fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Kliendikaardid

Kliendikaartide loetelus määratakse personaalsed kliendikaardid. Igale isikule saab defineerida ühe või mitu kaarti. Kaartidele saab määrata erinevaid kasutusviise ja soodustusi ning vajadusel piirata kehtivusaega.. Kasutusviisist sõltub, kas antakse soodustust, arvestatakse boonust või kasutatakse maksmiseks. Ühel kaardil võib olla ka mitu funktsiooni, nt arvestatakse soodustust ning kasutatakse maksmiseks. Müüja-teenindaja ei pea üldiselt muud tegema, kui kasutama kliendikaarti, määratud funktsioonid rakenduvad automaatselt.

Kasutusviisid

Boonuskaart – võimaldab luua nö kogumiskaarti, kus kliendikaartide registris määratud soodustus kantakse kaardile punktidena. Kui kaardile on kogutud piisavalt raha (et tasuda arve eest), on võimalik maksta arve kogutud boonusrahaga. Hilisemas aruandluses kajastatakse see –100% soodustusena. Kogutud boonused võivad olla ka nt punktide arvestuseks, loosisedelite väljastamiseks, loosimiste teostamiseks vms võimaluste rakendamiseks, otseseid piiranguid ei ole.

Krediitkaart – võimaldab deebet-krediitkaardi haldust, kus igale kliendile ja kliendikaardile saab määrata krediidipiiri ja/või laadida raha. Juhul, kui krediidipiir on 0 või positiivne väärtus, siis on tegemist ettemaksukaardiga, st kaardi omanik peab eelnevalt laadima oma kaardile raha, et  kaarti saaks maksevahendina kasutada. Ühel kliendil võib olla ka mitu kaarti, krediidipiire ja raha laadimisi saab teha igale kaardile eraldi, kus arvestatakse nii kliendi üldlimiiti kui ka konkreetse kaardi limiiti. Krediitkaardile võib määrata ka soodustuse, mis registreeritakse enne kaardilt raha maha arvestamist. Tuleb arvestada, et soodustust saab rakendada ainult kaardiga maksmisel, st et kaart ei kehti ainult sooduskaardina. Kuid selline võimalus on siiski olemas, seda siis, kui kassas on aktiveeritud kaardi kasutusviisi valik.

Makse- ja sooduskaart – siin on tegemist maksekaardiga. Igale kaardile saab ühtlasi määrata personaalse soodustuse. Kokku lepitud arveldusperioodi lõpus saab kliendile esitada koondarve maksekaardi kasutuste eest (koondarvete moodul peab olema aktiveeritud).
Vajadusel saab määrata päevalimiidi sellise kaardiga kassas tasumisele. Nt suuremate ettevõtete puhvetites saab määrata päevase makseliimid mingi summa peale (5, 6 vms).

Sooduskaardid – võimaldab anda kliendile määratud personaalset soodustust (soodustus peab olema eelnevalt valmis loodud menüüs Soodustused).

Punktide boonuskaart – valik ilmub nähtabale ainult juhul kui on aktiveeritud moodul Digitaalne Templikaart. See moodul võimaldab nö koguda templeid teatud toodete ostmisel ja hiljem kasutada nendega seotud soodutusi. Nt iga kuues pizza tasuta.

Tegevused

Filter – võimaldab otsida kindlatele parameetritele vastavaid kliendikaarte

Uus kaart – loob uue kaardi kasutaja.

Kaardi loomisel avaneb nö kliendikaart, mille kaudu uusi kliente sisestatakse.

Vaheaken „Kliendikaart“
Luhn –  tähistab kas antud kaardinumbri sisestamisel kontrollsummat, so viimane number, kontrollitakse või mitte (kontrollsumma arvestust peetakse Luhni nimelise valemi järgi). Kui kaardid on kodeeritud Luhn-i kontrollsummaga, siis on soovitatav sisestamisel Luhn märgistus ära märkida, see vähendab valesisestuse võimalust, valesisestusega (mõni nr sisestatakse valesti) ei pruugi kaart toimida või soodustust saab ja makse teostab hoopis vale isik.
Kaart – sisestatakse kaardi täispikk number (kohustuslik väli). Kui füüsilisi kaarte ei ole olemas, võib lasta ka programmil genereerida kaardinumbreid.
Eesnimi ja perenimi on täitmiseks kohustuslikud väljad.
Telefon, e-post, faks, linn, linnaosa, aadress ja indeks ei ole täitmiseks kohustuslikud väljad.
Riik, Keel ja Kodakondsus– saab lisada kliendile ettedefineeritud väärtusi. (Majahaldur – Konfiguratsioon – Riigid (või Kodakondsused või Keel).
Arve saatmise viis – saad valida, mil viisil klient soovib koondarvet kaardikasutuste kohta saada.
Info 1, Info 2, Info 3 – võimalik klientide kohta kirjutada erinevaid märkusi.
Isikukood – võib sisestada isikukoodi.
Mees või naine – saab linnukesega määrata.
Sünd – kui sinna linnuke panna, avaneb lisaaken, kuhu saab sisestada kliendi sünnikuupäeva, lisada sünnipäevasoodustuse ning määrata mitu päeva enne ja pärast sünnipäeva soodustus kehtib.
ID-kaardiga kassast klientikaarti lisades täidetakse eesnimi, perenimi, sugu, isikukood ja sünnipäev automaatselt.
Klienditüüp– saad määrata millise klienditüübi alla konkreetse kaardi kasutaja kuulub. Klienditüübid saab luua eelnevalt Müügijuht – Klienditüübid.
Päevad – saab linnukesega määrata, millistel nädalapäevadel antud kaart kehtib.
Kehtivusaeg – kui panna linnuke, avaneb lisaaknake, kus saab valida kuupäevad, millises ajavahemikus konkreetne kaart kehtib. Võimalik on ka määrata ’Periood päevas’ st mis kellast kellani kliendikaarti kehtib.
Kasutuseviis – võimalik valida, kas kaart on sooduskaart, soodus-maksekaart, boonuskaart või krediitkaart.
Päevalimiit – saab soodus-maksekaardile määrata limiidi, mida kaardiga maksmiseks kasutada saab.
Teade – sellesse lahtrisse võib salvestada mingi teate, mis avaneb kassas, kui antud kaarti kasutatakse.
Sisesta veebikeskkonna parool – saab sisestada selle kliendi parooli, kui püsikliendil on võimaldatud broneeringute tegemine veebikeskkonnas.
Lae pilt – soovi korral saab andmebaasi lisada kliendikaardi kasutaja pildi. Kustuta – kustutab varem lisatud pildi.

Vaheaken „Klient“ – võimaldab siduda kliendikaartide omanikud ülekandekliendiga.

Vaheaekn „Soodustused“ –saab määrata kliendile kehtivad soodustused. Sinine + üleval või Insert klaviatuuril teeb uue rea järgmise soodustuse jaoks ja valida saab eelnevalt Müügijuht – Soodustused menüüs loodud soodustuste hulgast. Esimene soodustus on alati primaarsem, kuid kui mingil põhjusel esimest rakendada ei saa (on rakendatud ajaline piirang kas soodustusele või kaardile,  teatud toodetele see soodustus pole külge pandud, vms), siis läheb käiku teine soodustus.  Peab arvestama, et kaardile määratud ajaline piirang kehtib ainult esimese soodustuse saamisel, kaarti saab siiski kasutada ning vastav kaardikäive registreeritakse andmebaasis ja aruandluses.

Lisatud soodustuste tähtsusjärjekorda saab muuta vasakul punaseid nooli vajutades. Sünnipäevasoodustuse saab märkida linnukesega lahtril Sünnipäevasoodustus.

Lae kaart – võimalik laadida raha kliendikaartidele, mille kasutusviisiks on määratud krediitkaart.

Lae teenuskaart – võimalik laadida teenuskaardile kasutuskordi nt aeroobikatunnid või jõusaali kasutuskorrad. Sel juhul peab kaardi kasutusviis olema Spordiklubikaart.

Klientide uuendamine nupu alt saab määrata soodustuste tasemed. Käibesummadest tulenevalt saab arvutada kliendikohase soodustuse. Seadistusest tulenevalt toimub arvutamine automaatselt „online“ põhimõttel (kassas arve sulgemisel toimub vastava taseme kontroll ja muutmine) või manuaalselt „Start“ nupuga. Peale taseme soodustuste aktiveerimist on igal juhul soovitatav esimene kord käivitada manuaalselt „Start“ nupuga, mis arvutab igale kliendile sõltuvalt tema eelnenud käibest õige soodustuse. Tasemeid saab tekitada piiramatult ning igale summale määrata vastavat soodustust (nt 1000€ = -5%, 3000€ = -10%, 5000€ = -15% jne).

Kliendile saab määrata, et automaatne soodutuse muutmine talle ei mõjuks, selleks tuleb kliendiankeedil märkida valik “Keela automaatselt muuta soodustusi”.

Isegi kui kliendil pole soodustust määratud, aga klient või kliendikaart kassas registreeritakse, registreeritakse ja salvestatakse käive kliendi nimele.

Kliendikohaseid aruandeid soodustuste ja ostude osas saab põhjalikumalt vaadata menüüs Müügijuht > Müügiaruanded > Soodusmüügi aruanne või Müügijuht > Müügi aruanded > Kliendikaartide aruanne.

Vaikeväärtused nupu alt saab panna paika väärtused, millega kassas uus kaart automaatselt luuakse. Paneme paika millise kasutusviisi ja soodustustega või ajalise piiranguga uued kaardid süsteemi salvestatakse.

Raport – saab välja kutsuda vahemenüü, milles saab kaartide kasutamise aruande, sisestades soovitud kriteeriumid, sh koos kaardisaldodega võetud perioodi lõpus ja perioodi alguses. Antud aruanne toimib rahalise liikumisega, st maksmiseks kasutatavate  kaartidega sh boonustega maksekaardid (kuid mitte sooduskaardid, millega registreeritakse ainult soodustust).
Kaardi kasutajate andmete kuvamiseks ja redigeerimiseks saab kasutada üleval vasakul olevat redigeerimise nuppu (paberilehe ja pliiatsiga pilt).

Lae pilt ja Kustuta – saab kliendikaardile pildi laadida või olemasolevat kustutada.

Kaartide saldode nullimine – võimalik manuaalselt nullida kõikide kaartide saldod. Näiteks tehakse seda boonuspunktide kogumise korral. Mingil kuupäeval soovitakse nullida kõik vanemad kasutamata boonuspunktid või krediitkaartide saldod.