fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 4000/Kassa/

Korduma kippuvad küsimused, mis on seotud kassaga

Tegin uue soodustuse, kuid kassas nuppu vajutades allahindlus ei rakendu.

Tõenäoliselt ei ole soodustus seotud toodetega. 

„Müügijuht“ → „Soodustus ↔ Toode“ 

Filtris (paremal nurgas)valida „Müügipunkt“ kus antud soodustus kehtima peab.

Seejärel kuvatakse kõik tooted, mida saab müüa selles müügipunktis. Edasi võib filtrit veel kitsendada endale sobivaks läbi tooterühma filtri.

Kui soovida lisada uut soodustust filtris olevatele toodetele tuleb valida, milline soodustus lisada.

„Milline“ lahter tuleb jätta tühjaks.

Lahtrisse „Millega“ valida soovitav soodustus ning vajutada nuppu „Asenda“

Kui soovid lisada soodustust ainult üksikutele toodetele, tuleb „Valitud tootega“ jaotises vajutada           nuppu „Lisa“. Seejärel avanevast abitabelist tuleb valida soovitav soodustus.

„Asenda kõikides müügipunktides“ ignoreerib filtri jaotises valitud „Müügipunkti“ ning määrab soodustuse kõikidele filtris olevatele või valitud toodetele.

„Valitud tootega“ abitabelis ei ilmu soodustused, mis juba kehtivad.

Toode eksisteerib tooteregistris, kuid kassas seda ei leia.

Tootel on tooteregistris puudu kassarühm.

 „Ladu“ → „Tooteregister“ → Sealt liikuda soovitava toote peale → „Tootekaart“ 

Kui väli „Tooterühmas“ on määratud piisab kassarühma määramiseks allapoole näitava noole vajutamisest.

Kui väli „Tooterühmas“ ei ole määratud või on soov määrata teist kassarühma tuleb vajutada nuppu „Lisa“ ning abitabelist valida soovitud rühm.

Kui „Kassarühm“ lahtrisse ilmub rühmanimi vajutada nupul „Salvesta“.

Kui pärast „Salvesta“ nupu vajutamist ei ole tooteregistris linnukest lahtris „Kassarühm“ tuleb tooteregister sulgeda ning uuesti avada.

Soovituslik on määrata „Tooterühmas“ ja „Kassarühm“ samaks.

Teine võimalus on, et tootel puudub Müügipunkt kus teda leida proovitakse.  Selleks tuleb võtta Müügijuht –Toode<_>Müügipunkt ja lisada toodetele Müügipunkt kus müüa soovitakse.

Kassat käivitades ütleb „Kassa juba töötab“.

Kassaprogramm on jäänud taustal tööle / ei ole jõudnud kinni minna.

Enne järgnevate sammude järgimist oodata umbes 10 sekundit ning uuesti proovida kassast käivitada

Kui on olemas eraldiseisev klaviatuur:

Avada „Tegumihaldur“ / „Task Manager“. Selle avamiseks on mitmeid võimalusi.

Vajutades klaviatuuril alla „Ctrl“ + „Shift“ + „Esc“ avaneb tegumihalduri aken.

Kui klaviatuuri ei ole (Windows 10):

Hoides pikalt all avaneb menüü :

Sealt vajutada „Task Manager“ / „Tegumihaldur“.

Tegumihaldurist on vaja otsida üles rida „Kassa (32 bit)“, selle peal klikkida ning vajutada all paremas nurgas „End task“ / „Lõpeta tegum“.

Kui klaviatuuri ei ole (Windows 7 / 10):

Hoida all vaba kohta „Taskbaril“ kuni avaneb aken, kus on valik „Task manager“ / „Tegumihaldur“ ja valida see.

Tegumihaldurist on vaja otsida üles rida „Kassa (32 bit)“, selle peal klikkida ning vajutada all paremas nurgas „End task“ / „Lõpeta tegum“.

Miks on GW/SD punane?

SD tuli annab märku ühendusest peakassaga. Kui tuli on roheline, on ühendus olemas.

GW tuli annab märku ühendusest andmebaasiga. Kui tuli on roheline, on ühendus olemas.

Kui SD tuli on punane: 

Kui ühel kassal on tuli roheline ja teistel punane tuleks kontrollida, kas kassa, mis näitab rohelist tuld on ühendatud võrku, samuti tasub kontrollida, kas teised kassad on ühendatud võrku.

Kui ühel kassal on SD tuli punane ja teistel ei ole, tuleb kontrollida, kas kõikides kassades on võrk olemas.

SD tuli võib minna punaseks kui:

 • On tehtud ruuteri vahetus.
 • Elekter on ära käinud.
 • Võrku on ühendatud uus seade, mille võrguaadress ühtib peakassa võrguaadressiga.

Kui GW tuli on punane:

Kui andmebaas on Ektaco AS majutusserveris tuleks kontrollida kassa interneti ühendust. Selline probleem on aga laiemalt levinud kui andmebaas on kliendi enda serveris. Siis tuleks kontrollida, kas sellel serveril on olemas interneti ühendus ning kas Kassa poolt kasutatavad pordid (65421) oleksid avatud.

GW tuli võib minna punaseks kui:

 • Serveri arvutis on toimunud voolukatkestus
 • Serveri ruuter on vahetatud
 • Serveri võrgus on muudetud sätteid

Kas kassast saab eemaldada “+”, “-“, “X”, “/”, “Num” nuppe?

Sellist sätet saab konfigureerida ainult iseteeninduskassadel, tavakassal pole võimalik neid nuppe muuta/eemaldada.

Tegin uue kasutaja aga ta ei saa kassas sisse logida (“Selles müügipunktis töötamiseks puuduvad õigused”).

Loodud kasutajale  ei ole lisatud müügipunkti, kus üritab sisse logida.

„Majahaldur“ → „Personal“ → „Kasutajad“

Valida kasutaja, kellel antud probleem esineb. Vaadates all asuvat jaotist tuleb sealt valida „Müügipnkt“ lahter.

Vajutes kaks korda punasega märgitud alas avaneb  abitabel lisamata müügipunktidega, sealt valida soovitud müügipunkt. 

Kui müügipunkt valitud minnakse automaatselt edasi ameti valikuga, sealt tuleb valida amet, milles uus kasutaja selles müügipunktis on. Topelt klikk ameti peal tehes salvestatakse seaded ning kasutaja saab nüüd müügipunkti sisse logida.

Kasutaja ei pea olema erinevates müügipunktides samas ametis, ehk samnade õigustega, näiteks võib olla vabalt, et kasutaja, kes ühes müügipunktis on nt „Vahetuse vanem“ on teises müügipunktis „Teenindaja“.

Samuti n võimalik ühele kasutajale anda õigus teha tööd mitmes müügipunktis. Selleks tuleb vajutada korra kõige alumisele müügipunktile ning sealt noole klahv alla, tekib uus rida. Tühikuklahviga avanevad jälle müügipunkti de ja ametite valikud

Kui on vaja, et Kontoris tehtud muudatused kajastuksid Kassas tuleb kassaprogramm taaskäivitada.

Tegin uue soodustuse, sidusin ka toodetega, kuid soodustus ei ilmu kassasse.

Soodustus võib olla seotud küll toodetega aga vales müügipunktis.

Selleks, et veenduda, kas soodustus on seotud ka ka toodetega õiges müügipunktis tuleb minna „Müügijuht“ → „Soodustus ↔ Toode“. Filtri jaotises peab olema valitud müügipunkt, kuhu soovite soodustust lisada. 

Millised soodustused on valitud tootele lisatud, näeme vasakul, sinisel taustal, toodete loetelus. Liikudes tootenimele, näeme joone all soodstusi, mis on antud tootega seotud. Kõik soodustuste lisamised ja asendamised, mis käesolevas filtris läbi viiakse seotakse toodetega hetkel valitud müügipunktis.

Kui on vaja, et Kontoris tehtud muudatused kajastuksid Kassas tuleb kassaprogramm taaskäivitada.

Kuidas töötab superkasutaja režiim?

Superkasutaja režiim võimaldab arvete peal teha muudatusi, mis on kasutajal muidu keelatud, nt ridade kustutamine.

Superkasutaja režiim on sisse lülitatav kassa õigustes. See funktsioon tuleb kasuks, kui teenindajal on piiratud õigused. Superkasutaja režiimi saab aktiveerida vajutades: 

„Kassa“ → „Alusta superkasutajana“. Avaneb parooli aken. Kui parool sisestada, võib arvel teha soovitud muudatusi ja seejärel peab uuesti välja logima, et teenindaja saaks uuesti sisse logida.

Kui teenindajal on keelatud õigustega kreeditarve tegemine saab juhataja läbi superkasutaja režiimi enda kasutajaga sisse logida ning kasutada oma õigust teha kreeditarvet teenindaja kasutaja peal.

Teenindajal ei oma superkasutaja režiimi õiguse andmine mõtet.

Superkasutaja režiim on korrektne viis teenindajate arves paranduste tegemiseks.

Mis vahe on teenindaja vahetusel ja kassavahetusel?

Teenindaja vahetus on ühe teenindaja personaalne vahetus. Kokku liidetakse ainult tema müügid, ükskõik millises kassas need on tehtud (igal teenindajal oma raha), kassavahetus on ühe kassa kohane ja kokku liidetakse kõikide teenindajate müügid, kes selles kassas müüsid (ühine vastutus raha eest).

Kassavahetuse lõpetamine loeb kokku kõik füüsilise kassa müügid, olenemata sellest, mitu teenindajat seal kassas müüki tegi. 

Teenindaja vahetus loeb kokku kõik selle konkreetse teenindaja tehingud kõikide kassade peal, arvestamata teiste teenindajate müüke.

Mõlema vahetusetüübi kasutamine ei ole vajalik, valitakse kas üks või teine viis, olenevalt töö korraldusele ettevõttes.

Teenindaja vahetust ei ole võimalik lõpetada, kui sellel teenindajal on avatud arveid.

Kassavahetuse peab lõpetama viimane inimene, kes päeva lõpetab ja raha loeb.

Kassavahetus ei lõpeta teenindaja vahetust.

Teenindajavahetus ei lõpeta kassavahetust.

Toode ei tule köögprinterile, teised tooted samast rühmast tulevad

Tootel puudub kassarühm või see ei ole õige.

„Ladu“ → „Tooteregister“ ja valida toode, mis köögiprinterile ei ilmu.

Avada „Tootekaart“.

Sealt tuleb veenduda, et kassarühmale on tellimuse printer märgitud. Kui ei ole, tuleb minna Ladu – Tooterühmad  ja sealt otsida tooterühm, millele soovime tellimuseprinterit lisada. Köögiprinter rohelises veerus topeltklõps ning valida soovitud printer. Näiteks rühm PREAD, lisame „kuum köök“ printeri ja rühm MAGUS lisame Külm köök printeri.

Kontoris tehtud muudatused jõustuvad alles pärast kassaprogrammi restarti.