fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Tööaruanded

Tööaruanded alammenüüde kaudu saab vaadata erinevaid tegevuste aruandeid, sh kassavahetuste aruandeid ja jälgida tegevusi kassas, sh n-ö kahtlasemaid tegevusi kontrollimaks põhjalikumalt müüjate tegevusi ja tehingute kronoloogiat.

Vahetuste aruanne

Siit saab vaadata teenindaja vahetuste ja kassavahetuste aruandeid. Soovides aruannet konkreetse teenindaja lõikes, tuleb valida vastav teenindaja filtrisse. Otsida saab ka konkreetset vahetust, kui on teada vahetuse kood.

Näita makseviise – kuvatakse kõik antud vahetuse maksete summad makseviiside lõikes.

Vahetuse kestvus – saab määrata maksimaalse kestvusperioodi, mille ületamisel ületunde ei arvestata (nt teenindaja unustas õigeaegselt vahetust sulgeda). Samas on ka võimalus vahetuse alguse ja lõpuaega korrigeerida vastava nupu alt, see tegevus salvestatakse ka kontori tegevuste logisse.

Näita valuutasid – kui on aktiveeritud mitmes valuutas müügiarvestuse moodul, siis saab vastavas aruandes näha valuutade lõikes arvestust, sh kõik olulisemad eri valuutade liikumised ja valuutade saldod. Vahetuse üldinfo kuvatakse põhivaluutasse ümberarvestatult.

Näita palkasid – saab vaadata tulemuspalga summasid.

„Tunnitasu“ (rahaline väärtus) ja „Tasu müügist“ (protsentuaalne väärtus) võimaldab teenindaja kohaselt määrata töötasu. Juhul, kui on tädetud teenindajakohased lahtrid, siis arvestatakse neid (Majahaldur>Personal>Kasutajad), vastasel juhul on võimalik defineerida kõikidele ühtne tariif nii tunnipalgale kui läbimüügile, seda saab teha menüüs Majahaldur>Konfiguratsioon>Üldine, sealt valida blokk Üldine (teenindaja lahtrid tuleb jätta tühjaks, kuna muidu arvestatakse neid primaarsetena).

Trükkida detailselt – kas iga vahetus tuuakse välja eraldi reana või summeeritakse muude kriteeriumite lõikes. Näiteks, kui valida „Müüja“ lahtri ette märgistus ja võtta maha märgistus „Detailselt“, siis kuvatakse iga müüja vahetuste koondinfo ühele reale, iga müüja lõikes eraldi.

Kassavahetused on need, mille vahetuse number on paksus kursiivis – installeerimise seadistusel saab määrata, kas kassavahetused on aktiivsed või mitte. Mõnes ettevõttes on ka rahaliselt kollektiivne vastutus. Iga müük registreeritakse vastava müüja koodiga (hiljem näeb, kes mingit kassatehingut täpsemalt tegi), kuid vahetuste rahaline arvestus toimub antud kassa rahasahtli lõikes, kus arve suletakse ja raha registreeritakse. Vahetuse lõpus kuvatakse kõik antud kassas suletud arved summeerituna, kassa rahasahtlis olev raha loetakse kokku ja võrreldakse kassavahetuse andmetega. Müüja lõikes ja kassavahetus võivad eksisteerida ka paralleelselt, kuid segaduse vältimiseks soovitaks valida arvestusteks ühe neist kahest.

Vahetus filter kuvab konkreetse vahetuse andmeid, sisestades sinna vahetuse koodi.

Teenindajate avatud vahetused

Kuvatakse kassas või kassades momendil avatud vahetused. Peavad olema teostatud kassadega ühendused Majahaldur->Konfiguratsioon->Üldine->Ühendused seadetes. Soovitatav teha ühekordselt koos hooldustoe abiga.

Avatud arved

Kuvatakse kassas või kassades momendil avatud arved. Eelnevalt tuleb seadistada/luua

ühendused antud kassadega. Soovitatav teha ühekordselt koos hooldustoe abiga.

Kontori tegevused

Kuvatakse kõik olulisemad kontoris tehtavad tegevused kronoloogilises järjekorras. Tegevuste alla kuuluvad ka mõneti mitteolulised, nt programmi käivitus, sisselogimine jms. Vastavalt soovidele saab rakendada tegevuste filtreid. Saab valida ka konkreetse tootega tehtud tegevused. Näiteks, kui tootel on muudetud hinda, muudetud retsepti koostist jne.

Toodet saab filtris valida ja otsida nime järgi, kuid ostingukriteeriumil klikates saab valida ka toote numbri, vöötkoodi, Info1 ja Info2 alusel otsinguid.

Kontorist tehtud arvete tühistamine on samuti eraldi filtreeritav ja kontrollitav.

Samuti on võimalik filtreerida ühe konkreetse kasutaja tegevusi. See on ka üks põhjus, miks igal kasutajal peaks olema oma konto – kui tekivad mingid probleemid, on võimalik selle kasutaja tegevust tagantjärele kontrollida.

Antud vormi kasutatakse peamiselt tootega tehtavate operatsioonide kontrolliks või veasituatsioonide (kui nt tootehind või retseptuur on vale) analüüsimiseks, samuti vastutavate töötajate kontrolliks, sh kas arvete tühistamised on põhjendatud ning kas tehtud toimingud pole turvakaalutlustel n-ö kahtlased.

Umbes 3 kuu tegevused säilitatakse andmebaasis.

Kassa tegevused

Kuvatakse kassas tehtavad tegevused kronoloogilises järjekorras sh reaalajas. Vastavalt soovidele saab rakendada filtreid:

Kassa – kassa lõikes.

Müüja – müüja/teenindaja lõikes.

Tegevuste grupid – Saab valida nii süsteemis vaikimisi juba eksisteerivat kui ka enda tehtud tegevuste gruppide vahel. Tegevuste gruppe saab luua ise, andes grupile nime, nt “eriti kahtlased tegevused” ning valides sinna gruppi need tegevused, mida soovitakse näha (näiteks rea kustutamine, hinna muutmine, koguse vähendamine jne). Kui antud tegevused on müüja ametil keelatud, siis neid ei saa teha niikuinii, kuid kui lubatakse teatud tegevusi teha, siis on kasulik aeg-ajalt kontrollida, kas need olid põhjendatud ning kas vastavate tegevuste maht on normide piires.

Rühmade muutmine nupu alt saabki vastavalt gruppide tegevusi näha ning uusi tegevuste gruppe juurde tekitada.

Aktiivne uuendamine näitab intervalli, mis aja tagant kassa tegevusi serverisse uuendatakse. Mida lühem on intervall, seda rohkem see koormab arvuteid ja võrku, kuid siin sõltub palju arvutite võimsusest, võrkude kiirusest ning tegevuste mahust – kui parameetrid on normaalsed, siis pole probleem ka 5 sek intervalliga kuvamine.

„Sorteeri arve järgi“ sorteerib tegevused arve numeratsiooni järgi. Lisaks on vormis näha muud võimalused paremaks ülevaateks ja aruandluseks.

Umbes 3 kuu tegevused säilitatakse andmebaasis.

Mõned nõksud:

Tegevuste jälgimisel on üks väga mugav funktsioon – nimelt kui valida mõni tegevuse rida ja teha topeltklõps hiire vasaku klahviga, avatakse kogu konkreetse arvega seotud. Kogu arve tegevuste avamisel saab kontrolida sekundilise täpsusega antud arve tegevusi. Näiteks, kui kohvi sisestati kell 12:00 ja kell 12:45 on seda korrigeeritud, siis on põhjust uurida, miks tehti selline tegevus, sest pole normaalne, et klient loobub oma kohvi tellimusest 45min hiljem.

Kui kassas on lubatud mõned n-ö kahtlasemad tegevused, siis soovitame nende osas kindlasti koostada eraldi grupi. Selle grupi filtriks valimisel on võimalik tegevused üle kontrollida ja veenduda, et tegemist on korrektsete tehingutega.