• CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on mugav lahendus töögraafiku planeerimiseks ning reaalse tööaja lihtsaks mõõtmiseks nii automaatselt kui vajadusel ka detailselt paljude tööliikide kaupa. Lisaks saad sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetse sisendi palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Tööaja arvestus ja 2020. aasta kalendaarne tööajafond

Eesti Töölepinguseaduse kohaselt tuleb töölepingud sõlmida kirjalikult, ning kindlasti peab töölepingus olema välja toodud ka aeg, mil töötaja kokkulepitud tööülesandeid täidab. Traditsioonilisel tööajal 9-17 töötavate inimeste puhul on tööajaarvestus mõnevõrra lihtsam, graafiku alusel töötajate puhul pisut keerulisem, kuid ka keerulisemate töögraafikute koostamise saab enda ettevõtte jaoks võimalikult lihtsaks muuta. Tööajaarvestuse pidamise kohustus lasub tööandjal ning selleks on mitmeid erinevaid võimalusi. Järgnevalt toome ülevaatlikult välja vastused kõige tihedamalt tekkivatele küsimustele seoses tööaja arvestusega.

1. Millised võimalused on tööaja arvestuse pidamiseks?

Kuigi seadusega on ette nähtud, et tööajaarvestust peab pidama tööandja, siis vorminõuet sellele kehtestatud ei ole ning tööajaarvestuse pidamine on lubatud nii otse paberkandjal, Exceli tabelis kui ka digitaalses tööaja arvestuse lahenduses. Tööaja arvestus on kõige lihtsam selleks välja töötatud programmis. CompuAccess võimaldab ühes ja samas süsteemis tööaega planeerida, mõõta, analüüsida ning arvestada. Suur osa käsitsi sisestamisi kaob programmi kasutusele võtmisega ära, mis teeb tööaja arvestamise protsessi nii lihtsaks kui vähegi võimalik ja sobib nii väikeettevõttele kui ka suurtele tehastele. Seadus ei kehtesta vorminõuet tööaja arvestuse pidamisele. See tähendab, et sul on õigus seda pidada nii paberil, excelis kui ka digitaalses tööaja arvestuse lahenduses. Tööajaarvestuse lahendusega saab:
 • Koostada töögraafikud kiirelt ja mugavalt kooskõlas iga töötaja kokkulepitud töökoormuse ning planeeritud puhkustega
 • Lisada programmi piiramatu hulga kasutajaid ning tööliike
 • Jälgida töövoogu reaalajas (kas veebist või kuvada olulist infot otse tsehhis asuval suurel ekraanil)
 • analüüsida andmeid ning teha otsuseid ülevaatlike raportite alusel
 • säästa palgaarvestusele kuluvat aega ning vähendada võimalikke vigu – käsitsi sisestamine asendatakse automaatse raportiga.

2. Millisel ettevõttel on mõistlik kasutusele võtta tööaja arvestuse programm?

Tööajaarvestust peavad pidama kõik ettevõtted, isegi kui on tegemist väikese ettevõttega. Väiksema ettevõtte puhul ning eriti juhul, kui tegemist ei ole graafiku alusel töötamisega, piisab tööajaarvestuse pidamiseks tõenäoliselt Exceli tabelist. Kui tegemist on suurema ettevõttega, siis muutub digitaalse süsteemi kasutusele võtmine kindlasti mõistlikuks, et vältida liigset ajakulu ning käsitsi sisestamisel tekkivaid vigu. Tööajaarvestuse süsteemiga saavad kaetud sellised teemad nagu:
 • Töötajate tööpäevad ja töögraafikud
 • Puhkusepäevad
 • Haigusepäevad
 • Vahetustega töö puhul ka öösiti töötamine
 • Lepingute ja töölepingute iseärasused
Lisaks seadusest tulenevatele nõuetele võib tööaja puhul oluline olla ka ettevõtte juhtimiseks ning tegevuste planeerimiseks vajalik info, nagu näiteks:
 • Töö ja tööaeg erinevates osakondades
 • Osakondade vaheline liikumine
 • Seadmete-masinate tööaeg
Sellistel puhkudel on tööaja arvestuse programmi kasutamine parim lahendus, et tagada tööde parim jaotus ja ülevaade.  Programm võimaldab igal ajahetkel välja võtta raportid nii ühe osakonna kui ka terve ettevõtte töötajate töötamise kohta.

3. Milline on tööaja arvestuse regulatsioon 2020. aastal?

Töölepingu seaduses ei ole võrreldes eelmise aastaga muudatusi.
 • Täistööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 40 tundi. Tööandjal ja töötajal on lubatud kokku leppida lühemas tööajas.
 • Töölepinguga on lubatud kokku leppida summeeritud tööaja kasutamises. See tähendab seda, et arvestusperioodi jooksul jaguneb tööaeg erinevatel nädalatel erinevalt.
Summeeritud tööajas kokkuleppimisel peab tööandja andma töötajale teada tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Näiteks peab töötaja teadma, mis perioodi kohta on graafik koostatud, millal ta järgmise graafiku teada saab ja kui pikk on tööaja arvestusperiood. Summeeritud tööaja puhul võivad graafikujärgsed tööpäevad langeda ka riigipühadele ning nädalavahetustele. Riigipühadel töötatud tunnid tasustatakse kahekordselt, kuid nädalavahetustel töötamist täiendavalt ei hüvitata. Kindlasti on summeeritud tööaja puhul oluline ka see, et töötaja tööaeg ei ületaks 48 tundi nädalas ning tagatud peab olema nii igapäevane puhkeaeg (vähemalt 11 tundi 24 tunnises vahemikus) ning iganädalane puhkeaeg (36 tundi järjestikust puhkeaega nädalas). CompuAccess programmiga graafikute koostamisel jälgib programm ka kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ning kui kogemata juhtub, et inimliku vea tõttu mõni nõue täitmata jääb, siis annab programm hoiatuse.

4. Milline on 2020.aasta kalendaarne tööajafond?

2020. aasta kalendaarne tööaja fond
PerioodPäevRiigipühad  Lühendatud töötunde      Tööpäevi kuus (E-R)            Töötunde kuus (E-R)Töötunde kuus (erandid)
Jaanuar1.01/KolmapäevUusaasta322176
Veebruar24.02/EsmaspäevEesti Vabariigi Aastpäev319152Kui 23.02 on tööpäev, siis on normtunde kokku 501
Märts22176
I kv Kokku2 riigipüha, 1 lühendatud tööpäev63504Kui 23.02 on tööpäev, siis on normtunde kokku 501
Aprill
10.04/Reede
12.04/Pühapäev
Suur Reede
Esimene Ülestõusmispüha
21168
Mai
1.05/Reede
31.05/Pühapäev
Kevadpüha
Nelipühade esimene püha
20160
Juuni
23.06/Teisipäev
24.06/Kolmapäev
Võidupüha
Jaanipäev
320160Kui 22.06. on tööpäev, siis normtunnid on 157
II kv kokku 6. riigipüha, 1 lühendatud tööpäev61488Kui 22.06. on tööpäev, siis on normtunnid 485
Juuli23184
August20.08/NeljapäevTaasiseseisvumispäev20160
September22176
III kv kokku 1 riigipüha65520
Oktoober22176
November21168
Detsember24.12/NeljapäevJõululaupäev321168
Kui 23.12 ja 31.12 on tööpäevad, siis on normtunnid 162. Kui ainult üks neist kuupäevadest on tööpäev, siis on normtunnid 165
25.12/ReedeEsimene Jõulupüha
25.12/LaupäevTeine Jõulupüha
(31.12/Neljapäev)3
IV kv kokku3 riigipüha, 1 lühendatud tööpäev64512
Kui 23.12 ja 31.12 on tööpäevad, siis on normtunnid 506. Kui ainult üks neist kuupäevadest on tööpäev, siis on normtunnid 509.
Aastas kokku12 riigipüha, neist 9 tööpäevadel2532024
Kui kõik erandid kehtivad, siis normtunde kokku 2012
Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Töönädalate arv aastas: 50,60 Keskmine: Tööpäevade arv kuus: 21,08 Töötundide arv nädalas: 39,82 Töötundide arv kuus: 167,92

Otsid lahendust, mis töötab?

Täida vorm või võta meiega ühendust

telefonil +372 654 2150

Saada päring

Edasi

Võtame ühendust!

  CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.
  CompuAccess võimaldab mugavalt planeerida töögraafikud, mõõta lihtsalt reaalset tööaega, sh nii automaatselt kui ka soovi korral detailselt paljude tööliikide kaupa. Sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetne sisend palgaarvestuseks.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.