fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Majahaldur/

Personal

Alammenüüdest saab sisestada uusi kasutajaid. Müüjatele/teenindajatele/juhatajatele, ühesõnaga kõikidele programmi kasutajatele, saab määrata õiguseid läbi talle antud ameti e grupi kuhu ta kuulub. Eelnevalt peab ametil olema määratud õiguste nimekiri ja alles seejärel ühendatakse konkreetsele kasutajale konkreetne amet. Lisaks saab kasutajatele märkida millises laos ja millises müügipunktis tohib ta tööd teha.

Kasutajad

Saab sisestada uusi kasutajaid, kirjutades nimed ning valikakna kaudu paroolid (nõutakse topeltsisestust, et vältida eksimusi ja parool peab olema unikaalne). Keelte lahtrist tuleb valida võimalike keelte hulgast sobiv keel, vastavalt valitud keelele muutub programmi keel (programm võimaldab mitmekeelset kasutamist). Valikmenüü kaudu ühendatakse soovitud amet, mis kontoris kehtib üldisemate menüüde juures (konkreetsemate ladude ja müügipunktidega seotud tegevuste tegemiseks tuleb ühendada vastavad laod ja müügipunktid alumises blokis, kusjuures iga lao ja müügipunkti juures tuleb veel eraldi märkida vastav amet).

Ladude ja müügipunktide lisamisel saab valida veel lisamata ladude ja müügipunktide seast. Juhul, kui teenindajale on juba kõik võimalikud laod ja müügipunktid lisatud, on valikaken tühi.

Lisaks on võimalik märkida linnukesega vaikimisi ladu.Kui on märgitud vaikimisi ladu, siis aktiveeritakse programmi sisenedes kohe automaatselt see ladu. On soovitatav märkida juhul, kui enamus laooperatsioone teostatakse ühes kindlas laos.

Kasutajakohaselt on võimalik määrata, milliseid tooterühmi (ning valitud tooterühma alamrühmi) kasutaja näeb. Piirang töötab tooteregistris, läbimüügi-, laosündmuste ja koondliikumiste aruannetes. Piirangud puuduvad, kui kasutajale pole määratud ühtegi rühma.

„Tunnitasu“ (rahaline väärtus) ja „Tasu müügist“ (protsentuaalne väärtus) võimaldab teenindaja kohaselt määrata töötasu. Vastav töötasu arvestus tundide ja läbimüügi alusel võimadatakse menüüst Müügijuht->Tööaruanded->Vahetuste aruanded. Juhul, kui on tädetud teenindaja kohased lahtrid, siis arvestatakse neid, vastasel juhul on võimalik defineerida kõikidele ühtne tariif nii tunnipalgale kui läbimüügile, seda saab teha menüüs Majahaldur>Konfiguratsioon>Üldine, sealt valida blokk Üldine (teenindaja omad tuleb jätta tühjaks, kuna muidu arvestatakse neid primaarsetena).

Kasutajaid näidatakse rippmenüüs valitud valiku järgi: Aktiivsed, Mitteaktiivsed, Kõik. Vaikimisi näidatakse aktiivseid kasutajaid.

Kasutajaid on võimalik deaktiveerida. Näiteks on keegi töölt lahkunud, siis on kõige lihtsam kasutaja deaktiveerida. Selleks tuleb kasutaja rea viimases lahtris nimega “Aktiivne” teha hiirega topelt vajutus , et “Aktiivne” lahtrist kaoks linnuke ära. Samas on võimalik hiljem ka kasutajaid aktiveerida, otsides eelnevalt vastav kasutaja deaktiveeritud kasutajate alt üles ja lisades linnuke lahtrisse “Aktiivne”.

Ametid

Saab sisestada uusi ameteid ja muuta olemasolevaid. Amet on sisuliselt kasutajate grupp. Kui on palju müüjaid/teenindajaid, kellel on sarnased õigused, siis oleks tülikas iga teenindaja kaupa märkida, mida tohib ja mida ei tohi programmis teha. Selleks ongi loodud ametite süsteem, kus eelnevalt märgitakse ametile kõik soovitud õigused ja seejärel on lihtne ühendada kasutaja tema ametiga.

Kassa- ja kontoritegevused on eraldatud eri menüüblokkides, mida saab ülal paremalt valida.

Lubatud kontoritegevusi ja kassategevusi märgitakse eraldi. Kontoritegevuse õigused jagunevad kolmeks: roheline – lubatud, kollane – jälgimisõigus, punane – õigus puudub.

Selguse ja lihtsuse huvides on paljud tegevused koondatud ühise nimetaja alla.

Kontori õigused

on üldiselt menüü pealkirjade järgi ja üsna selged kohe aru saamaks, millega need seotud. Vastavalt on värvid: punane=keelatud; kollane=näeb, aga ei saa muuta; roheline=näeb ja saab muuta.

Ajatariifid – kas saab lisada või muuta ajatariife. Vt menüüd Müügijuht->Ajatariifid.

Arve tühistus – kas on lubatud arvete tühistamine. Vt Müügijuht-Arvete register.

Arve tühistust ei ole mingil juhul lubatud teostada kassa programmis.

Arved ja laekumised – kas on menüüs Müügijuht – >Arved ja laekumised arvete laekumise jälgimine lubatud või ei.

Arvete register – kas saab näha arvete registrit, sh arvesisusid. Vt Müügijuht->Arvete register.

Avatud arved – kas on lubatud avatud arvete jälgimne kontoriprogrammist, menüüst Müügijuht -> Tööaruande – >Avatud arved.

Baasi lukustus kassadele – kas saab lukustada keskbaasi kassadele, kus kassad ei saa ühendust keskusega. Kassad töötavad ja müük toimib, kuid andmevahetus kassade ja keskuse (kontori) vahel on lukustatud. Vt Majahaldur->Konfiguratsioon->Lukusta baas kassadele.

Hinnaklassid – erinevate hinnaklasside, hinnakirjade loomine ja muutmine. Vt täpsemalt menüüd Müügijuht->Hinnaklassid.

Hinnasildi välimus – kas saab lisada või muuta hinnasilte (etikette). Vt menüüd Majahaldur->Konfiguratsioon->Hinnasildid.

Hotelli broneeringud – kas saab luua majutuse moodulis uusi broneeringuid või ei. Majutus >Broneeringute register ja Majutus->Broneeringute kalender.

Hotelli raportid – kas tohib võtta raporteid majutusmoodulis hotelli külastuste kohta.

Hulgiarved – kas saab luua ja näha hulgiarveid. Vt Müügijuht->Hulgiarved.

Inventuur – inventuuride sisestus ja haldus (va aktsepteerimine), vt Ladu->Inventuurid.

Inventuuri aktsepteerimine – eraldi õigus inventuuri sulgemiseks.

Kaardi laadimine – kui kliendikaart on defineeritud krediitkaardiks või boonuskaardiks, siis saab keelata kaardile raha peale laadimise. Mõnedel juhtudel, nt boonuskaartide korral, peab laadimine toimuma automaatselt ja soovitakse vältida igasugust käsitsi laadimise võimalust, seda ka kontorist juhataja poolt. Vt täpsemalt menüüd Müügijuht->Kliendikaardid.

Kaarditüübid – erinevate kaarditüüpide loomine ja muutmine. Vt täpsemalt menüüd Müügijuht->Kaarditüübid.

Kassa klaviatuurid – kas saab kassa nuppe, paneele, sh puuteekraani nuppe luua, muuta. Majahaldur->Konfiguratsioon_->Kassa ja sealt ’Nupud’

Kliendid/Tarnijad – sama õigus kehtib nii tarnijatele kui ka ülekandega ostjatele (hulgiostjad). Enamikul juhtudest on tegu juriidiliste isikutega (mitte eraisikutega) ning vahel on samad jur.isikud eri rollides (kas ostjana või müüjana). Ladu->Tarnijad ja Müügijuht->Kliendid

Kliendikaardid – püsiklientide loomine ja muutmine.Vt täpsemalt menüüd Müügijuht->Kliendikaardid.

Kliendikaartidi aruanne – kas on lubatud kliendikaartide kasutamise aruande genereerimine. Vastavat aruannet saab genereerida Müügijuht-Kliendikaardid ning avanevas vormis on kahe regsitri (kaardi omanikud ja kaardi kasutajad) vahel nupp „Raport“ ning teine koht on Müügijuht-Müügiaruanded-Kliendikaartide aruanne. Kui õigust ei ole, siis kummaski kohas aruande võimalust ei pakuta.

Konfiguratsioon – kas saab teha programmi üldisi häälestusi menüüs Majahaldur->Konfiguratsioon.

Koondarved – kas on lubatud koondarvete koostamine ja kuvamine. Vt Müügijuht->Koondarved.

Läbimüügi aruanne – kas saab vaadata toodete müügiga seotud aruandeid. Lisaks kontrollitakse, mis müügipunktid on kasutajale külge pandud (Majahaldur->Personal->Kasutajad) ja kuvatakse aruandeid ainult nende piires. Müügijuht->Müügiaruanded->Läbimüügiaruanne

Ladu<->Toode – võimaldab näidata müügipunkti kohaselt, mis laost ühte või teist toodet peab müügi korral laost maha arvestama. Kasutatakse juhtudel, kui üks kassa müüb korraga mitmest laost, siis on vaja defineerida vastavad tooted ja laod. Saab defineerida ka tooterühmade lõikes (rühma filtrit rakendades).

Laoseis – selle õigusega reguleeritakse Ladu->Laoseis menüüs laoseisude kuvamist (lisaks toimib tingimus, mis laod on kasutajale külge ühendatud) ja muudes vormides, sh „Tooteregistris“ vastav nupp Laoseisud. Vastav õigus on seotud ka erinevat sorti lao aruandlusega.

Laoseisu kriitiline piir – laoseisu miinimumkoguste ja tellitavate koguste sisestamine. Ladu->Kriitilised piirid

Laua numbrid ja plaanid – lauaplaanide koostamine ja muutmine menüüs Müügijuht->Lauanumbrid või Majahaldur->Konfiguratsioon->Laua plaanid

Luba fikseeritud ajaga broneeringu pikkuse muutmine – kasutatav kalendrimooduli korral, kus kasutaja saab õiguse muuta kalnrdis planeeritud trenni, teenuse või protseduuri aega (vaikimisi on tootekohaselt näidatud nt 30min, kuid kasutaja saab muuta kestvuse 45min peale, hind jääb samaks või saab muuta hinnakirjas või käsitsi).

Majutuse seadistus– toimib juhul kui majutuse moodul on aktiveeritud. Majutus->Majutuse seadistus.

Maksejuhtumite aruanne – kas on lubatud aruannete genereerimine menüüs Müügijuht->Müügiaruanded->Maksete aruanne.

Personal/õigused – kas saab lisada või muuta ameteid, õiguseid ja kasutajaid. Kui kasutajal on antud õigus, siis võib nii iseenda kui teiste kasutajate ametitele aktiveerida vastavalt soovile vajalikud õigused. Kui tegemist pole ettevõtte juhtivtöötajaga, siis on soovitatav see õigus deaktiveerida.

Programmi uuendamine– kas kasutajal on võimalus ise laadida programmist uusim versioon. Vt menüüd Info > Uuendamine beeta versioonile

Retsept – kas saab lisada/muuta retsepte (peamiselt toitlustuses müügiga laovähenduse juures, kuid kasutatav ka tootmisettevõtetes, kes toodavad lattu valmistoodangut tooraine kalkulatsiooni alusel).

Saatelehed – lao liikumistega seotud saatelehtede koostamine ja kuvamine. Vt menüüd Ladu->Saatelehed.

Saatelehe aktsepteerimine – saatelehtede koostamise ja kuvamise juures on võimalik eraldi veel märkida, kas tohib aktsepteerida. Vahel sisestatakse ja valmistatakse dokument ette, kontrollib ja kinnitab aga teine vastutav isik.

Sisestatud omahind – kas tohib näha soetushindu

Soodusmüügiaruanne – kas on õigus võtta aruannet erinevate soodustuste kasutamise kohta. Müügijuht->Müügiaruanded->Soodusmüügiaruanne.

Soodustused/hinnad – kas saab teha hinnakujundust, sh muuta müügihindu, luua kampaaniaid, soodustusi jne. Müügijuht->Müügihinnad ja Müügijuht->Soodustused

Tarnijad – tarnijate registreerimine. Vt menüüd Ladu->Tarnijad.

Teenuste kalender – toimib juhul kui on aktiivne kalendrimoodul. Lubab kõik kalendriga seotud tegevused. Menüü Kalender.

Tellimused – kas on lubatud müügitellimuste koostamine ja kuvamine. Vt Müügijuht->Tellimused.

Tööajagraafik – kas saab koostada kalendris tööajagraafikut. Kalender->Tööajagraafik.

Tööaruanded – kas saab vaadata erinevaid tööarundeid, sh vahetuste raporteid. Vahetustel on lubatud taganjärele korrigeerida alguse ja lõpuaegasid (juhul, kui keegi unustas vahetust sulgeda) ja sellega saada tõeseid andmeid palgaarvestuseks. Kui korrektsiooni pole vaja lubada, siis tasub panna ainult lugemisõigus (kollane). Tööaruannete all on eraldi menüüpunktidena ka kontori ja kassa tegevused (kogu tegevuste logiraamat).

Tooteregister – kas saab kasutada menüüd Ladu->Tooteregister ja luua uusi tooteid, teha tootekaardil muudatusi. Samuti on blokeeritud tootekaardi muudatused teistes asukohtades (nt saatelehe vastuvõtmisel uue toote loomine jmt).

Tooterühmad – kas saab kasutada menüüd Ladu->Tooterühmad ja luua uusi rühmitusi, teha muudatusi.

Tunnused/erisoovid – kas saab neid lisada/muuta. Vt täpsemalt menüüd Müügijuht->Arve tunnused või Müügijuht-Erisoovid.

Valuutad – valuutade muutmine, saab sisestada välisvaluutasid ja vääringuid, kus saab defineerida nii välisvaluuta suhte kohalikku valuutasse kui kohaliku valuuta suhte välisvaluutasse. Need on seosväljad, kus ühe välja väärtuse muutmine muudab automaatselt teise välja väärtust.

Kassa õigused

Oluliseim osa on allpool eraldi lahti selgitatud:

A4 arve – võimaldab trükkida A4 arvet, seda ka sellisel moel, et kviitung on juba tehtud ning sisestades kviitungi numbri tagantjärele, küsitakse ostja andmed ja trükitakse sama kviitungi alusel A4 arve.

Arve jagamine – võimalus märkida read klientide kaupa ja siis valida konkreetse kliendi read ja teha eraldi arveks, mida siis see klient eraldi tasub. NB – kui eraldi arveks tehtud, siis seda arvet enam edasi töödelda ei saa (omakorda jagada, koguseid korrigeerida vms), see on tehtud spetsiaalselt ja turvalisuse huvides, vältimaks teenindajate poolset kombineerimist ja segaduste tekitamist.

Arve maksmine sularahas – lubab arveid lõpetada sularahamaksega.

Arve tunnus – teenindaja saab avatud arvele lisada tunnuse e arve numbri või kliendi nime.

Arve üleandmine – teenindaja saab anda avatud arve teisele üle, kuid teine, kes vastu võtab, peab aktsepteerima ehk vastu võtma, niikaua kui vastu pole võetud, kuulub arve siiski esmasele teenindajale. Arve üleandmise soovi korral vajutada “avatud arved” e F3 ja seal valida soovitud arve ning vajutada vastavat nuppu, seejärel saavad teised selle arve vastu võtta.

Arvuti – teenindaja saab kasutada virtuaalset kalkulaatorit

Avatud arved – teendajal on võimalik arveid tausta ootele saata ja sealt uuesti ette võtta, et hiljem tooteid lisada või arve lõpetada.EMV algusega tegevused – on seotud pangakaartide maksesüsteemi võimalustega (EMV- Euro, Master, Visa).

EMV kaardimakse korduskviitung – õigus printida välja korduskviitung sooritatud kaardimakse kohta.

EMV kaardimakse loobumiskvitung – õigus printida kaardimaksest loobumise kohta kviiitungit.

EMV kaardimakse tühistamine –  õigus tühistada sooritatud pangakaardmakseid.

EMV kaardimakse –  õigus sooritada makseid pangakaardiga.

EMV pangakaardiga deposiit – õigus broneerida krediitkaardi peale raha deposiidile (eraldi lepingut pangaga ja häälestust vajab.

EMV pangakaardiga jootraha – õigus registreerida kaaardimakse puhul jootraha, vajab pangaga eraldi lepingut ja kassasüsteemi häälestust.

EMV tehingute saatmine – õigus käsitsi saata panka sooritatud kaardiamksetehingute kinnitusi.

EMV viimane tehingute kinnitamine – õigus vaadata kuupäeva ja kellaaega, millal viimane tehingute kinnnitamine tehti.

Erisoov – võimaldab reale panna kuni kaks erisoovi, kasutatakse üldiselt restoranides, kus märgitakse tellimusprinterisse reakohast infot (nt “too hiljem”, “mitte terav” jne), erisoovid saab kontoris ennem valmis teha, siis ei pea kassas aega kulutama info sisestamisele, vaid saab valikust valida.

Hinnakirja vahetus – saab valida vaikimisi hinnakirja asemel mingi muu, üldiselt seda ei lubata.

Inventuuri tegevuste puhul saab öelda, kas kassas tohib alustada või alustatakse kontoris (luuakse inventuuri lugemisleht), alustamine pole kahtlane tegevus. Inventuuri vahede kuvamine sageli keelatakse, neid näeb siis kontoris ja kui vahed on suured, palutakse positsioon üle kontrollida või uuritakse põhjust.

Inventuuri alustamine – kas müüja saab kassa alustada inventuuri.

Inventuuri koguste vahed – kas müüja näeb koguste sisestamisel kohe vahesid laoseis.

Inventuuri sisestus – teenindaja saab sisestada toodete laoseisu läbi kassaprogrammi.Kalender – lubab teenindajal kasutada kalendrimoodulit

Kassavahetuse lõpetamine – kui soovitakse kassapunkti põhist vahetuse arvestust, siis tuleb see aktiveerida. Kassapõhine vahetuse arvestus tähendab, et kassas saab tegutseda ühes vahetuses mitu teenindajat, kelle müük ja iga tehing vastava nimega salvestatakse, kuid vahetuse kokkuvõte toimub kassapunktis registreeritud tehingute summana.

NB – kui see võimalus aktiveeritakse, siis soovitame teenindaja vahetuse lõpetamine deaktiveerida, muidu on kaks eri vahetuse lõpetamise varianti ja võib tekkida segadus.

Kliendi otsimine nime järgi – on kahtlaste tegevuste liigist, kuna selle võimalusega tekib teenindajale võimalus registreerida kliendile tehtud soodustus, valides see klient nime järgi. Tavaliselt peab kliendil olema mingi kaart või elektroonne tunnus, millega teda identifitseeritakse.

Teenindaja saab teha ka libasoodustuse, kui klienti pole kohal, kuid otsides nime järgi, saab teha soodustuse, valides kedagi suvalist nimekirjast.

Klientide muutmine/lisamine kassast – kas uusi kliente saab kohe kassas sisestada ja andmeid muuta või täidetakse ankeet ja klient viiakse sisse kontorist. Kassas kohe sisse viies on eelis selles, et see kaart hakkab kohe toimima ja on ka käesoleva ostu juures juba kasutatav.

Klientide soodustuse muutmine – uutele klientidele saab määrata mingi kindla soodustuse, nt –5% või –10% jne. Kuid antud võimalus annab õiguse seda soodustust kassas teenindaja poolt omakorda muuta. Kuulub kahtlasemate tegevuste valdkonda.

Korduskviitung – kui printeris sai paber otsa või on mingi tehniline probleem, saab trükkida välja viimast kviitugit uuesti. On kahtlane tegevus, kuna sama müügi eest annab võimaluse trükkida kaks kviitungit ja miks mitte ka küsida kaks korda raha. Kuid seda, et järgmine müük on identne eelnevaga, esineb harvemini ja ka tegevus ise logitakse ning on analüüsitav ja kaamerasüsteemi puhul kergelt jälgitav.

Krediitkaardi laadimine – sisemise kaardisüsteemi korral kassast kaardi laadimine, kus omakorda võimalus laadida nii sularaha eest kui kasutades pangakaarti.

Kreeditarve – kassas saab sisestada originaaltehingu numbri ja selle põhjal saab koostada kreediti. Kreeditit saab teha ka osaliselt, kustutades muud read. Miinusmüügi ja kreediti erinevus on selles, et kreedit arvestab sooduskampaania hinda ja pakub tagastamise hinnaks sama hinna, mis müügil kehtis. Miinusmüük arvestab hetke hinnakirja hinda ilma soodustuseta (soodustust saab küll käsitsi juurde määrata). Seega üldjuhtudel oleks kauba tagastamise juures õigem kasutada kreeditit.

Läbimüügiaruanne – valides kassas perioodi, kuvatakse toodete läbimüük, sageli see keelatakse.

Lao aruandlus – restoranides üldiselt keelatakse, kauplustes lubatakse, kuna peab saama kontrollida, kas antud toodet on laos või nt mõne teise filiaali laos, kust seda kliendi soovil tellida või kuhu klient edasi saata/informeerida kauba olemasolust.

Kassas saab võtta nii nimekirjana kui ka ühe valitud toote laoseisu.

Luba ajaarvestus – kasutatav ajatoodete müügil, kaubanduskeskuse lastehoid, bowling, parkimine, ujula jmt. Ajakviitungil trükitakse vöötkood, kus kviitungi koodi hilisemal skännerimisel arvestatakse automaatselt tasumisele kuuluv summa. Võimalik erinevate tariifide defineerimine, nt esimene pooltund tasuta, järgmine pooltund ühe tariifiga ning ülejäänud pooltunnid teise tariifiga jmt (vt meüüd „Ajatariifid“).

Luba arve muutmine peale vahearvet – klassifitseeritav kahtlaste tegevuste hulka, kuna restoraniloogika korral võib teenindaja vahearve alusel saada sularaha ja seejärel teha korigeeriva tehingu (nt kustutada arverida, vähendada kogust vmt talle lubatud tegevus) ning tasuda kassasse ainult see summa, mis jääb peale korrektsiooni.

Luba fikseeritud ajaga broneeringu pikkuse muutmine – kasutatav kalendrimooduli korral, kus teenindaja saab õiguse muuta protseduuri aega (vaikimisi on nt 30min, kuid teenindaja muudab pikkuse ise 45min peale, hind jääb samaks).

Luba rühma tegevuste lisamine/muutmine kalendris – kasutatav kalendrimooduli korral,  kus kasutaja saab õiguse muuta kalenrdis planeeritud trenni, teenuse või protseduuri aega (vaikimisi on tootekohaselt näidatud nt 30min, kuid kasutaja saab muuta kestvuse 45min peale, hind jääb samaks või saab muuta hinnakirjas või käsitsi).

Luba soodustused peale vahearvet – klassifitseeritav kahtlaste tegevuste hulka, kuna restoraniloogika korral võib teenindaja vahearve alusel saada sularaha ja seejärel teha korigeeriva tehingu (nt jätab arve avatuks ja ootab kui mõni püsiklient palub rakendada soodustust, kuid rakendab soodustuse ka avatuks jäetud arvel ja seda põhjendamatult ning tasub sellest arvest kassasse ainult selle summa, mis jääb peale soodustuse rakendamist).

Kui see piirang on rakendatud ja kui on sooduskaarte/püsiklientide soodustusi, siis peaks enne vahearve tegemist need ära rakendama, nt enne vahearve trükkimist küsima kliendilt, kas tal on sooduskaarti.

Luba superkasutaja režiim – antud õiguse aktiveerimisel tohib programmi kasutaja, kellel see õigus on lubatud, sekkuda teiste teenindajate vahetustesse, kus ta saab teha vajalikke tegevusi ja korrektsioone. Näiteks rakendada soodustuse, kustutada rida, vähendada kogust, jagada ja siirdada arve jne. Tavaliselt on seonduvalt defineeritud eraldi amet, nt „Vahetuste vanem“ või „Teenindusjuht“ ja vastava õigusega isik omab õigust teha laiendatult vastavaid tegevusi, sekkudes teenidaja protsessi oma koodiga. Kõik tegevused salvestatakse personaalselt ehk hiljem on näha kõik tegevused, mida vastav „vahetuse vanem“ oma nime alt on teinud. Vastav „Superkasutaja reziim“ aktiveeritakse ja lõpetatakse kassas ühe ja sama menüüpunkti alt. Alustamiseks tuleb ette login aken, kus saab sisestada parooli või aktiveerida superkasutaja teenindaja kaart.

Miinusmüügi tegemine – on kahtlane tegevus, kuna võimaldab registreerida tagastuse ja ilma topeltkontrollita võib teenindaja fikseerida libatagastuse, kus kaupa reaalselt tagasi ei toodagi. Seega vajab kontrollimist. Kaamerasüsteemi puhul kergelt jälgitav.Näeb kõikide kasutajate raporteid – määrab, kas antud kasutaja näeb ka teiste kasutajate (teenindajate) vahetuste ja käivete aruandeid kassas.

Otsi toodet (nime, toote numbri või triipkoodi järgi) – lubatud tooteotsingud kas nime, tootenumbri ja  triipkoodi järgi.

Saada logi – õigus saata kassaprogrammi logi Ektacosse.

Sisse logimine – õigus logida sisse kassaprogrammi

Soodustus – kuulub kahtlasemate tegevuste alalõiku, tavaliselt toimivad soodustused eeldefineerituna ja automaatselt, teenindaja ei pea põhjalikumalt teadma ja valima. Kui klient ulatab kliendikaardi, siis see lihtsalt tõmmatakse lugejast läbi ja süsteem ise reageerib vastavalt seadistusele, andes vajalikud soodustused. Isegi kaardigrupiga seotud soodustusi, kus iga konkreetne kaart pole defineeritud, annab süsteemis automatiseerida (vt blokki “Kaarditüübid”). Kui siiski soovitakse võimaldada käsitsi soodustuse valimist ja rakendamist, siis tuleb õigus aktiveerida. NB selleks, et soodustus oleks menüüs valitav, peab tal olema Kuva märgistus (vt blokki “Soodustused”).

Sularaha sisse-ja väljamakse – on õigus raha kassast sisse ja välja andmise registreerimisteks. On suht ohutu tegevus.

Püsikliendi haldus – võimaldab vaadata kliente ja nende andmeid, kuid muuta klientide parameetreid ei saa, selleks peab olema aktiveeritud õigus „Klientide muutmine/lisamine kassast“.

Teenindaja vahetus maksevahendites ja läbimüügis – kuvab vahetuste lõikes aruanded, NB teenindaja vahetuse lõikes, mitte kassavahetuse. Seega, kui kasutatakse kassavahetust, siis võiks need võimalused deaktiveerida.

Tellimused – võimaldab kassas luua ja hallata tellimusi, vt blokki Tellimused.

Tohib andmeid saata – CompucashTraveli kasujate puhul annab õiguse tehingute saatmiseks keskbaasi.

Tohib kogust vähendada ainult viimasel real – nii nagu pealkiri ütleb, annab võimaluse vähendada kogust viimasel sisestatud real. Vajalik, kui ostja mõtleb ümber ja tellib siiski midagi muud, kuid eelmine soov oli juba sisestatud või lihtsalt teenindaja eksis ja valis kogemata vale toote.

Tohib kogust vähendada kõikidel ridadel – on eelmisega võrreldes ülemuslik e kui see on lubatud, siis eelmine õigus kaotab mõtte ja kehtivuse. Kuulub kahtlasemate tegevuste valdkonda.

Tohib kustutada ainult viimast rida – on „Tohib kustutada kõiki ridu“ tegevusega võrreldes ülemuslik e kui see on lubatud, siis teine õigus kaotab mõtte ja kehtivuse. Kuulub kahtlasemate tegevuste valdkonda.

Tohib kustutada kõiki ridu – lubab kustutada tehingu kõiki ridu. Kuulub kahtlasemate tegevuste valdkonda.

Rea kustutamisega seotud tegevused on kindlasti kahtlasemad. Üldiselt piisab korrektsioonideks koguse vähendamisest, kus vastava vale rea koguse saab teenindaja viia nullini.

NB ! Kõikidest tegevustest jääb väga põhjalik ülevaade kassa tegevuste aruandesse, kus saab filtreerida erinevate parameetrite lõikes, sh tegevuse lõikes, tegevuste grupi lõikes jmt (vt menüü „Kassa tegevused“).

Tohib näha ainult avatud vahetuse infot – Kui aktiveerida, näeb teenindaja ainult avatud vahetuse läbimüüki. Aruandes on peidetud eelnevate vahetuste läbimüük. Tohib vastu võtta üleantud arveid – õigus võtta vastu arveid, mida teised kasutajad on jaganud üleandmiseks.

Tooterühmad – lubab teenindajal avada puukujulist tooterühmade struktuuri ning seal rühmade hierarhias liikuda. Kui õigus on deaktiveeritud, siis nuppude alla pandud rühmad ei avane (ei kuvata rühma toodete nimekirja).

Uus arve – vahel kasutatakse mõnede ametite juures (koristaja, kokk jne) kassat ainult vahetuse alustamiseks ja tööaja registreerimiseks, siis on mõistlik see õigus neil deaktiveerida, et nad ei saaks kogemata müüki teha, vajutades mõnele klahvile.

Uus hind – lubab teenindajal ise määrata müügihinna, on kindlasti kahtlasem tegevus.

Vahetuse lõpetamine – kui kassavahetus aktiveeritud, siis oleks soovitatav see deaktiveerida segaduste vältimiseks, va kui kasutatakse teenindajapõhist vahetust tööaja arvestamiseks. Koos selle menüü deaktiveerimisega tuleks deaktiveerida ka teenindaja vahetus maksevahendites ja läbimüügis aruanded.

Vahetrükk /vahearve – võimaldab trükkida vahearvet, mis restoranis lauda viiakse enne lõplikku tasumist. Kuulub kahtlaste tegevuste alla, kuna annab võimaluse saada vahearve alusel raha ja siis teostada korrektsioon sh mingi soodustuse või kliendikaardi rakendamine.

Saab seadistusega määrata (vaikimisi peal), et vahearve trükkimisel enam arvel koguseid vähendada ei saa (lisada saab) ja soodustusi ka rakendada ei saa. Seepärast sellise seadistuse juures tuleks kliendilt kliendikaart juba enne vahearve tegemist küsida/registreerida.