fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Ajatariifid

See osa on mõeldud peamiselt aega müüvatele asutustele (teenindusasutused, spordiklubid jt).

Ajatariifides on võimalik müüa aega, müüdud ajalimiidi ületamisel tuleb juurde tasuda.

Üldjuhul toimib asi järgmiselt: klient saab saabudes vöötkoodiga etiketi või kaardi, kui kliendil on oma klubikaart, siis saab sellega registreerida.

Saab defineerida põhiühiku, nt ujulas 90 min ja selle eest tasu (saab defineerida, et see arvestatakse kohe ja küsitakse ettemaksuna). Kui aeg läheb üle, siis iga järgmise ajalõigu eest, nt iga minuti eest tuleb tasuda juurde, nt iga lisaminuti hind 2.- (ajalõigud on defineeritavad kuni 1 min. täpsusega, nt iga järgnev pooltund jne).

Ülemine osa:

Toote nimi – tootenimi, mida kasutada, nt “Ujumine (90min)”, ”Piljard (pooltund)” jne, toode tekib uue ajatariifi loomisel automaatselt.

MinÜhik –  milliste ajaplokkide kaupa arvestatakse (võib ola alates 1 minut kuni …  minutit, näiteks kui aega arvestatakse pooltundide kaupa, siis tuleks sisestada 30 min).

 – põhiühik, milles toodet aruandluses ja kviitungil kajastatakse.

Suhe – selle määrab programm automaatselt.

 – mõõtühik, selle määrab programm automaatselt (esialgu ainult minutid).

Müügihind – toote hind, kui MinÜhik=30min, siis see hind kehtib iga alustatud pooltunni kohta, kui aga MinÜhik=1min, siis vastav hind kehtib iga alustatud minuti kohta.

Lisaaeg – nö reservaeg, mille eest raha ei nõuta (vajalik kassas järjekorra puhuks jmt).

 – minutid

Ette maksta – saab määrata, mitu ühikut teenust tuleb kliendil ette maksta. Programm küsib vastava summa teenuse ostmisel kohe ettemaksuna ning hiljem peale teenuse tarbimise lõpetamst arvestab maksmisele kuuluva saldo.

PÜ – tükid

Alumine osa:

Alumine osa täidetakse ainult siis, kui teenuse esimesed MinÜhikud on teistsuguse hinnaga, kui hilisemad. Juhul, kui tariife on rohkem kui üks, siis JrkNr näitab erinevate tariifiarvestuste järjekorda.

Kogus – näitab mitu MinÜhikut selle tariifi alusel kehtib.

PÜ – programm määrab ühiku automaatselt.

Müügihind– vastava tariifi hind.