fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Majahaldur/

Konfiguratsioon

Alammenüüdest saab häälestada erinevaid programmi seadeid, sh defineerida kassa spetsiaalklaviatuuri klahvistikku ning kujundada hinnaetikette.

Üldine

Saab sisestada üldiseid häälestusi, ülamenüü on blokkide kaupa jaotatud eri tüüpi häälestusteks.

Ettevõte

Siit saab sisestada ettevõtte juriidilised andmed, mis kajastuvad ka kassatšeki jaluses. Vajadusel saad sisestada ka alkoholi- ja tubakalitsentside nimed ja numbrid. Samuti saab laadida ettevõte logo, mis erinevates dokumentides kajastub.

Saateleht

Saatelehte puudutavate seadistuste tegemine.

 • Saatelehtede numeratsioon, mis määratakse automaatselt, kui luuakse uut dokumenti. Neid numeratsioone saab muuta ja üle kirjutada enne dokumendi aktsepteerimist. Numeratsioonidele saab lisaks ka teksti ette panna, nt Tellimus või Kuludokument jne.
 • Sissetuleku ja üleviimise saatelehtedele saab ise määrata nimetust, seda nii aktsepteerimata kui aktsepteeritud dokumentide lõikes.
 • Vaikimisi hinnaklass – vahel soovitakse sissetuleku saatelehte kuvada momendil kehtinud müügihinnas, sellisel juhul, et programm salvestaks momendi müügihinna, tuleks valida vaikimsi hinnaklass, kust müügihinnad võetakse.
 • Aktiveeri tootekaal – programm küsib tootekaalu sisestamist lao vastuvõtmisel ja kuvab seda ka hulgiarve seadistuse blokis lisamäärangu tegemisel hulgiarvel;
 • Metarühma 1 – tähendab kauba tarnija tekitamist Metarühm 1 registrisse, kus antud kaup seotakse automaatselt sissetulekul antud metarühmaga (tarnijaga), pole endal vaja täita metarühma ja märkida rühma tootele, kui soovitakse et üks metarühmitus oleks toodetel määratud tarnijate lõikes;
 • Luba sissetulekul passiivsed – tooteid saab passiveerida (kustutada), vahel aga saabub antud kaup uuesti, süsteem võimaldab leida nimistust ka passiivseid tooteid ja need aktiveeritakse automaatselt, kui toimub sissetulek;
 • Info kopeerimine,valikuaknad  – kui kauba sissetuleku arvereal märgitakse tootega seonduv info, siis saab määrata, et see info jääks tootele külge (sisestatakse toote artiklile) ja on näha hiljem, kui toodet vaadata nt tooteregistrist või kassa toodete nimistikust. Saab valida variandid, kus infot ei kopeerita või saatelehelt sisestatud infoga uuendatakse tooteinfot või vastupidi, tooteinfo kandub kohe saatelehele.
 • Hinnas komakohti – saab määrata, mitu kohta peale koma hindasid kuvatakse saatelehel.
 • Telema import lubatud – kui on leping telema teenusega, saab lubada dokumentise impordi CompuCashi. Vajab täpsemaid häälestusi Telema ja Ektaci poolt.
 • Telema eksport lubatud – saab paika panna Telemasse eksportimise parameetrid.

Hulgiarved

Hulgiarvetega seonduvad häälestused.

 • Allkirjaõiguslik töötaja – isik, kes märgitakse saatelehele juhtudel, kus arve-saatelehe koostab üks isik, aga kauba annab üle teine.
 • Tunnus – saab märkida mingi teksti, mis vaikimisi kohe hulgiarvele külge pannakse Tunnus nimetusega, seda saab ka omal soovil veel muuta.
 • Salvesta pealkiri – aktsepteerimata hulgiarvel saab ise muuta pealkirja ja programm hoiab seda meeles, kuid aktsepteerimisel pannakse siiski see nimetus, mis aktsepteeritud hulgiarvele pealkirjana määratud.
 • Aktsepteerimata ja Aktsepteeritud arve pealkirjad – neid saab ise määrata ja muuta.
 • Müügipunkt – saab määrata, mis MP (müügipunkt) alt hulgimüük registreeritakse, sagedasti tekitatakse eraldi MP – nt Hulgimüük või Kontorimüük, millel on küljes vastav ladu.
  NB – kui hulgikliendile (ostjale) on külge pandud ladu (Ülekande kliendid menüüs kliendil lahter Ladu), siis võetakse hulgimüügiga kaup sellest ülekandekliendile külgepandud laost. Kui vaja müüa MP laost, tuleks selle müügi toimumiseks kliendilt tema nn “personaalne” ladu lahti ühendada ja siis hiljem tagasi ühendada. Kliendi (ostja) personaalset ladu kasutatakse, kui müüakse realiseerimiskokkuleppega ehk kliendile luuakse oma ladu, kaup lähetatakse sinna lattu ja kui klient kauba maha müüb/realiseerib, siis võetakse kaup arve tegemisel kohe sealt laost. Sellega on pidevalt teada, mis on kliendi käes ja mille eest arvet pole veel tehtud.
 • Telema ekspordi kataloog – koht, kuhu tekitatakse elektroonilisi arveid Telema formaadi alusel.
 • Vaikimisi jaluse tekst – saab sisestada ja siis valida mitmeid erinevaid tekste, mis lisatakse hulgiarvele. Nt toote- või müügiga kaasnevad tingimused, kokkulepped vms.
 • Numeratsioon – järgmine number – kliendil on võimalik määrata hulgiarvete numeratsioon.
 • Hinnas komakohti – võimalik valida kohtade arvu hinnas peale koma: 2, 3, 4.
 • Hinnad hinnaklassides ilma km-ta – kui hinnakirjas sisestatud hindades ei sisaldu km.
 • Kasuta müügipunkti rekvisiite – kui see on märgitud, siis võetakse need rekvisiidid, mis vastavale MP-le sisestatud, vastasel juhul kasutatakse üldiseid.
 • Telema import lubatud – pannakse linnuke juhul kui kasutusel on hulgiarvete import läbi Telema.
 • Tarne tähetaeg – tarnetäheaja kasutamine hulgiarvetel.
 • Panna tooteinfo rea infoks –
 • Salvesta rea info tagasi tooteinfole –
 • Aktsepteerija kui kauba väljastaja –
 • Telema – tarnijal on kasutusel kas toote sisemised ID-d või tootenumbrid.

Pakkumised

Saab teha seadistusi, mis on seatud pakkumiste mooduliga.
Kindlasti on kohustuslik numeratsiooni paika panemine kas aktsepteeritud pakkumisest tehakse kohe Hulgiarve või Tellimus. Veel on võimalik valmis kirjutada ja salvestada erinevad tekstid, mida saab kaustada jaluses, meili sisus ja vabateksti lahtris.

Üldine

Programmi üldised seadistused.

 • Päeva algus – saab häälestada päeva vahetuse kellaaega, kui mõnda aruannet võtta päevade kaupa, siis võetakse aluseks päeva vahetuse kellaaeg.
 • Vaikimisi valuuta – antud riigis vaikimisi kasutusel olev valuutakood.
 • Sekundaarne valuuta – antud riigis informatiivselt kasutatav, kviitungil informatiivseks kuvamiseks jmt. Nt laevadel vajalik.
 • Uue toote vaikimisi ühik – saab määrata mis ühikut program vaikimisi pakub tooteregistris uue toote loomisel.
 • Kinkekaardi jäägi registreerimise toode – kui kinkekaardiga ülemakstud summa puhul raha ei tagastata, siis siin valida toode, mille alla see registreeritakse. See toode peaks olema eelnevalt olemas ja märgitud teenuse tooteks.
 • Koopia tegemise asukoht ja intervall – aeg, mille tagant programm meenutab koopia tegemise vajalikkust ja pakub ühe nupuvajutusega koopia tegemist. NB! Kui andmebaas asub Ektaco poolt hallatavas pilveserveris, siis pole koopiate tegemine vajalik.
 • Arhiivi teekond – andmete arhiveerimisel koht, kuhu arhiivifail tekib (müügi- ja ostuandmed lõigatakse etteantud kuupäevani ja pakitakse ühte arhiivifaili, mida süsteemis saab hiljem kasutada raportite saamiseks). Selleks funktsionaalsuseks peab olema seadistatud arhiveerimise moodultarkvara.
 • Vabamakse nimi – saab valida omale sobiva nimetuse lisa makseviisile, mida süsteemis soovitakse kasutada (nt flaier, barter, esindusmakse vms).
 • Sorteerimine – kuidas toimub registrites kuvamine (sh peamiselt tooteregister, laoseis, koos raportite väljatrükiga, müügiaruandlus), vaikimisi nime alusel, saab aga valida vöötkoodi või toote numbri alusel.
 • Käibemaksu % – mida ei kasutata müügil, vaid mingites muudes dokumentides, nt kauba sisseostmisel, kui on vaja kuvada hind koos km-ga jmt.
 • Ehita tooterühmad uuesti – kui on tooterühmade struktuuris tehtud muudatusi, on kasulik kasutada tooterühmade korrastamist.
 • Komakohti müügihinnas – mitu komakohta on kassatšekil müügihinnas.
 • Päevade arv kui palju võib dokumendi kuupäev erineda tänasest (ehk kui vanu dokument on veel võimalik süsteemi sisestada).
 • Automaatne väljalogimine peale: – saab panna aja, pärast mille kulumist logitakse kasutaja automaatselt kontoriprogrammist välja. Tunnid, minutid, sekundid.
 • Eraldi plokis saab veel teha mõningaid häälestusi saadetavate meilide päiste ja jaluste ning  raportite kujunduse kohta,

Ühendused

 • Avatud arved – saab luua ühendusi kassadega (kassad võivad olla hajusalt üle interneti), see vajadus on selleks, kui on soov näha reaalajas kassas avatud arveid jmt. Ühendused luuakse üldjuhul hooldustoe poolt.
 • Kliendikaart – ühendused püsikliendiprogrammiga, mis koondab erinevates andmebaasides olevad kliendikaardid.
 • SMTP server – saab paika panna läbi millise SMTP serveri saadetakse programmist väljuvad e-kirjad.
 • Scoro – saab salvestada Scoroga liidese parameetrid.
 • m-Makse – saab salvestada mobiilimakse parameetrid.

Statistika

Kassasse saab aktiveerida statistika küsimise, mis avaneb kas arve sulgemiselvõi avamisel, ja  on vaja valida etteantud nimekirjast väärtus. Selle lõikes saab hiljem aruandlust ja nii tabeli kui graafikuna statistikat. Et kassa tööd mitte väga aeglustada, saab sisestada kuni kaks kriteeriumi, mida kassast valida saab. Siin menüüs saab määrata kriteeriumid (anda nimetus) ja koostada nimekiri valikutest, mida kassa kiirelt saab valida. Nt rahvused. Hiljem saab aruandeid Müügijuht -> Müügistatistika. NB – statistika küsimine kassas tuleb hooldusel eraldi aktiveerida.

Tellimused

Saab seadistada tellimustega seonduvat, vt lähemalt Tellimused blokki.
Tellimused on kasutusel kohtades, kus tellimus avatakse, see vajadusel tasutakse kas osaliselt või täielikult ning hiljem toimub teenuse/kauba üleandmine koos vastava registreerimisega. Seega tellimused sobivad protsessideks, kus müüki ei fikseerita kohe, vaid toimub pikema aja vältel ja omab eri staadiume (nt tellimus vastu võetud, tellimus tasutud, kauba tellimus aktiveeritud v teenuse osutamine aktiveeritud, kaup kohal/teenus valmis, kaup üle antud jne).

Tellimusi kasutatakse üsna aktiivselt nt keemilistes puhastustes, mööblikauplustes, autovaruosakauplustes jne – kus kaup tellitakse kliendile eraldi.

Tellimuste osas saab hoolduspersonal seadistada, kas tellimus peab olema ennem tasutud, et saaks aktsepteerida arveks või saab seda teha ka tasumata või osaliselt tasutud tellimusega.

Üldiselt, kui tellimusi tehakse ka kassast läbi jaemüügi, siis keelatakse tasumata tellimuse aktsepteerimine arveks, et oleks ühtemoodi ja tekiks vähem segadust (Konf.puu – Order – disablePrePayProduct).

 • Allkirjaõiguslik töötaja – isik, kes märgitakse saatelehele juhtudel, kus arve-saatelehe koostab üks isik, aga üle annab teine.
 • Tunnus – saab märkida mingi teksti, mis vaikimisi kohe tellimusele külge pannakse Tunnus nimetusega, seda saab ka omal soovil veel muuta.
 • Aktsepteerimata ja Aktsepteeritud tellimuse pealkirjad – neid saab ise määrata ja muuta.
 • Staatused uuel ja aktsepteeritud tellimusel – need määratud staatused paneb programm automaatselt. Kui on muid staatuseid, nt kaup tellitud, kaup kohal jne, siis neid tuleb kasutajal ise hallata.
 • Müügipunkt – saab määrata, mis MP (müügipunkti) alt tellimus koostatakse ja juhul kui toimub hulgimüük, siis hulgimüügi MP. Sagedasti tekitatakse eraldi MP – nt Tellimused, Hulgimüük või Kontorimüük, millel küljes vastav ladu. Kui tellimusi tehakse kassapunktis, siis üldiselt soovitakse, et see läheb selle kassa MP alla, kuid vastavad seadistused on paindlikud.
 • Ettemaksutoode – see loogika on oluline selgeks saada. Kuna sageli tehakse tellimusi kassast ja selleks, et teatud loogika oleks nii kassamüügi- kui kontorimüügi üheaegsel tegemisel ühesugune (selguse huvides), toimib ettemaksu registreerimine läbi teenustoote, mis tuleb eelnevalt valmis teha ja tootele vastav nimi anda (nt “Tellimuse tasumine”).
  Kui registreeritakse tellimus, siis saab sisestada kaubad/teenused, mis kokku lepitud, kuid tellimusega kaasnev ettemaksuarve koostatakse viitega tellimusele ja sisuks ettemaksutootega. Tellimus trükitakse välja ja ettemaksukviitung, kus viide tellimusele, klõpsatakse sellele külge ning antakse kliendile (nii toimitakse tavaliselt, kui seda tehakse kassas). Lisaks on võimalus tellimus trükkida kas A4 või kviitungiprinterile (seadistatav omadus).
  Kui tellimus kinnitatakse e kinnitatakse realisatsioon, siis tekitatakse arve õige kaubaga, kuid lisatakse miinusreaga ettemaksutoode. Seega kui tellimus on lõpuks arveks tehtud, siis jääb ettemaksutoote käibesaldo kokkuvõttes nulli.
  Müügiaruandluses on lisatud märgistuse võimalus määratleda, kas käive kuvatakse koos ettemaksutootega (sisuliselt koos klientide ettemaksudega) või ilma selleta (puhas netokäive e sisuliselt akteeritud realisatsioon).
 • Vaikimisi jaluse tekst – saab sisestada ja siis valida mitmeid erinevaid tekste, mis lisatakse tellimusele. Nt toote- või müügiga kaasnevad tingimused, kokkulepped vms.
 • Vabatekst – saab sisestada ja siis valida mitmeid erinevaid tekste, mis lisatakse tellimusele, jaluse tekstile lisaks võimalus lisada infot, mis võib olla teatud staatilise loomuga.
 • Ettemaksu % – kui mitu % programm küsib vaikimisi tellimuse ettemaksuna, seda % või ettemaksu summat saab küll muuta, kuid see määratud % pakutakse kohe automaatselt välja.

Koondarved

Koondarveid saab teha püsikliendile, kliendikaardi omanikule, ülekandega kliendile, hotellimaksetega kliendile toa lõikes, vt täpsemalt Koondarved blokki.

Kliendiregistreid on mitmeid – ülekande kliendid (peamiselt arveldamiseks, sh ühekordsed ostud) ja püsikliendid, peamiselt püsiklientuuri staatusteks, soodustusteks ja kampaaniateks. Uue arve loomisel saab seadistada, mis tüüpi klient valida palutakse. Näiteks kui koondarveid tehakse ülekande registri kliendile, on mõistlik see seadistada ülekande kliendile.

 • Pealkiri – koondarve pealkiri, mida saab ise siin määratleda.
 • Tunnus – saab märkida mingi teksti, mis vaikimisi kohe arvele külge pannakse Tunnus nimetusega, seda saab ka omal soovil veel muuta. Tunnuse lõikes saab aruandeid, sh läbimüügi aruanne, arvete register.
 • Vabatekst – saab sisestada ja siis valida mitmeid erinevaid tekste, mis lisatakse arvele, jaluse tekstile lisaks võimalus lisada infot, mis võib olla teatud staatilise loomuga.
 • Uue arve loomisel – mitmed seadistused, mida saab määrata ja toimuvad kohe, kui uut koondarvet hakatakse looma.
 • Trüki koos arvetega – võimaldab kliendile antava arvega koos trükkida kõik arved/kviitungid detailse väljavõttena, kliendile paremaks ülevaateks ja selguseks tarbitud toodete/teenuste eest.
 • Prindi vöötkood ja number – koondarvele on võimalik lisada toote vöötkood ja tootenumber.
 • Peida summad – saab arved koondada kokku, aga summasid ei kuva.

Kalender

See sakk kuvatakse ainult juhul, kui on aktiveeritud kalendrihaldus ja/või spordiklubi moodul. Vt lähemalt Kalendrihalduse ja spordiklubi mooduli juhise blokist.

Spordiklubi lepingud

 • See sakk aktiveerub, kui on kasutusel spordiklubi lepingte moodul. Saab paika panna lepingutega seonduvad häälestused, nt arvete loendur, lepingute numeratsioon jms.

Klient

Selle saki alt avaneb võimalus sisestada kassas looduvatele uuetele kliendikaartidele vaikeväärtused, uus kaart või kiip aktiveeritakse, kuid kliendiandmed palutakse täita ankeedivormis ja kinnitada oma allkirjaga, ankeedil märgitakse kaardi/kiibi tunnus. Klient aktiveeritakse koheselt, kui tema andmed sisestakse kontorist.

Kui uuele kaardile on kassas lubatud erinevad kasutusviisid (märgistatud), siis allpool saab määrata „Kasutusviis“ valikmenüü, kus vaikimisi positsioneeritakse kassas sellele valikule.

Arve välimus

Kuna hulgiarve ridade osas on kasutajatelt väga erinevaid soove (nt mõnel kasutajal on oluline pika tootenime kuvamine, teisel tootenumber ja kaal jne), siis selliseks puhuks on võimalik hulgiarve ridu seadistada, märkides mis infot ridadel trükitakse ja kui palju ruumi jäetakse.

Vasakul tulbas saab valida, milliseid välju kuvatakse arvereal ja kui laiad need väljad on.

Paremas tulbas saab märkida milliseid andmeid üldiselt arvel kasutatakse, nt kliendi anmed, dokumendi andmed ja arverea andmed.

Majutus

See sakk aktiveerub siis kui kasutatakse majutusmoodulit ehk hotellibroneeringuid.

Vajalik on panna paika broneeringute numeratsioon ja saabumise ning lahkumise kellaajad.

Ettemaksutoode – tuleb määrata toode, mida kasutatakse ettemaksuarvetel (toode peab olema tehtud tooteregistris).

Trahvitoode – võimalik määrata toode, mis läheb nö trahviarvele (toode peab olema tehtud tooteregistris). Nt kui tehti broneering ja kohale jäeti ilmumata.

Veebipood

See sakk aktiveerub siis kui kasutatakse veebipoe liidest.

Saab määrata veebiühenduste parameetrid ja compucashi häälestused: müügipunkt, hinnaklass jms.

Saatelehe välimus

Saab teha saatelehe välimusega seonduvaid häälestusi. Märkida linnukesega andmed, mida saatelehel soovitakse näha.

Võimalik sisestada riikida nimekiri riikide nimede ja koodidega. Hiljem saab kasutada kliendikaartide või klientide juures.

Kodakondsused

Võimalik sisestada kodakondsuste nimekiri, mida saab lisada kliendikaartidele ja klientidele.

Keel

Võimalik sisestada loetelu keeltest, mida hiljem saab lisada kliendikaartidele.

Kassa

Konfiguratsiooni režiimis saab selles menüüs seadistada kassade konfiguratsiooni, sh toimimise tingimusi, kviitungite kujundusi (kviitungu tüüpe on erinevaid), riistvara (kassa küljes olevaid seadmeid ja seadmete parameetreid).

Konfiguratsiooni režiim on lubatud ainult hoolduspersonalile.

Tavakasutaja saab edastada kas kassakohaseid või teenindaja kohaseid teateid, kirjutada kviitungi tekste ja defineerida kassade kiirvalikupaneele (puutetundliku ekraani asetusi).

Kviitungi tekstide aktiveerimisel saab kassapõhiselt kirjutada tšekile kaks rida, vabalt valitud kohtadesse ning nende asukohad saab otsustada teenuse aktiveerimisel.

Kiirvalikupaneelide all olevaid nuppe kasutatakse üldiselt puuteekraaniga, kuid saab kasutada ka ilma puuteekraanita, kasutades hiirt.

Kassaklaviatuuri nuppude alla saab märkida nii tooteid, tootegruppe, kui ka funktsioone ja menüüde kiirvalikuid.

Paneelile saab öelda mitu rida ja mitu veergu tal saab olla (kassas kuvatakse rida või veergu ainult juhul, kui leidub vähemalt üks nupp selles, mis on defineeritud).

Paneelile saab märata fonti ja teksti suurust, see mõjub kõikidele nuppudele, mis selles paneelis luuakse. Tingimus kehtib edaspidiselt lisaks defineeritavate nuppude osas, juba defineeritud nupud ei muutu. Samuti saab defineerida paneeli nuppude suurust (laius ja kõrgus), mis võib varieeruda, sõltuvalt monitorist ja kasutusel oleva monitori resolutsioonist. Nupu suurust tuleks ennem paneeli lõplikku tegemist kontrollida, kas on piisavalt selge ja sobiva suurusega.

Kontrollimiseks tuleks mõned nupud valmis teha ja seejärel kassas vaadata.

Paremal ülaosas on võimalik valida klaviatuuri tüüp, kus tavalise puuteekraani paneeli tüübiks tuleb valida “Vaba”. Valikus on rida riistvaraliselt ette määratud mudeleid (nt 111, 128 klahviga mudelid), kuid ka tüüp “Parem paneel” ja “Sularahapaneel” (saab laadida rahatähtede kujutisi, mida sularahaga arveldusel saab kasutada, et saadud või loetletud raha kiiremini ja veavabamalt registreerida).

Riistvaraliste klaviatuuride kasutamisel peavad klaviatuuri nupud olema õieti programmeeritud.

Vaikimisi on kõikidel kassadel olemas ”Parem paneel” – nuppudega paneel, mis on kassa käivitamisel paremal servas kohe näha (selle avamiseks ei pea kassas eraldi kuhugi vajutama). Seda paneeli ei saa eemaldada, kuid selle sisu saab muuta, tehes sellel topeltklõpsu. Sinna paigutatakse tavaliselt funktsiooniklahve (Sularahamakse, Pangakaardimakse, Kassasahtel, Otsi toodet nimega, Otsi toodet vöötkoodiga, Otsi toodet tootenumbriga jms tegevused). Sinna saab kõiki võimalikke väärtuseid defineerida, sh tegvused, tooted, tootegrupid, soodustused jne.

“Parem paneel”-le lisaks paneeli või klaviatuuri sisestamiseks tuleb vasakus tulbas lisada uus nimi, paremas vormis toimub seadistamine. Klaviatuuri tüüp määrab, millist paneeli luua soovitakse, kui tegu lihtsalt puutetndliku paneeliga, siis tuleks valida “Vaba”.

Saab ära defineerida klaviatuuri ridade ning veergude arvu, klaviatuuri taustapildi ning klaviatuuri tähtede suuruse. Muuta saab ka klaviatuuriklahvide laiust ja kõgust.

Paneelide loetelust saab valida paneeli, mis kassa avamisel alati vaikimisi kuvatakse. Selleks tuleb teha linnuke paneelinime järel olevasse “vaikimisi” lahtrisse.

Paneeli nuppude konkreetsem märkimine toimub vastava “Ava paneelPaneeli sisu” nupu alt.

Nuppe saab ise defineeritud klaviatuurile lisada sammuti topeltklõpsuga nuppude tegemise vormis. Igale nupule saab valida ka illustreeriva pildi (nt jpg või gif formaatidest).

Kui teed “Ava paneel” vaates ruudule topeltklõpsu siis saad soovitud nupul defineerida väärtuse. Kui tahad nupu asukohta muuta siis vasakut hiirenuppu peal hoides ja nuppu lohistades saab seda teha.  Paneeli sisus saab klikkida soovitud nupul ja defineerida soovitud väärtust.

Tooted – toote nimede,vöötkoodide ja toote numbrite valikust saab valida konkreetset toodet.

Tooterühmad – nimekirjast või puukujulisest struktuurist saab valida rühma, mille sees olevad tooted kuvatakse valiku nimekirjana nupu vajutamisel.

Kogused – konkreetse koguse kiirvaliku määramine, nt *0,25, *0,5 jne.

Tegevused – peab arvestama, et nimekiri kuvatakse mittealfabeetiliselt, see on tegevuste sisestamise järjekorras.

Soodustused – tegelikult on tegevustes juba dubleeruv tegevus “Soodustused” olemas, kuid selle vahega, et siis avaneb valikaken nimekirjaga soodustustest, mida tohib valida. Antud kohas aga saab defineerida konkreetset soodustust konkreetse nupu alla.

Automaatne toodete lisamine – see on väga suureks abiks, kui nuppude alla on vaja paigutada mitu toodet järjest ja tingimusel, et need tooted kuuluvad sama rühma sisse. Valides soovitud rühma välja, kuvatakse rühmas sisalduvad tooted, kus omakorda saab deselekteerida need, mida siiski ei soovita. Näiteks saab ühe tegevusena märkida kõik eelroad nuppude alla. Tuleb klikkida õigel nupul, alates millest hakatakse täitma, liikudes vasakult paremale ja ülalt alla. Kui tooteid on selline arv, et paneeli nuppe ei jätku või jäävad juba defineeritud nupud ette, antakse vastav selge hoiatus, kus saab valida soovitud tingimuse.

Makseviisid – too soovitud makseviis kiirklahvina esile.

Hinnasildid

Siin saab luua vastavalt ettevõtte vajadustele hinnasilte, need trükitakse koos andmetega, mida määratakse kujunduses. Kujundusi saab teha mitmeid, kus nii suurus kui sisalduv info võib olla erinev. Trükkimisel kuvatakse vaheaken, kust tuleb määrata, millist kujundust nimelt soovitakse trükkida.

Uue kujunduse loomiseks tuleb tekitada rida ja anda kujundusele nimetus, mis on hiljem kergelt tuvastatav. Avades uue hinnasildikujunduse “Muuda” lahtril hiire topeltklõpsuga, avaneb tühi etikett, kuhu saame ise lisada vajalikku infot ja lahtreid. Selleks valida ülal vasakul vastav info, mida etiketile lisada soovime ja vajutada “Sisesta”. Mitmete väärtuste puhul avaneb vaheaken, kust tuleb teha täiendavaid valikuid.

Lisatud info disainimine toimub infolahtril olles parema hiireklõpsuga, kust saab määrata fonte, suurusi jne.

Lahtreid saab lohistada hiirega sobivasse asukohta.

Hinnasildi üldist suurust saab muuta (nii horisontaalselt kui vertikaalselt) hiirega, positsioneerides hiire kursori vastaval eraldusjoonel ja lohistades vasakut hiire nuppu all hoides vastava eraldusjoone soovitud kohta. Suurusi saab seadistada ka tehes väärtusel parema hiireklõpsu, kust avaneb valikutega aken. Valikutega aknas “Muuda” alt saab muuta väärtust (nt valuuta tähist, vöötkoodi formaati vms), “Font” alt saab seadistada fondi suurust, soovitud fondi stiili jmt, “Mõõdud” alt saab seadistada reserveeritud mõõtusid. Kui mõõtudes on märgitud linnuke “automaatne”, siis tekst jookseb üle reserveeritud mõõdu paremas suunas, vastasel juhul lõigatakse reserveeritud ala lõppedes tekst ära. Lõigatakse ära ka juhul, kui uus väärtus on antud väärtusest paremale poole defineeritud ja jääb ette. Kui mõõtudes pole märgitud „automaatne”, siis on võimalik tekste joondada vasakule, paremale ja keskele.

Kui toote nimega koos täidetakse ka lühend (tooteregistris), siis saab väljatrüki juures valida, kas trükitakse lühend või täispikk nimi. Kui lühend on täitmata, kuid trükkimiseks valiti lühend, siis trükitakse siiski täispikk nimi (sageli märgitakse lühendid ainult osadele toodetele).

Hinnasiltide kujundust saab 1:1 kopeerida, see on kasulik, kui etiketi kujundus on tehtud ning uues kujunduses on marginaalsemad muudatused. Siis saab põhjana kasutada juba tehtud kujundust, teostades vajalikud muudatused.

Vöötkoodide alt saab valida erinevaid formaate, eelnevalt peaks täpsustama, mis formaat on vöötkoodide numbritele sobiv. Kui soovitud formaat on loodud, saab hinnasilte välja trükkida nii saatelehtedes sissetuleku alt (trükitakse vastav arv silte, kui palju on kaupa saatelehel) või Müügihindades trüki klahvi alt.

Kui valitakse vale vöötkoodi formaat, võib programm anda veateate (nt vöötkoodiks on tootel 13 kohaline number, aga valitakse EAN-8, mis võimaldab vöötkoodile kuni 8 numbrit).

Võimalikud väärtused:

Müügihind – võetakse vastavalt trükitavale hinnakirjale; 

Vaba tekst – sisestatud tekst, mis ilmub alati, ei ole muutuja;

Toote nimi – sõltuvalt, mis nimi andmebaasis tootele antud;

Toote number – sõltuvalt, mis number andmebaasis tootele antud;

Vöötkood – trükitakse vöötkood (kujutis), vaikimisi pakub formaadiks UPS-A (kuna see formaat kannatab ka pikemaid numbreid), formaati võib muuta, sh vöötkoodi suurust;

Põhiühik – toote põhiühik, mis märgitud tootele tootekaardil/tooteregistris, see milles teda arvestatakse laos ja laoliikumiste tehingutes (nt KG, L, TK jmt);

Taara hind – taara maksumus, kui tootel on kasutusel taara (nt 0,06 või 0, 03);

Põhiühiku koguse vaba tekst – sisestatud tekst, mis ilmub alati, kui L, KG e põhiühiku koguse hinda trükitakse;

Taara vaba tekst – sisestatud tekst, mis ilmub alati, kui taara hinda trükitakse;

Põhiühiku koguse hind – nt KG hind, L hind, sageli seadusandlusega nõue hinnasildil kajastada L või KG hinda;

Koguse ühik – mõõtühiku suhtes olev vaikimis põhiühik, üldiselt vaja KG, L hinna kuvamisel. Näide: “Konserv 1tk=200g”, selle puhul kuvatakse Koguse ühik KG, kuna ühikute tabelis on G mõõtühiku vaikimisi põhiühikuks märgitud KG;

Koguse hind – Ülalmainitud ühiku hind, Näide: “Konserv 1tk=200g”, müügihind temal ühes hinnakirjas 1,00, KG hind on 5,00. Trükkimisel tuleb alati valida hinnakiri, seega väärtus tuleneb valitud hinnakirjast.

Info – tooteinfo lahter, mis andmebaasis tootele sisestatud;

Pilt – saab valida pilti ja kujundada suurust, oma suuruse määramiseks tuleb pildi seadistuses “automaatne” maha võtta;

Retsept – retsepti koostis (ilma kogusteta), koostise/sisu kuvamiseks. Kauplustes siiski kasutatakse info välja, kus defineeritakse koostis ja ka muu info vastavalt vajadusele, sh nt säilitusained;

Info1 – toote info1;

Info2 – toote info2;

2D vöötkood– võimaldab 2D väiksemõõtmelisi vöötkoode.

Algselt tekivad fondid parameetritega Arial, suurus 14 (tähtsam info kuvatakse algselt bold e rasvase fondiga, vastavalt soovile saab paigutust, suurust ja muud kasutaja ise muuta).

Kui kasutaja soetab etiketiprinteri (spetsiaalne printer), on vastavalt tingimustele võimalik seadistada hinnasiltide trükkimine, selle soovi korral tuleb pöörduda hooldustoe poole.

Laua Plaanid

Siin on võimalik igale müügipunktile teha laudade graafiline plaan koos seinte ja taimedega. Plaani tegemiseks peab vajutama lisa plaan nuppu.

Laudade lisamiseks tee laua nimel topeltklõps

Seina või taime lisamiseks tee seina või taime pildil topeltklõps

Lisatud objektide suuruse muutmiseks hiirega hoia all Shift nuppu

Objekte saab kustutada ning muuta hiire parema klõpsuga

Nupp Lauad – vt lauanumbrid