fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Ladu/

Laoseis

Selles menüüs saab jälgida laoseisu nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt.

Ekraanil avaneb laoseisu tabel. Tooted on tähestikulises järjekorras.

Nupud

Ajalugu – mõeldud selleks, et saaks vaadata laoseisu minevikus. Kui mõned saatelehed ja hulgimüügi arved sisestati hiljem tagasiulatuva kuupäevaga, siis kuvatakse need eraldi parempoolses tulbas. Aruandluses kuvatakse sellisel juhul kolmed andmed: laokogus ja laohind, mis oli reaalselt sellel hetkel, hiljem sisestatud andmed tagasiulatuva dokumendi kuupäevaga ning üldkogus ja üldsumma kokku.

See eraldamine on vajalik parema ülevaate saamiseks.  Näiteks juhul, kui kuuvahetusel teostati inventuuri, kuid alles peale seda inventuuri n-ö ujusid välja mõned saatelehed, mis kuulusid eelmise kuu perioodi ja need sisestati tagantjärele, siis mõjutab see ka inventuuri andmete õigsust. Samuti on sageli vaja kuuvahetuse laosaldosid kontrollida ja võrrelda raamatupidamises arvestatava laokonto summaga.

Kustuta puuduvad – mõeldud selleks, et korraga kustutada kõik positsioonid, kus kogus=0. Saab kasutada ka rühma filtrit, siis toimub kustutamine ainult rühma filtri piirides.

0 omahinnaga – kuvab ainult neid tooteid, mille omahind on 0 väärtusega. Üldiselt on taolisel juhul mõni andmesisestuse viga, kuid see ei pruugi alati nii olla. Teenustena müüdavad tooted on üldiselt küll 0 omahinnaga, kuid kui need on õigesti koostatud ja märgitud tootele omaduseks “teenus”, siis neid laoseisus ei kuvata.

Miinuses – kuvab ainult neid tooteid, mille kogus on langenud alla nulli, st müüdud on rohkem, kui saatelehtedega sisse võetud. Miinuskogus võib tekkida peamiselt kolmel juhul: sissetuleku saateleht on veel sisestamata, müüakse valet toodet (kas müüja eksitus või toode on valesti sisestatud), toitlustuses võib miinuskogust põhjustada ka retsepti vale koostis.

Alla kriitilise – võimaldab kuvada tooteid, mille kogus on langenud alla eelnevalt märgitud miinimumpiiri ehk alla kriitilise piiri. Samast aknast on võimalik märkida tooteid, mille lõikes on võimalik automaatselt koostada saateleht. Lisaks saab tellida kaupa teisest laost, eelnevalt kuvatakse laoseisud eri ladude lõikes (kasutajale peab olema antud ladude õigus), kust saab märkida kogust, mida teisest laost üle kanda soovitakse. Koostatud saatelehed tekivad kinnitamata dokumentidena saatelehtede peamenüüsse.

Ladude filter – võimaldab mitme lao kasutamise korral kuvada laoseisusid üle valitud ladude. Korraga saab ühte aknasse valida kuni neli ladu.

Kui laoseisus kuvatakse alla kriitilise piiri, siis on ühtlasi näha tulp ”laos”, selles kuvatakse kogus, mis eksisteerib teistes ladudes. Sealt kõrvaltväljast saab hiire topeltklõpsuga avada akna, mille kaudu tellida kaupa siseliikumisega teisest laost (mitte tarnija käest).

Rühma filter – võimaldab filtreerida tooteid ühe rühma lõikes.

Metarühm 1, Metarühm 2, Metarühm 3 – võimaldavad filtreerida laoseisu kuvamist ka metarühmade kaupa. Juhul kui need on toodetele määratud.

Broneeringud – näitad läbi milliste dokumentide ja millistes kogustes on kaup broneeritud

Vasakul üleval servas:

Näita broneeringuid – linnukese lisamisel kuvab broneeritud kaupasid. Kauba müügieelseid broneeringuid saab teostada tellimuste kaudu, selle võimaluse aktiveerimiseks tuleb pöörduda hooldustoe poole.

Sisaldab broneerituid – linnukese olemasolul näitab laoseisu, kuhu on arvestatud ka broneeritud tooted, linnukese ära võtmisel kuvab laoseisu ilma broneeritud kogusteta.

Näita laokohast müügihinda – linnukese lisamisel tekib lahter müügihindadele, millega konkreetsest laost müüakse. (nõuab eraldi häälestamist)

Laoseisu väljatrükki saab teostada erinevate kriteeriumite alusel, sh ilma hindadeta, müügihinnas (tuleb valida soovitud hinnaklass), ilma kogusteta (nt inventuuri lugemislehe tarbeks) jne. Valikute avanemiseks tuleb vajutada printeri märki üleval.

Kui linnukesega valida esitlusviis rühmade järgi, siis grupeeritakse tooted rühmade kaupa (rühmad tähestikulises järjekorras).

Kui linnukesega valida esitlusviis tarnija järgi, siis grupeeritakse tooted tarnijate kaupa, kellelt kaup on ostetud.

Võimalik on ka valida konkreetne tooterühm või tarnija, mille piires nimekirja soovitakse printida.

Viimane sissetuleku aeg – näitab lisaks laoseisule ka viimase sissetuleku kuupäeva.

Laoseisus, võttes aruannet minevikus, kuvatakse lisaks kolm tulpa (saatelehed, inventuur, hulgiarved) ja nende järel kogus koos summaga. Need tulbad tähistavad operatsioone, mis tehti tehtud valitud mineviku aja ja tänase hetkeseisu vahel. See on selleks, et tekiks hea võrdlusmoment, kui tol hetkel võeti laoseisu aruanne, polnud need tooted ja kogused selles aruandes kajastatud (need tehti hiljem tagantjärele).