fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 5/Kontor/Tootehaldus/

Tooted

Toodete vaade jaguneb kaheks osaks – vasakul on tooterühmade vaade (punasega) ning paremal on tooteregistri vaade (sinisega).

Tooterühmad

Tooterühmad (grupid, kategooriad) võimaldavad tooteid programmis kategoriseerida. Loogiline ja arusaadav tooterühmade puu on oluline ning lihtsustab programmi kasutamist.

Tegevused tooterühmadega

 1. Valib filtrisse kõik tooterühmad ehk kuvab paremal tooteregistris kõikide rühmade tooteid
 2. Võimaldab lisada uue pearühma *
 3. Võimaldab tooterühmade vaate kinni panna, et rohkem ruumi jääks paremal olevale tooteregistrile
 4. Avab tooterühma ning kuvab alamrühmasid (võimalik ainult juhul kui tooterühmal on alamrühmasid)
 5. Võimaldab luua vastava tooterühma alla alamrühm *
 6. Võimaldab muuta tooterühma seadeid nagu näiteks nimi, müügipunktid, tellimusprinterid kuhu antud rühma tooted prinditakse *
 7. Võimaldab tooterühma kustutada (juhul kui rühmas on tooteid, siis enne kustutamist palub programm tooted mõnda teise rühma liigutada) *
 8. Kuvab mitu tellimuseprinterit on antud rühmadel valitud

* Valik ilmub nähtavale, kui kursoriga liikuda antud alale.

Tooterühma lisamine

Uue pearühma lisamiseks vajuta + nuppu “kõik rühmad” alal (2) ning olemasolevale tooterühmale alamrühma lisamiseks vajuta vastava tooterühma real olevale + nupule (5).

Esmalt anna loodavale rühmale nimi, seejärel vali vajadusel tellimuste printer(id), kui antud rühmas olevad tooted on vaja mõnda tellimusprinterisse saata (üldiselt kasutatakse toitlustuses köögi- ja baariprintereid) ning määra müügipunktid, kus rühma lisatavaid tooteid müüa saab.

Kassapaneel kaardilt saab lisada rühma nupu või rühmas olevate toodete nupud kassapaneelile. See ei ole kohustuslik ning seda saab teha ka hiljem eraldi.

Tooteregister

Tooteregistris saate soovi korral näha kõigi rühmade tooteid või komponente. Tabeli päises asuvad filtrid ning otsing. Vajutades „Filtrid“ on võimalik valide milliste parameetritega tooted tabelis kuvatakse. „Filtrid“ nupu kõrval kuvatakse hetkel aktiivsed filtrid . Otsing toimub eelnevalt valitud filtrite lõikes.

Toodete ja komponentide tabelivaate kohandamine

Toodete tabelivaadet saate ise enda jaoks kohendada. Vajutage paremal ääres hammasrattale ’välimus’ ja valige tulbad vajutades silm vastava info ees lahti  või kinni , vastavalt kas soovite  selle infoga tulpa oma ekraanil näha või mitte ja millises järjekorras. Järjekorra muutmine toimib lohistamisega.
Tulpade päisele klikates saate alati sorteerida vastava tulba alusel suuremast väiksemaks või vastupidi.

Toodete lisamine ja haldamine

Uue toote lisamiseks vajutage toodete tabeli üleval vasakul nuppu .

Uue toote lisamiseks peate minimaalset täitma tärniga täidetud lahtrid aga võite kohe lisada ka muu vajaliku info.

Kiireks sarnaste toodete lisamiseks kasuta nuppu: ’Salvesta ja lisa uus’.

Tooteid saab ka kopeerida vajutades sarnase toote real paremal olevale ikoonile ’Kopeeri’ . Seejärel luuakse vastavast tootest koopia ning avatakse äsja loodud toote parameetrid, kus saate muuta toote nime jms.

Toodete mitmekaupa deaktiveerimine ja liigutamine teise rühma

Toodete mitmekaupa deaktiveerimiseks või liigutamiseks teise rühma tehke linnukesed vastavate toodete ees ja vajutage ’Muuda’ nuppu tabeli päises ning valige ’Liiguta tooted rühma’. Seejärel on võimalik valida kas valitud tooted liigutada teise rühma või deaktiveerida.

Toodete taasaktiveerimine

Toodete taasaktiveerimiseks kasutage filtrit tabeli päises ja valige ’Ainult deaktiveeritud’.

Seejärel linnutage tooted, mida soovite aktiveerida, vajutage ’Muuda’ nuppu tabeli päises, valige ’Liiguta tooted rühma’ ning seejärel on võimalik valitud tooted aktiveerida linnutades lahtri ’Aktiveeri kõik’. Valides ’Liiguta tooted rühma’ lahtrisse ka rühma, liigutatakse aktiveerimisel valitud tooted konkreetsesse rühma.

Komponentide lisamine ja haldamine

Uue komponendi lisamiseks vajutage komponentide tabeli üleval nuppu . Komponente te ei müü, vaid kasutate müügitoote retseptides.

Uue toote lisamiseks peate minimaalset täitma tärniga täidetud lahtrid aga võite kohe lisada ka muu vajaliku info.

Kiireks sarnaste komponentide lisamiseks kasuta nuppu ’Salvesta ja lisa uus’.

Komponente saab ka kopeerida vajutades sarnase komponendi real paremal olevale ikoonile ’Kopeeri’ .

Seejärel luuakse vastavast komponendist koopia ning avatakse äsja loodud komponendi parameetrid, kus saate muuta komponendi nime jms.

Komponentide mitmekaupa deaktiveerimine ja liigutamine teise rühma

Komponentide mitmekaupa deaktiveerimiseks või liigutamiseks teise rühma tehke linnukesed vastavate komponentide ees ja vajutage ’Muuda’ nuppu tabeli päises. Seejärel on võimalik valida kas valitud komponendid liigutada teise rühma või deaktiveerida.

Komponentide taasaktiveerimine

Komponentide taasaktiveerimiseks kasutage filtrit tabeli päises ja valige ’Ainult deaktiveeritud’.

Seejärel linnutage komponendid, mida soovite aktiveerida, vajutage ’Muuda’ nuppu tabeli päises, ning seejärel on võimalik valitud kompnendid aktiveerida linnutades lahtri ’Aktiveeri kõik’. Valides ’Liiguta tooted rühma’ lahtrisse ka rühma, liigutatakse aktiveerimisel valitud komponendid konkreetsesse rühma.

Komponentide asendamine ja kustutamine resteptides

Mine soovitud komponendi kaardile. Selle leiad komponentide tabelist paremal iga komponendi tagant . Ava osa ’Kus retseptides’, linnuta tabelis retseptid, kust soovid antud komponendi asendada/kustutada ja vali soovitud tegevus akna päisest . Asendamise puhul tuleb valida uus komponent.

Tootekaart ja retseptid

Tootekaardi leiad toodete tabelist paremal iga toote taga ’Tootekaart’

Avaneb valitud tootekaart:

Vajutades toote nime kõrval asuval pliiatsi ikoonil  on võimalik muuta toote üldiseid parameetreid (nt. nime, tooterühma, infot jms). Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada toote nime kõrval olevat linnukest , katkestamiseks risti .

’Hinnad’ paneeli avades näeb hinnaklasside lõikes toote müügihinda ja muid hinnakujunduse parameetreid. Hinnaklassi müügihinna lisamiseks/muutmiseks tuleb vajutada hinnaklassi rea lõpus oleval pliiatsi ikoonil . Sisestada saab müügihinda nii käibemaksuga kui ilma.

Müügipunkt’ paneelil kuvatakse müügipunktid, kus antud toote müümine on lubatud. Paneeli päises olevate nuppudega saab lisada ja kustutada müügipunkte, kus toote müümine on lubatud.

’Ladu’ paneelil näeb ja saab määrata müügipunktide lõikes, millisest laost toimub toote mahaarvestamine, kui toodet selles müügipunktis müüakse. Valik ’Kasutab vaikimisi ladu’ tähendab, et toodet arvatakse maha müügipunktile seatud vaikimisi laost. Vastav seadistus on tehtud enamasti süsteemi juurutamisel. Lao muutmiseks tuleb vajutada rea lõpus oleval pliiatsi ikoonil  ning valida süsteemis oelmasolevate ladude hulgast õige.

’Soodustused’ paneelil näeb müügipunktide lõikes, millised soodustused antud tootele kehtivad. Soodustusi saab toote külge lisada ning ka kustutada. Konkreetsed müügipunktis kehtivate soodustuste nägemiseks tuleb esmalt paneeli päisest valida õige müügipunkt ning seejärel saab selles müügipunktis tootele kehtivaid soodustusi lisada või kustutada. Kõikidesse müügipunktidesse soodustuse lisamiseks või nendest kustutamiseks ei ole päisest valitud müügipunkt oluline ja võib paneeli päisest valida tegevuse ’Lisa kõikidele müügipunktidele’ või ’Kustuta kõikides müügipunktides’.

’Pilt’ paneelil saab lisada tootele pildi.

’Retsept’ paneelil näeb retseptitoote retseptis olevaid komponente, saab neid lisada, muuta ja kustutada. Lisamiseks tuleb vajutada paneeli päises nuppu ’Lisa retsepti’ , valida olemasolevate toodete sead õige komponent ning lisada kogus.

Retsept koos komponentide, koguste ja muu infoga on võimalik ka salvestada Excelisse, PDF formaati või välja printida. Selleks vajutada paneeli päises olevale printeri ikoonile , valige sobiv formaat ja ekspordi seadistused ning vajutage ’Eksport’.

’Kus retseptides’ paneelil näeb, millistes retseptides ja millise kogusega valitud toode sisaldub.