fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Eesti
Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Müügijuht/

Müügiaruanded

Selle peamenüü all on koondatud erinevad müügiaruandlusega seotud alammenüüd, kust saab valida erinevate aruannete vahel.

Läbimüügi aruanne

Peamine müügiaruandluse vorm, kust saab valida ja koostada väga paindlikult soovitud aruannet. Valida saab erinevaid kriteeriume ning filtreid:

Aeg – saab valida kuni 1 min täpsusega ajavahemikku. Kiirvalikus on eile, täna, jooksev kuu, eelmine kuu. Märgistusega päevade kaupa saab manada päevade lõikes grupeerituna, kus arvestatakse määratud päeva vahetuse kellaaega. Aja arvestus “arve sulgemise järgi” (vaikimisi) – kuvatakse aruannet selle aja järgi, millal arve suleti; “rea lisamise järgi” – selle järgi, kuidas tooteid arvele sisestati; “baasi töötlemise järgi” – selle järgi kuidas müügid kassast serverisse jõudsid (juhul, kui kassad on üle interneti või üle võrgu, võib tekkida katkestusi andmete liikumises, siis saabuvad müügid serverisse teatud viitega, s.o kohe kui ühendus taastub).

Maja – saab võtta aruandeid majade kaupa, näiteks kui üks pood on Pärnus ja teine Tartus.

Müügipunkt – MP lõikes.

Hinnaklass – müüdud hinnaklassi lõikes (kasutatakse vähem).

Müüja – müüjate lõikes.

Ülekandeklient – klientide kaupa, kellele on esitatud arved ülekandega tasumiseks.

Tunnus – arve tunnuste lõikes (igale arvele saab sulgemisel öelda tunnust, need saab ette valmis teha, siis kassas kiirelt valida, sh nt ka restoranis laudade numbrid jmt).

Kaardi kasutaja – kliendikaardifa mkasjate kaupa.

Aruandlusrühmad – rühmadade kaupa, saab lisaks valida ka mitu rühma CTRL nuppu all hoides ja hiirega soovitud rühmad valides. Võimalik filtreerida pearühmade kaupa, kus alamrühmade sisud koondatakse vastava pearühma alla

Väljaarvatud tooted – saab valida tooted, mille müüki ei soovita müügiaruandes näha.

Tooted nime järgi – Tooted tähestiku jrk, otsing nime järgi. Linnukesega märgistamisel kuvatakse kõik tooted, kuid lahtrisse saab valida ka ühe konkreetse toote.

Tooted vöötkoodi järgi – otsing vöötkoodi järgi.

Tootenumbri järgi – minig konkreetse tootenumbriga toote valik aruandesse.

Metarühm 1, Metarühm 2, Metarühm 3 – saad panna peale erinevad filtrid läbi metarühmade.

Makseviisid – võimalik saada ka makseviiside lõikes käibearuannet, kuid kuna sageli lubatakse ühte arvet tasuda mitme eri makseviisiga, siis selguse huvides liigitatakse need nn. kombineeritud makseviisi alla ja omakorda täpsemalt lahti ei jagata vastavalt kogustele ja tehtud makseviisidele.

Keskel rida linnukesega märgistusi:

Ainult hulgiarved või va hulgiarved võimaldavad paremini saada aruandlust juhul, kui toimub nii kassamüük kui kontorist hulgimüük.

Käibemaksude kaupa grupeerib käibed eri makseviiside lõikes eri ridadele/gruppidesse.

Tooterühmad puuna kuvab tooterühmade struktuurses vormis (pearühmad ja nende allrühmad), tuues välja iga rühma saldod. Jalusesse summasid ei koondata, vältimaks dubleeruvate vahesummade tulemusel valede koondite tekkimist. Lisaks peab märkima ära tooterühmad (ja vajadusel seama soovitud aruande filtrid), et rühma struktuur esitataks.

Ettemaksutooteta jätab välja käibed, mis puudutavad tellimuste alusel tehtud ettemaksusid, vt blokki Tellimused.

Liida kogused liidab kõik müüdud kogused kokku ja kuvab alumisel real koguse tulba all.

Ainult lisand kuvab lisatooteid, mis valitud põhitoote alusel lisaks (kas tasuta või erihinnaga).

Koos alternatiivnimedega võimaldab kuvada tootenimesid eri keeltes, kui need on sisestatud (kuni 3 keelt).

Ainult miinusmüük või va miinusmüük võimaldavad saada paremini aruandlust miinusmüükidest või kinkekaartide kasutamisest ja müümisest..

Komisjoni aruanne – saab aruannet komisjonitooteks märgitud toodete müügi kohta. Käibemaks arvutatakse ainult juurdehindluse pealt.

Igasse lahtrisse saab lisaks valikutele ka ise sisestada, saab kasutada * põhimõtet, kus sisestades mingi soovitud nimeosa, saab ülejäänud osa jätta umbmääraseks. Näide: sisestades tootenime lahtrisse *püksid* – kuvatakse aruandesse kõik tooted mille nime sees oli kasutusel sõna “püksid”.

Seda võimalust arvestades võib ka nii MP nimed kui tooted vastavalt kujundada, nt et sarnased või ühtekuuluvad omaksid ühesugust tunnust või nimealguse osa.

Linnukesega ärgistus mingi lahtri ees võimaldab grupeerimist antud kriteeriumi kaupa (group by) – see loogika kehtib läbivalt kogu programmi lõikes.

Metarühmade aruandlus võimaldab valida korraga filtrit nii aruandlusrühma kui korraga ühe metarühma lõikes, nt kui metarühmaks on sisestatud suurused (S,M,L,XL jne), siis  saab ar.rühmas valida näiteks “naiste jakid” ja lisaks metarühmast suuruste järgi M – kuvatakse vastava suurusega naiste jakkide läbimüük soovitud perioodis.

TOP aruanded – võimaldab saada erinevate kriteeriumite alusel genereeritavaid TOP aruandeid.

Vahetus – kui on teada kassa vahetuse kood, saab antud vahetuse lõikes võtta filtreeritud aruande (NB – ajavahemik peab olema lisaks valitud selline, kus antud vahetus sisse mahuks, vastasel juhul võib info olla osaline, st piiritletud aja kriteeriumiga).

NB! Vaikimisi on võimalik salvestada rakendatud filtrid, mida hiljem on võimalik taaskasutada. Vorm asub all paremas nurgas.

Maksete aruanne

Siit saab võtta aruannet erinevate maksevahenditega maksmise kohta, st kui palju maksti toodete ja teenuste eest sularaha, pangakaardi või muu maksevahendiga. Validasaab erinevaid kriteeriume ning filtreid. Aruandlust on võimalik teha vabalt valitud  ajavahemikus (kuu, päev ja kell).

Päevade kaupa – eraldab iga päeva erladi reale, arvestab vaikimisi päeva vahetuse kellaaega.

Arvete kaupa – eraldab makseviisid arvete kaupa eraldi ridadele.

Kõik makseviisid – toob korraga esile kõik enamlevinud makseviisid tulpade kaupa (lisaks saab hiirega klõpsata ka vähemlevinud).

Kontrolliga – kontrollib, kas läbimüügi aruanne ja maksevahendite aruanne omavahel klapivad e kas tootemüük ja registreeritud raha omavahel klapivad. Kontrolliga aruandes kuvatakse arve päisete summa, arveridade summa ja makseviiside summa. Arveridade summa võib veidi erineda arve ja maksete summast, kuna arve summad ümardatakse vastavalt ümarduse seadistustele, arveridu ei ümardata.

Ainult hulgiarved – kuvab aruande ainult makstud hulgiarvete kohta.

Va hulgiarved – jätab aruandest kõik hulgiarved välja.

Hulgiarve ei kajastu tasumiseni ühegi makseviisi tulbas, samas on see arve koos summaga viimases tulbas olemas ja kui detailselt aruannet võtta, siis kuvatakse ka arve number.

Kui hulgiarve tasutakse, tekib vastav summa konkreetse makseviisi tulba sisse.

Mitme makseviisiga – on võimalus filtreerida välja sellised arved ja näha omakorda ühes või teises makseviisis konkreetsemat jagunemist. Saab võrrelda läbimüügi aruandes kajastatava „mitme makseviisiga“ aruandega.

Kui võtta maha märgistus “kõik maksevahendid”, siis saab igat maksevahendit eraldi põhjalikumalt analüüsida, igal makseviisil tekivad lisafiltrid ja kriteeriumid, mida saab soovidele vastavalt täita. Korraga saab valida ühe maksevahendi (teisi välistav lüliti e radio button).

Ajaarvestus – võimalik valida aruannet dokumendi kuupäeva järgi, maksmise aja järgi, arve sulgemise või arve baasi lisamise kuupäevade järgi.

NB! Vaikimisi on võimalik salvestada rakendatud filtrid valmis valikueelistuseks, mida hiljem on võimalik kasutada. Vorm asub all paremas nurgas, disketimärk.

Arvete aruanne

Selles menüüs saab trükkida välja arvete loetelu vastavalt valitud eelistustele: mingi konkreetne ajavahemik, müüja, tunnuse vms järgi. Võimalik printida ka koos sisalduvate ridadega, päevade kaupa grupeerituna ja paljude teiste valikutega.

Siit saab vaadata valitud kriteerimi lõikes soodusmüügiaruandeid. Kriteeriumite valik on lai ja paindlik, sh saab valida müügipunkti, müüja/teenindaja, tooterühma, lisaks ka kaardi omaniku, kaardi kasutaja, kaardi nr,  toote nimetuse või tunnuse lõikes. Lisaks saab valida, kas kuvatakse iga arve eraldi, soodustuste lõikes grupeerituna, tüübi lõikes grupeerituna (ajaline, koguseline, summaline jne soodustus).

Lisaks võimalus võtta TOP aruandeid, selekteerimaks oma suurima käibega kliente.

Lisaks saab linnutamise abil valida, millist tüüpi soodustused antud aruandes ei huvita (vaikimisi on kõik tüübid linnutatud/märgitud).

NB! Vaikimisi on võimalik salvestada rakendatud filtrid, mida hiljem on võimalik kasutada. Vorm asub all paremas nurgas.

Soodusmüügiaruanne

Siit saab võtta aruannet soodustuste kasutamise kohta kassasüsteemis.

Valida väga palju erinevaid parameetreid peale ajavahemiku. Vajadusel kuvatakse kõik arved koos sisuga millele on mõni soodustus rakendunud. Samuti on võimalik detailselt ühe konkreetse soodustuse kasutamist kliendikaartide, müügipunktide, müüjata jms kaupa.

Linnuke mõne lahtri ees tähendab, et selle parameetri järgi jagatakse aruanne. Näiteks linnuke kaardi kasutaja ees tähendab, et tuuakse eraldi välja kõik kliendikaardid mida valitud perioodil kasutati.

Kliendikaartide  aruanne

Siit saab esitada aruandeid kaartide kasutamise kohta, sh saab ka sooduskaardi kasutamise aruandeid. Peamiselt on antud menüü mõeldud rahalise liikumise ja  saldoga seotud kaartide kasutamise aruannete jälgimiseks. Kui firmas on defineeritud saldoga (ettemaksu või krediidiga) kaardid, siis on see õige koht aruandluse saamiseks nii laekumiste, kasutamise kui ka muude tehingute lõikes.

Antud aruanne kuvab ülevaatlikult ka boonuskaartide kasutamise informatsiooni, kus näeb detailselt iga ostuga kogutud boonusraha ning selle kogutud raha kasutamist ostude tegemisel.

Kui aruanne kuvatakse detailselt, siis iga tehtud tehing kajastatakse aruandes eraldi. Kui detailselt märgistust pole valitud, siis kuvatakse valitud kriteeriumite lõikes summerituna või grupeerituna.

Ettemaksude aruanne

Menüü aktiveerub koos Tellimuste mooduliga. Ettemaksusid saab teostada ja registreerida ainult Tellimuste alusel. Ettemaksu aruanne kajastab müügitellimuse alusel tasutud ettemaksusid ja tasutud ning tasumata osas saldosid.

Siit saab esitada soovitud maksevahendite e. maksejuhtumite aruannet. Esitada saab erinevaid kriteeriume ning filtreid. Aruandlust on võimalik teha vabalt valitud  ajavahemikus (kuu, päev ja kell). Kella arvestus on kassas tehtavate tellimuste tarbeks, kontoris tehtud tellimustel kellaaegasid ei arvestata, oluline on ainult kuupäev. Ettemaksude aruandes kuvatakse nii tellimuse number kui ka tellimusega seotud arve number. Aruandeks võetav aeg on tellimuse dokumendi kuupäeva järgi. Kuvatakse kõik antud perioodi tellimused ning tellimuste alusel tehtud tasumised. Kui tellimus kinnitatakse (tehakse arveks), siis võetakse vastav tasutud osa ettemaksult maha. Seega, kui mingi mineviku perioodi tellimused, kus on toimunud tasumine, on kõik kinnitatud (arveteks tehtud), siis on Saldo null. Salo kajastab tehet: ettemaksule summast lahutada ettemaksult summa.

Ettemakstud kaartide aruanne

See menüü tekib ainult siis, kui läbi hulgiarvete on võimaldatud ette makstud kaartide müümine ja genereerimine.

Võimalik vaadata valitud aja piires ette makstud kaartide müümist ja kasutamist klientide, toodete, müügipunktide ja kinkekaartide kaupa.

Komponentide (toorainete) liikumiste raport

Antud aruandes kuvatakse müüki retseptis sisalduvate toorainete lõikes.

Aruandes saab valida erinevaid filtreid ja kriteeriume, lisaks määrata tingimusi:

 • Valik „Detailselt“ kuvab iga arve lõikes (va. tühistatud arved)
 • Valik „Retseptiti“ võimaldab grupeerida retseptiti, ehk kuvatakse tooraine kulu retseptiti ja iga retseptiga seonduv müügi info, näiteks:
  • „Pizza mereandidega“              25tk     2,5KG
  • „Pizza shampinjonidega“          50tk     5KG
  • Juust    7,5KG

Töötasu arvestus

See raport on aktiivne juhul kui on aktiveeritud töötasuarvestuse moodul.

Juhul kui toodetele/teenustele on tootekaardil määratud töötasud (protsendilised või summalised), saab siit menüüst võtta toodete/teenuste müügi pealt kogutud töötasu aruandeid.

Valida saab soovitud perioodi ja teenindaja.

Käibemaksudeklaratsioon

Siit menüst saab võtta välja käibemaksudeklaratsiooni soovitud perioodi kohta, vastab seadusandluses ette nähtud nõuetele. Deklaratsiooni pannakse kõik need ostud ja müügid, mis ületavad 1000 euro piiri (sama tarnija või kliendi piires summerituna). Deklaratsiooni üks osa koosneb ostusummadest ja teine osa müügisummadest.

Köögi raport

See raport on aktiivne juhul kui tellimuste (köögis või baaris) edastamiseks kasutatakse KDS-süsteemi (tellimuste kuvamine arvutiekraanil).

Siit menüüst saab võtta aruande toodete tellimuse valmistajani jõudmise aja kohta ja valmistamise aja kohta. Filtreerida saab müügipunktide, müüjate, erisoovide, arvetunnuste, toodete või aruandlusrühmade kaupa.