fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

TÖÖAEGA AITAB PLANEERIDA JA HALLATA CompuAccess

Tootmisettevõtte juhtimises mängib äärmiselt olulist rolli tööaja arvestus ja planeerimine. Edukas planeerimine aitab hoida kokku kulusid, muudab tööaja kasutamise efektiivseks ning suurendab seega tootlikkust. Just nende eesmärkideni aitab tootmisettevõtteid viia CompuAccess. CompuAccess on Ektaco ASi uusim toode, mille abil saab planeerida nii tööd kui ka tööaega, tõstes efektiivsust ja tootlikkust. Lisaks on CompuAccessi võimalik liidestada läbipääsusüsteemide ning videovalve lahendusega.

MILLIST VÄÄRTUST PAKUB CompuAccess?

Kui seni on ettevõtted pigem jälginud tööle asumise aja algust-lõppu, lõuna ning pausi kestvust, siis üha enam nähakse kasu töö ja tööaja planeerimises. On teada, et töötajate efektiivsus tõuseb 10% juba siis, kui paluda neil registreerida tahvli kaudu töökohal oma tööd ja pausid. Töö ja tööaja planeerimine aitab kokku hoida kulusid, suurendab läbipaistvust, distsiplineerib ja võimaldab andmetele tuginedes teha paremaid juhtimisotsuseid. CompuAccess on terviklik teenus, mis hõlmab:
 • töö ja tööaja planeerimist ning arvestust,
 • tööaja kadude vähendamist,
 • reaalse tööaja mõõtmist ja analüüsi,
 • distsipliini suurendamist,
 • aja kokkuhoidu, mis seni kulus käsitsi tööaja sisestamisele,
 • produktiivsuse mõõtmist ning ressursside kasutamise optimeerimist,
 • kiiret ja turvalist identifitseerimist sõrmejälje või RFID-kiibi abil,
 • turvalisuse tagamist.
CompuAccessi väärtus juhile:
 • planeeri kiirelt ja mugavalt töögraafikuid,
 • lisa piiramatu arv kasutajaid ja tööliike,
 • jälgi töövoogu reaalajas veebipõhise tarkvara kaudu või kuva tsehhis suurel ekraanil olulist infot ja graafikuid,
 • analüüsi andmeid ja tee otsuseid ülevaatlike raportite alusel,
 • hoia kokku palgaarvestuselt ja vähenda vigu: käsitsi sisestamist asendab ülevaatlik töötamise raport,
 • kasuta lahendust endale sobivas operatsioonisüsteemis (Android, Apple, Windows),
 • andmebaas on turvaliselt majutatud Telia serverisse.

MIKS KASUTAB CompuAccessi TOOTMISETTEVÕTE HILDING ANDERS BALTIC?

Hilding Anders Baltic on madratsite tootja ja Eesti turule toodetakse  Sleepwell madratseid. Sleepwell on suurim madratsite müüja Eesti turul. Nende tooteid iseloomustab põhjamaiselt elegantne disain ja erakordselt kvaliteetsed materjalid. Sleepwelli üheks peamiseks prioriteediks on klientide tellimuste tähtaegne täitmine. Teatakse täpselt, mida ta töö- ja tööaja arvestuse lahenduselt vaja. Selleks et tagada tõrgeteta töö ja teha parimaid juhtimisotsuseid, vajas Sleepwell tootmine töö- ja tööaja arvestuse lahenduselt kolme komponenti:
 • tööga seotud info kuvamist reaalajas,
 • suurel ekraanil reaalajas produktiivsuse info kuvamist,
 • paindlikku päringute tegemise võimalust ehk endale vajalike raportite koostamist.
Ektaco uusim toode CompuAccess vastas ootustele ning nüüd on tehase seintel kümme registraatorit, kus sajad tehase töötajad mitmes vahetuses salvestavad oma tööde algus- ja lõppajad, sh palju erinevaid tööliike, ning lõunapausid. Lisaks on ettevõttes seinal kaks suurt ekraani, kus jooksevad reaalajas soovitud tootmise mõõdikute andmed. Suurtest ekraanidest on saanud ka olulised töövahendid igapäevaste koosolekute pidamisel. Hilding Anders Baltic finantskontroller Tõnis on rahul, et CompuAccessi kasutades väheneb administreeriva personali ajakulu. Seda tänu võimalusele lõimida CompuAccessi ERP (ettevõtte ressursside planeerimise) programmiga. Lisaks on andmed sisendiks palgaarvestuse programmi. Samuti on Tõnis rahul sellega, et CompuAccessi veebikeskkond on lõppkasutaja jaoks mugav ja loogiline.

„Kuigi tegemist ei ole veel Apple'i tootega, siis näeme, et kliendi arendusettepanekuid võetakse arvesse ja teostatakse kiiresti.“

Osakonna- ja tiimijuhid näevad CompuAccessi kasu planeerimises, tootmises ja lao igapäevatöös. Lisaks on ettevõtte juhtkonnal võimalik saada raportitest põhjalikku ülevaadet ning kvaliteetset sisendit otsuste tegemiseks.

„CompuAccessi andmetele on kõigil juhtidel ligipääs. Tänu sellele, et kõik näevad samu andmeid, välistame inimliku eksimuse võimaluse raportite koostamisel.“

Lisades siia võimaluse registreerida ja planeerida osakondade vahelisi töötajate liikumisi, saabki Sleepwell tehas hõlpsalt hallatava tööriista, millega kõik juhid näevad just seda infot, mis neile vajalik.

KUIDAS CompuAccess TOIMIB?

CompuAccess koosneb tarkvarast ja riistvarast. Klientidel on võimalik valida tahvelarvuti ja terminali vahel. Esimene pakub laialdaselt võimalusi töö ja tööaja planeerimiseks, mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Terminali puhul on võimalik salvestada töö algus ja lõpp, lõuna- ning pausiajad.    Pildil registraator-tahvel ja terminal (vasakult paremale). Tööde registreerimiseks saavad töötajad kasutada nii kiipi kui ka sõrmejälge – nii välditakse olukorda, et töö jääb registreerimata, sest kiip ununes koju. Samuti on registraatorid võimelised töötama offline-režiimis, kui ühendust serveriga on katkenud. Registraatoreid võib varustada ka akudega, mis tagab 3-4 tundi regisreerimist ilma elektrita. Tarkvara on ligipääsetav veebikeskkonnas ning võimaldab planeerida ja arvestada töid, koostada tööajagraafikuid ja võrrelda planeeritut tegelikkusega. Programmi saab salvestada infot töötaja, tema puhkuse ja lepingu kohta, koondades kõik ühte kohta kokku. Pildil CompuAccessi tarkvara. Töö ja tööaja planeerimine on lihtne. See teekond koosneb viiest sammust: 1) kõigepealt tuleb programmist valida töötaja, olgu selleks näiteks Kalle Kanarbik; 2) programm näitab, et Kalle töötab töölepingu alusel täiskohaga, ja milliseid töid ta oskab teha; 3) seejärel tuleb valida, kus Kalle töötab, näiteks tsehhis nr 1 või tsehhides 1 ja 3; 4) nüüd saab määratleda, millises vahetuses Kalle töötab, näiteks päevases või õhtuses; 5) ja lõpuks saab määrata Kallele konkreetsed tööd. Tarkvara asub kas turvalises pilveserveris või kõrgemate turvanõuete korral välisühenduseta sisevõrgus.

CompuAccess HOIAB AEGA KOKKU

Andmete käsitsi sisestamine, töötlemine, ühest programmist teise tõstmine ning analüüsimine on aeganõudev töö. CompuAccessi kasutades on võimalik energia ja fookus suunata tarka juhtimisse ning kvaliteetsetel andmetel põhinevate otsuste tegemisele. Ektaco ASi meeskond arendab CompuAccessi pidevalt edasi. Meie eesmärk on uute funktsionaalsuste lisamisel lähtuda eelkõige kliendi huvist ja tagasisidest. Oleme paindlikud ning soovi korral pakume ka erilahenduste arendamist vastavalt klientide erisoovidele.

Otsid lahendust, mis töötab?

Täida vorm või võta meiega ühendust

telefonil +372 654 2150

Saada päring

Edasi

Võtame ühendust!

  CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.
  CompuAccess võimaldab mugavalt planeerida töögraafikud, mõõta lihtsalt reaalset tööaega, sh nii automaatselt kui ka soovi korral detailselt paljude tööliikide kaupa. Sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetne sisend palgaarvestuseks.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.