enne esmakordselt antud inventuuri Sisu avamist peavad olema lao saatelehed sisestatud, lisaks peaks veenduma, et mõni kassa ei oleks interneti puudumisel oma müügid veel saatmata jätnud või mõni hulgiarve kinnitamata.

Kui soovitakse välja printida tühja inventuurilehte, tuleb vajutada ekraani üleval servas printeri nupule. Avaneb väljatrükimenüü, kus saab valida, millist informatsiooni väljatrükk peab sisaldama. Lugemislehtede printimiseks valida tüübiks tühi inventuuri nimekiri.

Inventuuri sisestamisel võrreldakse sisestatud koguseid kopeeritud laoseisuga ning kuvatakse erinevused inventuuri vahena. Inventuuri sisestamisel saab kasutada tooterühmade filtrit.

Inventuuri sisu väljatrükki saab esitada erinevate kriteeriumite alusel.

Inventuur suletakse Sulge inventuur klahvivajutuse peale Enne sulgemist küsitakse, kas laoseisus teostada vahede osas ümberarvestus, kuna inventuuri võib teha ka ilma reaalsete laomuudatuste teostamiseta. Hilisemalt inventuuri sisu väljaprindil kuvatakse ainult neid ridu, mida muudeti inventuuri käigus.

Inventuuride loetelus kuvatakse ainult need inventuurid, mis jäävad valitud ajavahemikku. Ajavahemikku saab muuta üleval, vasakul lahtrites “Algus” ja “Lõpp”.

Nupud (inventuuride päise vormis)

Sulge inventuur – sulgeb inventuuri ja viib laos sisse tehtud muudatused, küsides eelnevalt kas laoseisudes viia sisse korrektsioonid või ei.

Inventuuri sulgemisel toimub vahede osas laooperatsioon, kus vahed vastavalt erinevusele kas liidetakse või lahutatakse laoseisust programmis.

Uus inventuur – avab uue inventuuri, eelnevalt peavad olema kõik inventuurid suletud, kui on mõni ekslikult avatud või mittevajalik inventuur, saab selle kas kustutada või sulgeda ilma laoseisu korrigeerimiseta. Samuti peavad olema sisestatud ja kinnitatud kõik inventuurile eelneva perioodi saatelehed.

Kustuta – kustutab aktsepteerimata inventuuri.

Ava inventuuri sisu – avab inventuuri sisu ehk toodete loetelu. Uue inventuuri esmakordsel avamisel kopeerib programm võrdlemise aluseks momendi laoseisu.

Ladude filter – võimaldab kuvada inventuuri üle mitme lao.

Lao vahetus – võimalus muuta aktiivse lao valikut, nt kui on vaja alustada inventuuri teises laos, mis momendil antud kasutajal on eelnevalt aktiveeritud.

Inv laoseis – kuvab aruande, kus on laoseis enne inventuuri, muutus ja seejärel laoseis peale inventuuri, all kuvatakse vastavad saldod.

Vali tüüp – Koguste inventuur (vaikimisi peal) – saab korrigeerida toodete koguselist seisu laos. Hinnainventuur – saab korrigeerida toodete omahinda kui mingil põhjusel on programmis vale toote omahind.

Nupud (inventuuri sisus)

Lisa retsept – toitlustuses kasutatav,  kus saab lisada valmistehtud retseptide kogused (nt kui inventuuri tegemise momendil on laos suuremad kogused valmistehtud salateid, küpsetisi või muid tooteid), retseptides sisalduvad toorainete kogused lisatakse põhikogustele juurde.

Lisa toode – kui lao nimekirjas ei eksisteeri toodet, kuid toode on tooteregistris olemas, saab selle lugemiseks lisada, kuna üldiselt on antud toode laost puudu, siis tuleb märkida ka arvelevõtmise omahind, mida automaatselt küsitakse toote lisamisel.

Täida nullidega – täidab tühjaks jäetud (järelikult neid tooteid inventuuri käigus ei leitud) lahtrid nullidega.

Kustuta toode – saab inventuuris olevat rida kustutada.

Rühma filter – saab rakendada tooterühma filtrit.

Metarühm 1, Metarühm 2, Metarühm 3 – saab rakenda metarühmade filtreid, juhul, kui metarühmad on toodetele lisatud.

Märgistus passiivsetega – kuvatakse nimekiri koos passiivsete toodetega, seda vaja juhul, kui toode passiveeriti, kuid eksisteeris laoseisus.

Inventuuri sisusse on võimalik sisestada ka retseptid, nende sisu lahendatakse tooraineteks, mis liidetakse loetud tooraine kogusele juurde. Vajalik juhtudel, kui laos on inventuuri hetkel valmistoodangut, mis on toodetud retsepti alusel.

Printeri märgile vajutades avaneb valikute aken, kus saab linnukesega märkida soovitud parameetrid. Valides “Tühi inventuuri nimekiri” ja pannes linnukese “Tooterühm“ ette, saame välja printida kaupade lugemiseks ja koguste märkimiseks vajaliku lehe, kus pole ei laokoguseid ega hindasid, ainult toodedte loetelu rühmade kaupa.

Inventuuri väljatrükkimisel on võimalik valida erinevaid kriteeriume, sh tüüpilised aruanded või ainult sisestatud retseptid. Võib koostada aruande koos alternatiivnimedega, aruande ainult ülejäägiga või ainult puudujäägiga ning vajadusel aruande müügihinnas (valides soovitud hinnakirja).

Inventuuri sisus kuvatavas aruandes kajastatakse ainult inventuuri aluseks olevaid tooteid, mis ei pruugi olla kogu laoseisu nimekiri, vastavat kogu laoseisu nimekirja koos inventuuri vahedega saab trükkida inventuuri päisete vormis.

Inventuuri päisete vormis saab aruandeid trükkida „Inv Laoseis“ nupu alt. Seal kuvatakse lao algseis kogu lao lõikes, inventuuri muutused ning lao lõppseis nii koguselises kui rahalises arvestuses.

Mõned nõksud:

Täitmine 0-ga nupu alt saab lasta programmil täita tühjad koguse lahtrid 0 kogustega. Selliselt saab peale lugemise ja sisestamise lõppu veenduda, et kõik kogused saavad täidetud.

Juhul  kui jätta tühjad koguse lahtrid loetud kogustega täitmata, siis neid tooteid ei inventeerita ja kogus jääb laos samaks, mis see oli enne inventuuri. Nende positsioonide osas mingeid muutusi ei toimu.

Täitmine laoga nupule vajutades saab lasta programmil täita kõik koguse lahtrid salvestatud laoseisu kogustega. Sellisel juhul näeb kohe, kas sisestatavad vahed on liiga suured, nt kaup on valesti kokku loetud või osa kaubast on mujal asukohas ja kiiruga inventuuri tegemisel ei leitud.

Valides inventuuri sisus klahvi Lisa toode, saab lisada tooteid, mis polnud laoseisuga kopeeritud (puudusid inventuuri sisu avamisel laoseisus ja nende kohta positsiooni ei tekkinud).

Inventuuri saab teha ka reaalajas, kuid seda saab aktiveerida ainult kassast. Reaalaja inventuur tähendab, et jooksvalt võib teha müüki ning inventuuri kogused, mida sisestatakse, kontrollitakse ja võrreldakse “online”-s (kui vahepeal tuleb mõni ostja, saab inventuuri tegemise katkestada ja probleemideta teenindada, teostada müüke). Reaalaja inventuuris ja kõikides kassas tehtavates inventuurides saab teha toote otsingut samalaadselt toote otsinguga toote valimisel arvele (sh otsides vöötkoodi lugejaga, tooterühmast vms).