EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Liitu CompuCash uudiskirjaga

CompuCash uudiskirja privaatsustingimused

 1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete, st e-maili, töötlemiseks ehk kasutamiseks uudiskirja saatmiseks.
 2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine ektaco.ee kodulehel uudiskirjaga liitudes.
 3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuulub Tellija e-posti aadress.
 4. Isikuandmeid töötleb Ektaco AS.
 5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
 6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 7. Teenuse kasutajal on õigus uudiskirja saamisest loobuda ning sellega ka nõuda oma e-maili kustutamist.

Ektaco AS

Kontakt: ektaco@ektaco.ee

EAS

Projekt nr EU51883 „Ektaco 2017-2020 strateegia tegevuskava elluviimine“

Ajavahemik 01.11.2017 – 30.04.2019

Projekti lühikirjeldus:

Projekti tegevuste esmane eesmärk on Ektaco omatoodete arendus, et tuua turule ajas konkurentsivõimeline ja väärtusahelas eeliseid omava järgmise põlvkonna kassasüsteem CompuCash ning läbipääsusüsteem CompuAccess veebipõhine töö ja tööajaarvestuse lahendus. Sihitatud turusektorite äriklientidele arendada välja kõrgema lisaväärtusega tooteperekonnad, disainitud tugiteenused ja iseteeninduslikud lahendused. Uuenevad tooted loovad eeldused käibe ja töötajapõhise lisandväärtuse kahekordseks kasvuks. IT arendusmeeskonna töö peab muutuma efektiivsemaks tänu uute arendusvahendite kasutamisele, tõhusamatele testimisvõimalustele ja juhtimise protseduuride järjepidevale jälgimisele. Turunduse erinevate meetmete, kanalite, müügiprotsesside ja ärimudeli parimate näidiste sünergias loome eeldused konkurentsivõime  ja käibe kasvuks olemasolevatel turgudel ning uutel eksportturgudel.  Leiame veel vähemalt ühe lisaturu ja partner on teostanud seal esimesed müügid ja juurutused

Projekti eesmärgid ja tulemused:

 1. Tuua turule ajas konkurentsivõimeline ja konkurentsieeliseid omav järgmise põlvkonna kassasüsteem CompuCash ning saavutada strateegias määratud käibe ja ekspordi kasv
 2. Müügitegevuse efektiivistamine, iseteenindusliku keskkonna loomine
 3. Teadvustada Ektaco ja CompuCash kaubamärke koduturgudel
 4. Tõhustada olemasolevate ekspordiriikide partnerite müüki läbi turundustegevuste ning igakülgse toe partneritele sihtturgudel
 5. Leida lisaks olemasolevatele eksporditurgudele veel vähemalt üks lisaturg, kus on igapäevaselt müüki ja kasutustuge tagav organisatsioon
 6. Tuua turule konkurentsivõimeline ja veebipõhine töö- ja tööajaarvestuse süsteem CompuAccess
 7. Organisatsiooni tervikuna, personali ja turunduse arendus

Projekti kogumaksumus 682 500,00 EUR ja toetuse osa vastavalt väikeettevõttele kehtestatud määrale