fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Ladu/

Tooteregister

Siin toimub toodete (toitlustuses ka retseptide ning kalkulatsioonide) sisestamine, muutmine ja kustutamine. Samuti määratakse toote kuuluvus rühmadesse (tooterühma ja metarühmadesse) ja seadistatakse muud vajalikud toote parameetrid.

Ülal saab rakendada globaalsemaid filtreid, vastavate märgistustega saab valida kas kuvatakse ainult teenustooteid, ainult retsepte vmt. Lisaks ka võimalus filtreerida välja tooted, millel puudub aruandlus rühm (pole rühma määratud).

Üleval paremas nurgas asub disketimärk mille abil saab salvestada vaate koos valitud filtritega, mida konkreetne kasutaja soovib. Iga kasutaja võib oma eelistustega valikud teha ja salvestada (rühmafiltrid jms).

Valikulahtrid üleval reas:

Passiveeritud – linnukese lisamisel kuvab ainult passiveeritud tooted, ilma linnukeseta kuvab aktiivsed tooted.

Tava – linnukese lisamisel kuvab tavatooted (mis ei ole retseptid ega komponendid, nt pudel õlut). Linnukese maha võtmisel kaovad tavatooted kuvatavast valikust.

Retsept –  linnukese lisamisel kuvab retseptitooted, linnukese maha võtmisel kaovad retseptid kuvatavast valikust.

Komponent  – linnukese lisamisel kuvab komponendid (näiteks jahu, sool), linnukese maha võtmisel kaovad komponendid kuvatavast valikust.

Teenus – linnukese lisamisel kuvab teenused, linnukese maha võtmisel kaovad teenused kuvatavast valikust.

Pole üheski tooterühmas – linnukese lisamisel kuvab ainult need tooted, millel on Rühm lahter tühi.

Kaalutooted – linnukese lisamisel kuvab need tooted mis on vaja kaaludesse saata ja lahtrisse Kaalu nr on pandud mõni 0-st erinev number. Kõik ülejäänud tootetüübi linnukesed (retsept, komponent jt) tuleb selleks maha võtta. Nähtav ainult juhul kui kaalumoodul on aktiveeritud.

Veebi müük – linnukese lisamisel kuvab ainult neid tooteid, millel on ’veebi müük’ tunnus küljes.

Aktiivne tarnija

Nupud

Tootekaart – avatakse tootekaart, kus saab sisestada toote parameetrid ning toote osas põhjaliku ülevaate, sh ülal on blokkmenüüd: vt allpool eraldi alalõiku “Tootekaart”.

Retsepti sisu – toitlustuses retsepti koostiste sisestamine (nt praed, supid, salatid jmt).

Valmis tehtud retsepti saab arvestada omakorda järgmisesse retsepti, nt kastmele või salatile tehtud retsepti saab kasutada mitmes erinevas müügitootes. Siis ei pea enam komponentide lõikes kastet detailselt kirjendama.

Retsepti sisus saab määrata erinevaid parameetreid, enamik on kohe arusaadaval kujul, kuid mõned keerulisemad parameetrid allpool lahti seletatuna:

Süsteem võimaldab kasutada retsept retseptis, nt kastmed, valmis poolfabrikaadid jne. Retsept retseptis on piiratud kuni kaheksa taseme piiranguga, vältimaks liigset keerukust. Praktikas on ette tulnud sageli ka kuni viienda tasemeni retsepte, kuid sügavamale üldiselt enam ei minda.

Kao% ja neto – võimaldab määrata töötlemiseks kuluvat kadu ja vastavalt retsepti koguse bruto, neto arvestust. Laost võetakse alati bruto kogus. Neto kogus on informatiivne, sh kajastub retsepti kalkulatsioonikaardi väljatrükkidel.

Omahind ja Koguse hind – kuvavad retseptis kasutatava tooraine omahinda ja lisaks omahinda vastavalt retseptis sisalduvale kogusele.

Ladu – võimaldab määrata kindlat ladu, kust antud tooraine maha võetakse. Jäjestus toimub järgmiste prioriteetide alusel: 1. Retseptis sisalduv ladu, kui see on tühi, siis.. 2. Ladu<->Toode seos, kui see on tühi, siis.. 3. Müügipunkti vaikimisi ladu (see seos on süsteemis kohustuslik).

Retsepti sisus ülal asuvad Kogus, Kao% ja Neto – sinna summeerib süsteem ridadelt saadud info, võimaldab seda infot muuta ja ridadele muudatust proportsionaalselt tagasi määrata. Näiteks kui kogu retsepti sisu on vaja teatud koefitsiendi võrra suurendada või vähendada. Ülaltoodud arvestus toimub mõõtühikutes, tuleb jälgida et kõik read oleksid vastavalt sarnaste suhteliste mõõtühikutega, nt kas G, CL, või ML arvestusega.

Retsepti sisus printeri nupuga väljatrükil on võimalik määrata eri parameetreid, sh:

 • Hinnata – ilma hindadeta (ainult kogused);
 • Neto koguseta – kas koos või ilma neto koguseta;
 • Kaoprotsent – kaoprotsendi kuvamine;
 • Detailselt – kas retseptis sisalduv retsept lüüakse sisu osas alamtasemeteks laiali;
 • Põhiühikutes – kas toorained kuvatakse põhiühikutes, nt KG, L või mõõtühikutes, nt CL, G jne (suuremate koguste juures võib osutuda vajalikuks põhiühikutes, nt kui sisestatakse retseptide arvuks 50tk ja on vaja näha tooraine vajadust selle koguse tootmiseks);
 • Infoga – retseptikohane info, nt valmistusjuhised vmt;
 • Energia – võimalik väljaprint koos energia infoga;
 • Põhiretseptita – ainult toorained summeerituna;
 • Lahka retsept –alamretsepti detailid, st toorained on lahti kirjendatud;
 • Koos alternatiivnimedega – toorained eri keelte versioonides;
 • Laoseis – toorainete võrdlus hetke laoseisuga (kui on vaja võrrelda vastavat reteptis etteantud kogust laoseisuga, nt antakse ette kompektide arv 50tk ja võrreldakse kas laos on piisavalt tooraineid).

Printeri nupp koos numbriga 3 kuvab retsepti sisu ja tooraine kalkulatsiooni kolme sisestatud koguse lõikes, nt 10tk, 20tk ja 50tk.

Kus retseptides – kuvab retseptid, kus antud toodet kasutatakse (peamiselt kehtib toorainete ja vaheretseptide kohta).

Rühma filter – saab rakendada rühma filtrit ja filtrit maha võtta. Rakendades rühma filtri ja luues uut toodet, märgitakse koheselt see toode filtri rühma kuuluvaks, ei pea enam rühma kuuluvust lisaks märkima.

Endast retsept – peamiselt toitlustusasutuses kasutatav vahend kiireks alkoholi müügitoodete ja ühikute defineerimiseks, võimaldab alkoholile teha müügitoodet ühe hiireklõpsuga. Nt kui on defineeritud Konjak 1L, saab selle nupuga defineerida Konjak 4cl, kus on sees 4cl Konjakit.

Metarühm 1, Metarühm 2, Metarühm 3 – võimaldab panna tooteregisti kuvamisel peale erinevad metarühmade filtrid, mis on eelnevalt menüüs Ladu – Metarühmad defineeritud ja seejärel toodetel lisatud.

Toote hinnad – müügihindade ülevaade, kuvatakse kõik hinnaklassid, saab muuta kasutades juurdehindluse või müügikatte väljasid, vastavalt muudetakse ka müügihind, arvestades hinnaklassis märgitud ümardamist (nt 5, 10 sendini või ka euroni).

Laoseis – kuvab laoseisud koos põhiühiku omahindadega. Kuvatakse ainult antud kasutajale lubatud ladusid.

Ühikud – süsteemis kasutusel olevad põhi- ja mõõtühikud ja nende suhe, saab ka ise juurde defineerida.

Loo vöötkoodid – saab genereerida vöötkoode, ennem kindlasti konsulteerida hooldusega, kuna vajadused on ernevad ja vöötkoodide loomisel peab teadma seadistamise ja kasutamise loogikat põhjalikumalt. Vöötkoode saab luua, kasutades toote sisemist unikaalset tootekoodi. Vöötkoodi saab luua rakendatud filtri ulatuses või konkreetsele tootele.

Liikumiste filter – saab aruannet väheliikuvate või mitteliikunud nö passiivsete ja ebapopulaarsete toodete kohta (analüüsiks, kontrolliks või nt kampaania või allahindluse tegemiseks).

Luba broneerimine internetis/keela broneerimine internetis – nupule vajutades on võimalik lubada või keelata toote broneerimist laos veebimüügi korral.

Kopeeri toode – toote dublikaadi loomine, juhul kui on retsepti sisu, kopeeritakse ka see. Ei kopeerita toote numbrit ja vöötkoodi. Nimi muudetakse, lisades lõppu „Copy“, tuleb kasutajal vastavalt ise õigeks nimetada.

Värskenda – saab kinnitada tehtud muudatused ja akent värskendada valitud filtri tingimustele vastavaks. Vajalik et tooterühma muutmisel ja rühma filtri rakendamisel tooted kohe ekraanilt filtri raamide tõttu ära ei kaoks, jmt.

Saada kaaludele – saadab kaluliidesesse või kaaluliidese vahefaili kõikide toodete andmed, millele on kaalu number märgitud lahtris Kaalu nr (on nähtav, kui kassasüsteemis on aktiveeritud võrgus asuvad kaalud).

Saada Scorosse – see klahv ilmub nähtavale, kui on aktiveeritud Scoro-liides. Võimaldab uute toodete saatmist CC-st Scorosse.

Disketimärk üleval paremal nurgas võimaldab salvestada soovitud vaate tooteregistrist. Näiteks kui kasutaja soovib salvestada vaadet enda valitud lahtrite järjestusega ja konkreetse rühmafilriga. Erinevad kasutajad saavad salvestada enda eelistused enda nime alla.

Väljad tooteregistris

Siin on üles loetletud kõik veerud, mis tooteregistris võivad esineda. Paljusid veerge ei näe, kui teatud moodulid ei ole aktiveeritud.

Toote nimi – toote nimetus (sama ka müügikviitungil), saab sisestada ka mitut samanimelist toodet (ei ole soovitatav), kuid antakse vastav hoiatus, hiljem peab identifitseerimiseks kasutama lisa atribuute (tootekood, vöötkood vms).

PÜ – põhiühik millega toimub sisse ostmine ja laoarvestus.

Suhe – põhiühiku ja mõõtühiku suhe.

 – mõõtühik.

Vöötkood – topeltklõpsuga avaneb aken, kus saab ühele tootele ka mitut vöötkoodi omistada, vöötkoodis võib olla ka tähti.

Toote number – täiendav toote number/kood, koodis võib olla ka tähti.

Laohind ilma laoseisuta – ilma käibemaksuta omahind, vajalik peamiselt süsteemide käivitamisel ja esimestel juurutusperioodidel, kui toodet hakatakse müüma aga sissetulek (saateleht vms), millega omahind tekib, pole veel sisestatud. Sel juhul arvestatakse müük omahinnas plaanitud hinna alusel, hiljem kui sissetulek tehtud, kuvatakse võimalik erinevus kui hinnavahe (vt lisaks allpool “hinnavahe” mõistet).

Komponent – kasutatakse toitlustuses. Märgib, et toodet ei kasutata müügiks ja ka kassas ei näe neid tooteid (nt liha, jahu jne).

Retsept – näitab,  kas tegu on retseptiga, st kas sisaldab alamtooteid.

Passiveeritud – märkimisel kaob toode aktiivsetest registritest ja enam ei saa seda toodet kasutada ei müügiks ega ka lao operatsioonideks. Passiveerida saab real olles ctrl+DEL klahviga või passiveeritud lahtrisse tühikuklahviga märgistuse tegemisega.

Seerianumbriga – seerianumbrite arvestuseks.

Teenus – teenustoote märkimiseks, toote üle ei peeta laoarvestust.

Tooterühm – toote kuuluvus rühma (metarühmad on eraldi).

Kassarühmas – kuvab linnukesega kas toode kuulub mõnda kassarühma või ei.

Metarühm 1 – saab toodetele lisada või muuta metarühma 1

Metarühm 2 – saab toodetele lisada või muuta metarühma 2

Metarühm 3 – saab toodetele lisada või muuta metarühma 1

Lühend – toote nime lühend, kasutatakse juhul kui kviitungile vaja teist nime trükkida (lühemat ja selgemat). Kui väli jäetakse tühjaks, kasutatakse kviitungile trükkimiseks “Tootenimi” lahtris olevat nime.

Käibemaks – täidetakse, kui tootele kehtib 20% käibemaksust erinev km määr (nt 9% või 0%). Kui on vaikimisi kasutatav käibemaksumäär, lahtrit täitma ei pea.

Eksport kood – vajalik peamiselt raamatupidamisliideste jaoks, kui vaja nt mõnele tootele ekstra teistsugune konto kood määrata. Toimib müükide korral.

Lao ekspordikood – vajalik peamiselt raamatupidamisliideste jaoks, kui vaja nt mõnele tootele teistsugune konto kood määrata, toimib ostude korral.

Objekt – vajalik peamiselt raamatupidamisliideste jaoks, kui vaja nt mõnele tootele ekstra teistsugune objekti kood määrata

Artikli sidumiskood – vajalik peamiselt raamatupidamisliideste jaoks, kui vaja artiklid koodidega kahe süsteemi vahel ära siduda.

Kaal – toote kaal, kasutatakse nt juveeliärides, kus kaalul on eriline tähtsus jms.

Kulukonto – vajadusel saab tootele määrata kulukonto numbri mille alusel läheb müükide importimisel finantsprogrammi toode õigele kulukontole.Kaoprotsent – toote vaikimisi kao%, mida saab kasutada retseptide koostamisel. Kui sisestame netokoguse, arvutab programm automaatselt brutokoguse e. koguse, mis laost maha arvutatakse

Info – toote info, nt toidu valmistamise lühiülevaade (ei kuva kassas).

Info1 – lisainfo 1, nt veini sobivus mingi toiduga, saab rakendada ka kassas.

Info2 – lisainfo 2, saab rakendada ka kassas.

Tootenimi 1 –  võimaldab aruannete jaoks sisestada alternatiivseid nimetusi toodetele, võimalik kuvada raportites. Nt venekeelsed nimed

Tootenimi 2 – võimaldab aruannete jaoks sisestada alternatiivseid nimetusi toodetele, võimalik kuvada raportites. Nt itaaliakeelsed nimed

Tootenimi 3 – võimaldab aruannete jaoks sisestada alternatiivseid nimetusi toodetele, võimalik kuvada raportites. Nt prantsusekeelsed nimed

Miinimum – toote laoseisu miinimumkogus, hiljem saab kasutada laoseisu kriitiliste piiride määramiseks iga lao lõikes eraldi.

Taara – võimalik lisada müügitootele taaratoode (pandipakendit). Taaratoode käib tootega automaatselt, nii lao liikumistel kui kassast müümisel, kuvab tšekil kaks rida: toode ja pandipakend eraldi. Ennem peab taaratoote tekitama ja määrama talle müügihinna ning märkima km % väljas 0, kuna pandipakendi km määr on üldjuhul 0..

Toote tüüp – üldiselt on Tava, mis määratakse automaatselt, kuid kuna on arendatud mitmeid liideseid nii kinkekaartide, väravaautomaatika, piletiprinterite vms jaoks, siis saab valida erinevaid tootetüüpe. Nt kui on masutusel majutuse moodul, tuleb tubadele märkida tüübiks ’Tuba’ ja kui kasutatakse kalendirmoodulit, tuleb toodetele, mida kalendris kasutatakse valida tüübiks  ’Kalender’ “Tava” asemel valimise eel tuleks see kooskõlastada hoolduspersonaliga.

Kogus hulgipakendis – tellimuste ja sissetuleku saatelehtede koostamisel on võimalik tellida ja sisestada tooteid täispakendite kaupa. Nt Coca-Cola 24 pudelit kastis.

Veebi müük – saab märkida toodet internetipoes müüdavaks.

Ära arvesta teenustasu – kui on häälestuses määratud automaatne teenustasu lisamine arvele pandud toodetele, siis siin saab linnukesega välistada need tooted, millele ei soovita teenustasu automaatselt lisada.

Vaikimisi ladu – saab tootele kinnitada loa, et saatelehtede sisestamisel läheks antud toode ainult konkreetsesse seotud lattu.

Ettemakstud kaardi nimi – kasutatakse juhul, kui programmis on häälestatud vöötkoodiga voucherite müümine ja genereerimine läbi hulgiarvete. Sellesse lahtrisse saab siduda voucheri nime tootenimega.

Parim enne(päevades) – saab lisada tootele parim enne päevades (nt 3 ). Kui sisestatakse tooteid hulgiarvele, arvutab programm kohe parim enne kuupäeva ja kuvab selle arvel.

Parim/kõlblik- tootele saab määrata, kas kasutmae mõistet kõlblik kuni või parim enne.

Kaalu nr – saab märkida kassasüsteemis oleva kaalu numbri, kuhu saab soovitud toodete info saata. Nt puuviljad kaal nr 1 ja maiustused kaal nr 2.

Tootekaart

Tootekaart kuvab kõiki toote omadusi mis on tooterea peal näha ja ka muud seonduvat infot (nt hinnad, soodustused, energiasisaldus jms).

Blokkmenüüde kaupa:

Toote kujundus – Põhimõtteliselt on kuvatud kõik info, mida näeme tooterea peal, kaardina. Kuvatakse toote andmete põhiväljad, samas toonitatakse kassarühma märkimise vajadust, kui toode peab olema leitav kassas rühma kaudu otsides. Selleks on vaja lahtisse ’Tooterühmas’ valida õige loogiline rühm, kuhu toode oma olemuselt kuulub ja siis vajutada lahtri all olevat punast noolt alla, mis kannab aruandlusrühma ka kassarühmaks. Ühele tootele võib olla määratud mitu kassarühma (kuid üks aruandlusrühm, et toote käive rühmade kaupa võetuna ei kajastuks topelt) – valides kassas vastavaid tooterühmi, kuvatakse toode nii ühes kui teises rühmas, mis tootele kassarühmana külge pandud. Kassarühm on ainult klassas kasutamiseks.

Tootekaari paremal poolel näeme plokki, kus saab teha valikuid erinevate sakkide vahel: Info, Mõõdud/Provisjon, Parim/Kõlblik/Pilt ja Toote tüüp.

Info – info 1 ja info 2 saab toote kohta kirjutada infot, mida on võimalik kuvada ka kassas nt toote materjal, veini päritolumaa vms. Alumisse suurde infolahtrisse võib kirjutada näiteks toidu valmistamise juhendi või täpsustada milliseid maitseaineid täpselt kasutada.

Sinine ’jutumull’ all servas avab võimaluse kirjutada tootele nime erinevates keeltes ja neid nimesid saab kassas kasutada vastavalt kassa häälestuses öeldud keelele. Nt üks pood asub Eestis ja kasutab eestikeelseid nimetusi ja teine sama firma pood asub Lätis ja saab kasutada lätikeelseid nimetusi.

Mõõdud/Provisjon – siin saab määrata toote erinevaid omadusi, mis on seotud kauba tellimisega, nt kogus hulgipakendis (kastis 24 pudelit) või hulgipakendeid alusel jms.

Samuti saab määrata kui suure osa saab müüja konkreetse toote müügist kas protsentuaalselt või summaliselt.

Parim/Kõlblik/Pilt – siin saame määrata, kas arvetel ja saatelehtedel kasutame Parim enne või Kõlblik kuni mõistet ja määrata päevade arvu. Alati loetakse ka tänane päev sisse kui Parim enne/Kõlblik kuni kuupäeva arvutatakse dokumentidel.

Pildi lahtrisse saate lisada pildi toote kohta kuid seda ei kuvata kassas.

Toote tüüp – vajadusel saame valida tootetüübi (vaikimisi on tava) ja määrata ka s toode on teenus või komponent. Samuti on siit võimalik avada retsepti sisu ja vaadata millistes retseptides see toode esineb.

Metarühmad – tootele omistatavad metarühmad.

Hinnad – müügihindadega seonduv info, kõikide hinnakirjade lõikes.

Kui kasutatakse punktikaartide süsteemi kliendihalduses (nt iga kuues pitsa tasuta) siis saab siin määrata punktid, mida teenitakse toote ostu eest ja punktid, mis maksab kui punktidega tasuda soovitakse. Nt iga pitsa ostmisel kogume 2 punkti, aga kui tahame punktide eest pitsat osta, maksab see 10 punkti.

Lisaks veel on kuvatud toote laoseis ja laohind ladude kaupa.

Lahtris ’Laohind ilma laoseisuta’ saab kirjutada laohinna, mida programm saab kasutada aruannetes juhul kui laoseis ja hind tootel puudub.

Soodustused – kõik tootele lubatud soodustused. Kui mingi soodustus antud tootel ei kehti, tasub vaadata, kas see soodustus on lisatud konkreetsele tootele ja kehtib valitud müügipunktides.

Nuppudega Lisa ja Kustuta saab soodustusi kas lisada või kustutada valitud toote küljest valitud müügipunktis.

Nuppudega Lisa kõikides müügipunktides ja Kustuta kõikides müügipunktides saab lisada või kustutada soodustust toote küljest korraga kõikides müügipunktides.

Toode<->Müügipunkt – siin määratakse, kas antud MP-s seda toodet üldse näeb ja kas seda selles MP-s müüa saab. Kui kassas pole mingit toodet näha, tasub kontrollida, kas seos selle müügipunktiga on tootel  olemas. Kui tehakse uus toode, pannakse kohe kõik eksisteerivad müügipunktid talle automaatselt külge. Vahel aga lisatakse müügipunkte hiljem juurde ja siis on vajalik juba eksisteerivad tooted lubada nendesse müügipunktidesse, et neid müüa saaks (vt lisaks Müügijuht->Toode<->Müügipunkt).

Tootekaarti saab avada ka teistes vormides, nt laos kauba vastuvõtmisel kiirsisestuse aknas, müügihindade vormis, jms.

Energia – kui on aktiveeritud toiteväärtuse lisamise võimalus, saab selles menüüs lisada kilokalorite, rasva, proteiini ja süsivesikute sisalduse ühe kilo kohta antud tootel.

Ladu<>Toode – juhul kui müüakse samast müügipunktist ja laovähendus toimub eri ladudest, saab seadistada, mis laost peab toode maha minema. Vaikimisi läheb sellest laost, mis on struktuuris müügipunktile vaikimisi ühendatud. Vt täpsemalt menüüpunkti Ladu – Ladu<->Toode. Paremal lahtris kuvatakse kõik tarnijad, kelle käest on seda toodet sisse ostetud, koos sisseostu infoga – tarnija, viimane ostukogus, viimane ostuhind, viimane ostu kuupäev (tarnija kood ja tarnija hinnakirja hind tuleb sisestada käsitsi).

Tarnija koodi kasutatakse keerukamate laohalduste juures. Näiteks kasutatakse, kui tarnijal on kaubale määratud oma kood, mis ei ühti teiste tarnijate koodidega, kes tarnivad sedasama kaupa. Vastavalt on võimalus kaupa arvele võtta ja tellimusi esitada igale tarnijale temale sobivate koodidega. Näiteks „Kreeka pähkel“ on ühel tarnijal koodiga „5567“, teisel tarnijal on sama toode koodiga „4466-878“, tarnijad saadavad kauba koos saatelehega, kus read on iga tarnija kohaste vastavate koodidega varustatud. Vastavaid koode saab määrata ka kauba vastuvõtmisel ostutellimuses. Samuti saab lahtris Suhe määrata, kui suur kogus seda toodet antud koodiga lattu tuleb. Nt majonees ühe koodiga tuleb 3 kg ja teise koodiga 0,5 kg

Hinnakirja hind näitab kokkulepet hinna osas, vastav hind hinnakirjas kajastatakse laohinnana (ostuhind) ilma maksudeta. Vastavalt tekib võimalus võrrelda kokkuleppelist hinda reaalse hinnaga, millega kaup arvele võeti.

Kalender – juhul kui on aktiveeritud kalendrimoodul või spordiklubimoodul. Vt eraldi vastavat spetsiifilist osa juhendist.

Majutus – on nähtav juhul kui on aktiveeritud majutuse moodul ja tootel on tüübiks tuba. Saab määrata toa tüübi, toa numbri ja kohtade arvu toas.

Mõned nõksud:

„Hinnad” aken võib tooteid vaadeldes lahti jääda, kuid see võib aeglustada mõnevõrra toodete läbikerimist. Jooksvalt saab läbi kerida rakendatud filtri lõikes tooteid, kontrollimaks kas müügikatte ja juurdehindluse marginaalid vastavad nõuetele ja ootustele, jmt.

“Retsepti sisu” aken võib tooteid vaadeldes lahti jääda, kuid see võib aeglustada mõnevõrra toodete läbikerimist. Retsepti sisu aruandeid saab võtta avades retsepti sisu ja vajutades ülamenüüs printer nuppu. Retsepti väljatrükil saab valida kuidas andmeid esitleda, kas toorained lahatakse komponentideks ja summeeritakse samad komponendid kokku.

Kui soovitakse teada mingi arvu antud toote valmistamiseks kuluvate toorainete koguseid, siis selleks saab sisestada retseptide arvu, mille kohta aruannet genereeritakse (koos vastavalt vajaminevate tooraine kogustega jmt). Näiteks on võimalik saada teada päeva tooraine vajadused, kui on teada, kui palju praade ja suppe keskmiselt kulub.

Tavaliselt tekib teatud perioodi statistika ja selle alusel on võimalik teostada täpsemat lao planeerimist ja optimeerimist, tagamaks vajalikku tooraine hulka, samas välistamaks liigset tellimist ja toiduainete riknemist.

Toitlustuses: kui tootel muudetakse mõõtühikut (nt ml asemel määratakse g) ja antud toode asub retseptides, siis avaneb automaatselt Toote asendamise aken, kus pakutakse üle kontrollida, vajadusel muuta või asendada toode kõikides retseptides, kus ta on kasutusel.