• CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on mugav lahendus töögraafiku planeerimiseks ning reaalse tööaja lihtsaks mõõtmiseks nii automaatselt kui vajadusel ka detailselt paljude tööliikide kaupa. Lisaks saad sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetse sisendi palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Kontor/Müügijuht/

Soodustused

Lihtsamad soodustused on arvekohased toodetega mitteseotud soodustused, sh %-line soodustus või summaline soodustus (rakendub etteantud arve summat ületades) või ajaline, mis sõltub ajalisest määrangust. Toodetega mitteseotud soodustusi ei tule toodetega siduda. Nende kehtimiseks on vaja märkida müügipunkt, kus nad toimida tohivad – alumises osas on näha aken, kuhu saab valida müügipunkte, kus valitud soodustust kasutada saab.

Kassale saab aktiveerida vabalt valitava suurusega soodustuse, kus soodustuse protsendi suurus sisestatakse müüja enda poolt. Aktiveerimine on kassakohane ja ühtlasi tuleb seadistada, mis soodustuse nime all vastav soodustus aruandlusesse registreeritakse ning maksimaalne soodustuse piir (näiteks 20%). Vastava funktsiooni rakendamisel saab sisestada nii % väärtuse kui ka kokkuleppe hinna, mille järgi allahindluse % automaatselt välja arvutatakse. Kui sisestatakse hind, mis ületab lubatud soodustuse %, antakse vastav hoiatus ja tehing keelatakse.

Eeldefineeritavad ja paindlikumalt seadistatavad soodustused

Soodustuste laiendatud mooduliga saab seadistada keerukamaid soodustusi ja rakendada rohkem tingimusi.

Esmalt tuleb defineerida soodustus, anda vajalikud väärtused, määrata kuidas süsteem soodustuse rakendamisel käitub ning seejärel siduda soodustused toodetega.

Soodustus – tuleb anda nimetus, mille järgi hiljem selle lihtsalt ära tunneme, ehk siis peaks olema nime järgi hästi identifitseeritav. Nime järgi identifitseerimine on vajalik hilisemate valikute tegemiseks, toodete ja klientidele külge määramiseks, aruandluseks  jne. Rakundunud soodustuse nimi kuvatakse ka müügikviitungil.

Soodustuse tüüp

Tühikuklahviga või hiire topeltklõpsuga avaneb hüpikaken erinevate soodustuste tüüpidega:

 •  Ajaline – soodustus rakendub määratud ajavahemikul automaatselt nendele toodetele arvel, mis selle soodustusega seotud on. Võib määrata pikema perioodi, nt aprillikuu ja/või teatud ajavahemiku päevas. Nt 17.00 – 19.00.
 • Koguseline – rakendub juhul kui arvel on selle soodustusega seotud konkreetset toodet ette määratud arv. Nt Happy hour, kus 3 õlut saab kahe hinnaga.
 • Üle toodete koguseline – rakendub juhul kui arvel on erinevaid sama soodustusega seotud tooteid ette määratud arv.
 • Summaline – rakendub juhul kui ühe konkreetse toote summa, mis on antud soodustusega seotud, summa ületab määratud suuruse.
 • Üle toodete summaline – rakendub juhul kui selle soodustustusega seotud erinevate toodete maksumus arvel ületab määratud summa.
 • Üldine – standartne soodustus mis ei vaja erihäälestust.
 • Aja järgi kogu arvest – rakendub automaatselt kõikidele arvel olevatele toodetele automaatselt ette määratud perioodi jooksul (või olla ajavahemik päevas või pikem periood, nt detsember)
 • Summa järgi kogu arvest – rakendub automaatselt kui arve summa on ületanud määratud suuruse.
 • Toodetega mitteseotud soodutus – rakendub automaatselt kõikidele toodetele määratud müügipunktis.

Näiteks soovime teha soodustust, kus klient, ostes mööduva hooaja kaupu vähemalt X summa eest, saaks seda summat ületades soodustuse. Siis peab vastav summaline soodustus olema kõikide mööduva hooaja kaupadega seotud, kas klient ostab mitu tükki samat toodet või erinevaid, rakendub soodustus, kui summa arvel ületab soodustuseks määratud summa taset. Sama loogika kehtib ka „üle toodete“ koguselise soodustuse osas.

Soodustuse liik

Tühikuklahviga või hiire topeltklõpsuga avaneb hüpikaken erinevate soodustuste liikidega:

 • Protsent puhul tuleb väärtuse lahtris määrata % väärtus, mis jääb hinnast alles peale soodustuse saamist, nt –10% puhul peab sisetama väärtuseks 90.
 • Hinnaklassist hinnad võetakse määratud hinnaklassist (tavaliselt luuakse eelnevalt eraldi hinnaklass nt Soodushinnad vms).
 • Uus – mingi kindel hind, mis rakendub, nt kõikidel kaupadel, millega soodustus on seotud 2€/tk. “Absoluut” – mingi kindel summa alla, nt kõikidel kaupadel, millega soodustus on seotud -1€ hinnast alla.

Väärtus – siin määratakse vastavalt soodustuse liigile vastav väärtus, vt eelmist punkti.

Summa – summalise soodustuse puhul summa, mille puhul soodustus rakendub.
Kogus – koguselise soodustuse puhul kogus, mille puhul soodustus rakendub.

Kaarditüüp – kui soodustus on seotud kliendigrupiga, kes kasutavad mingit globaalse kampaania kaarti, kus isikute andmebaas (nimed ja kaardinumbrid) pole edastatud. Sellisel juhul saab luua vastava kaardigrupi (kaarditüüp) ning lisada kaarditüüp soodustusele. Siis on kaardi kasutamine soodustuse andmiseks kohustuslik, lisaks ei tohiks märkida „Ei Kuva“ lahtrit (see tagab, et soodustust kuvatakse müüjale soodustuste menüüs, kust ta saab seda omakorda vajadusel valida). Sellisel moel saab klient soodustust ainult juhul, kui müüja valib soodustuse. Samas on soovitav eelmainitud soodustuse liik defineerida teistmoodi, kus kaarditüübi (maski) sisestamisel märgitakse kohe vastav soodustus, sellise juhul kassasüsteem tuvastab soodustuse automaatselt, kui kaart lugejast läbistatakse.

Vahemik päevas – kui on märgistatud linnukesega (tühikuklahviga klavituuril), siis võetakse arvesse ka kellaajalist ajavahemikku (Algus ja Lõpp lahtristest) soodustuse saamiseks, nt  08.00-12.00.

Algus – soodustuse kehtimise alguskuupäev ja kui vahemik päevas on aktiivne, siis ka kellaaeg millest alates soodustus kehtima hakkama, nt 8.00

Lõpp – soodustuse kehtimise lõpukuupäev ja kui vahemik päevas on aktiivne, siis ka kellaaeg, mis kellast soodustuse kehtivus lõppeb, nt 12.00

Päevad-  kuvab, millistel nädalapäevadel antud soodustus kehtib. Määrata saab üleval linnukestega.

Ei kuva – juhul, kui seda lipukest ei märgita, on tegu kassast valitava soodustusega. Müüja saab valida menüü Soodustused, avaneb soodustuste nimekiri ja sealt  saab valida vajaliku soodustuse. Kui soodustusel on näidatud kaarditüüp, siis küsitakse ka kaarti, mille mask peab klappima. Kui lipuke pannakse püsti, siis müüja seda soodustust ei näe. Näiteks juhul, kui tegemist on konkreetsetele isikutele antud soodustusega, siis ei pea müüja soodustust valima, vaid tõmmates kliendikaardi läbi lugeja või registreerides kaardi ID-kaardilugejas , tunneb süsteem ise ära, millist soodustust rakendada. Samuti pole mõtet kuvada summalist, koguselist või ajalist soodustust, kuna need rakenduvad automaatselt tulenevalt määratud tingimustest.

Kaardiga – märgitakse lipuke soodustustele, mida saab ainult kliendikaarti või pangakaarti kasutades.

Koos – märgitakse lipukesega, kui korraga võib rakenduda mitu soodustust. Kui lipukest ’koos’ ei ole”, siis süsteem valib ja rakendab ainult sellise soodustuse, mis on kliendile soodsam. See tingimus on arvepõhine, mitte arverea põhine (v.a juhul, kui soodustust rakendati spets menüü kaudu ainult arvereale).

Seega kui arvele on võimalik rakendada kaks soodustust, millest ühel on “Kehtib koos” ja teisel “Kehtib ainult”, siis rakendatakse siiski see, mis annab kogu arve lõikes suurema soodustuse. Kui aga arvele rakendub kokku kolm soodustust, kus kahele on antud tingimus “Kehtib koos” ja ühele on “Kehtib ainult”, siis rakenduvad “Kehtib koos” soodustused, eeldusel, et nad ühiselt annavad suurema soodustuse. Koos kehtivad kaks soodustust ainult sellisel juhul, kui üks kahest on automaatne (nt koguse või summa  pealt, mingil kellaajal). Aruandlusest kajastuvad mõlemad soodustused, kus kumbki andis vastavalt tingimustele näidatud soodustust.

Näide, kuidas saab mitu soodustust korraga rakendada:

 • rakendub soodustus summa pealt, summa 100.- €
 • rakendub püsikliendi kaardiga soodustus
 • rakendub Happy Hour

Kogu arvele – märgib, kas soodustust arvestatakse üle kogu arve või on arverea kohane.

Täisosa – selle väljaga saab määrata, kas soodustus kehtib ainult määratud kogustele arvel või ka sellele osale, mis määratud kogusest üle läheb, nt kui on märgitud soodustuseks 5tk, arvel kokku on 17tk, seega 15tk saavad soodustusega ja 2tk, mis üle läksid, on ilma soodustuseta.

Kui on märgitud “Osta 2 saad 1 hinnaga” ja ostetakse 3tk, siis makstakse 2tk eest (2 tk soodustusega, üks täishinnaga).

Alumises vasakus osas on müügipunktide blokk, kuhu saab lisada müügipunkte, kus antud soodustus seotakse kõikidele toodetele, mis luuakse lisaks.

Kui mingi soodustus peab igal juhul alati kõigil toodetel kehtima, sh ka uute toodete juures, siis oleks sellele soodustusele mõistlik määrata need müügipunktid, kus see soodustus peab alati kehtima.

Paremal on lahter ’valitava suurusega soodustus’ ja ’maksimaalne soodustuse %’. Valitava suurusega soodustuse lahtrisse saab määrata üldise soodustuse, mis on juba varem loodud ja maksimaalse soodustuse % kasti määrata suurim soodustuse protsent, mis valitud soodustusega on võimalik teha.

Kui kassast valitakse vastav soodustus, siis avaneb aken, kus küsitakse soovitud soodustuse protsenti, mis saab olla 0st kuni määratud maksimaalse soodustuse protsendini.

Rakenda kaardimaksel soodustust – lipuke pannakse siis, kui süsteemis kasutatakse pangakaardiga seotud soodustust.

Aktiivne – saab linnukesega määrata, kas antud soodustus on hetkel kasutusel või ei.