• CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on mugav lahendus töögraafiku planeerimiseks ning reaalse tööaja lihtsaks mõõtmiseks nii automaatselt kui vajadusel ka detailselt paljude tööliikide kaupa. Lisaks saad sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetse sisendi palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

 • Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Korduma kippuvad küsimused, mis on seotud CC4000 kontoriga

K)   Andmebaas on jõudnud järgmisele tasemele, mida see tähendab?

V)   Andmebaas on suurus on jõudnud järgmisele tasemele (järgmisesse gigabaiti), kuutasule lisandub 10€. 

Lisatasu vältimiseks on võimalik tellida vanemate perioodide arhiveerimine, et vähendada Ektaco majutuses olevate andmete hulka. Enne peab veenduma, et kõik vajalik aruandlus oleks välja võetud kuna arhiveeritud perioodi kohta enam aruandlust ei saa.

K)   Soovin toodet passiveerida, kuid ütleb, et ei saa kustutada tooteid, millel on laoseis, kuigi olen eelnevalt teinud laos inventuuri.

V)   Tootel võib olla laoseis veel teisteski ladudes, tootele peab inventuuri tegema kõikides ladudes kui soovitakse toodet passiveerida.

K)    Iga kord, kui avan kontori ütleb, et saadaval on uuendused, isegi kui uuendan kohe on järgmine kord sama teade.

V)    Tuleb pöörduda Ektaco hoolduse poole. Selles konkreetses arvutis on programm uuem kui keskbaasis.

K)   Kontorit käivitades ütleb “Uuenduste serveriga ei saa ühendust”, miks?

V)   Programm ei saa uuenduste serveriga ühendust, kuna võrgus, kus parajasti asute on teine häälestus kui CompuCashis. Et seda teadet ei tekiks, tuleb helistada hooldusesse ja muudame häälestust. See teavitus üldjuhul ei sega programmiga töötamist.

K)   Miks ma ei näe oma kasutajaga viimati lisatud ladu?

V)   Kasutajal ei pruugi olla lisatud lao õigust. Näha saab vaid nende ladusid, mis on kasutajale  lisatud.

Ladude lisamiseks kasutajale:

„Majahaldur“ → „Personal“ → „Kasutajad“

Aktiveerida kasutaja, kellele on vaja lisada uus ladu.

All olevas jaotises „Laod“ lahtris topelt klikk „Lao nimi“. Avaneb abitabel ladudega, sealt valida ladu, mis lisatakse kasutajale, seejärel tuleb ette teine abitabel, kus saab valida, mis ametis konkreetne kasutaja on selles laos.

Kasutajad võivad olla eri ladudes erinevates ametites.

Pärast muutuse tegemist sulgeda kõik kontori aknad, et tehtud muudatused jõustuksid.

K)   Kuidas arvet tühistada, kuidas arvet krediteerida?

V)   Arve tühistamine käib kontoris, krediteerimine käib läbi kassa.

Arve tühistamine:

„Müügijuht“ → „Arvete register“

Arvet on võimalik otsida kas läbi filtri või sisestades otse soovitava   arve numbri. Kui tühistatav arve on valitud saab selle tühistada vajutades nupule „Tühista“.

Kui „Tühista“ nupp ei ole nähtav on arve kas juba tühistatud või puudub arve tühistamise õigus.

Tühistatud arvet tagasi võtta ei saa.

Arve krediteerimine:

Avada kassaprogramm ning logida sisse.

„Kassa“ → „Kreeditarve“

Seejärel tuleb sisestada arve number, mida on vaja krediteerida.

 Ette tuleb kreeditarve, kus tooted ja summa on negatiivses koguses. 

Vajutades sularaha makset tuleb ette aken negatiivse summaga. Sealt vajutada rohelist linnukest või klaviatuuril nuppu „Enter“.

Kontorist järele vaadates on just tehtud arvel märge, et on mingi teise arve kreeditarve. Ja kreeditarvel on näha, mis arvele on kreedit tehtud.

Kui kreeditarve nupp ei ole nähtaval puuduvad õigused teha kassas kreeditarvet. Selle õiguse saab anda kontorist. 

Kaardimkase arvet saab tühistada, kui klient on veel kassas ning saab pangakaardi terminali panna.

Kui klienti pole või on möödunud rohkem kui päev saab kreeditarvet teha ainult sularahas makstud arvetele.  Sel juhul tuleb soovi korral makseviis muuta kontorist.

K)   Kontorit Käivitades ütleb “pane arvuti kell õigeks”, mis see tähendab?

V)   Kellaaeg või kuupäev teie arvutis ja andmebaasi serveris ei ühti.

Kui eelnevad seadistused on tehtud, tuleb kontoriprogrammi peal teha parem hiireklikk ning valida „Käivita administraatorina“/“Run as administrator“, siis  programm paneb arvuti  kella samaks mis serveris.

K)   Kuidas vanu tooteid ja kasutajaid kustutada?

V)   Vanu tooteid kustutada ei saa, saab ainult passiveerida ehk teha mitteaktiivseks. Sama lugu on kasutajatega, neid on võimalik ainult deaktiveerida.

Toodete passiveerimine:

„Ladu“ → „Tooteregister“ ning sealt valida toode. 

Topelt klõps lahtrisse „Passiveeritud“ tekitab sinna linnukese. Võib ka toote real vajutada CTRL+Delete. Tooteregistri uuesti avamisel seda toodet enam ei kuvata.

Kui tuleb ette Infoaken: 

See tähendab, et tootel mida üritatakse passiveerida on laoseis. Et seda toodet passiveerida tuleb teha inventuur ning laoseis nullida.

Passiveeritud tooteid on võimalik näha valides:

Märkides kasti ära kuvatakse kõik passiveeritud tooted.

Kasutajate deaktiveerimine:

„Majahaldur“ → „Personal“ → „Kasutajad“ ning sealt topelt klõps selle kasutaja „Aktiivne“ lahtri peal, keda soovitakse deaktiveerida. 

Kui on vaja kasutajat taas aktiveerida tuleb valida mitteaktiivsed kasutajad.

Seejärel kuvatakse kasutajad, mis ei ole aktiivsed. Et neid aktiveerida tulebteha topelt klõps „Aktiivne“ lahtri peale, mis tekitab sinna linnukese. Kasutaja on nüüd taas aktiveeritud.

K)   Toode/tooted jooksevad valest laost maha, miks?

V)   Müügipunkt on määratud müüma tooteid teisest laost, „Ladu ↔ Toode“ seos on määramata.

Valida „Ladu“ → „Ladu ↔ Toode“ , sealt valida müügipunkt ja tooterühm, mille tooted valest laost maha lähevad.

Sealt on võimalik asendada/määrata ladu kust kaup peab maha minema müügi käigus kas filtri alusel või määrata ükshaaval. Tekib kolmnurk: siin müügikohas müün seda toodet mingist konkreetsest laost.

Ükshaaval määramiseks vajutada „Lao nimi“ lahtril topeltklõps ning avaneb abitabel, kus on loetletud olemasolevad laod, sealt valida ladu, kus toode maha peaks jooksma.

Näiteks joodav kraam läheb maha baari laost ja söödav kraam köögilaost.

Et valest laost maha jooksnud tooted nulli tagasi saada tuleb teha kas Inventuur või „Üle“ tüüpi saateleht laost, kust tooted algselt maha pidid jooksma.

K)   Kuidas saab välja trükkida inventuuri põhja?

V)   Inventuuri põhja saab välja trükkida avatud inventuuri sisus olles.

„Ladu“ → „Inventuur“ ja sealt avada uus inventuur.

Seejärel vajutada printimis nuppu.

Avaneb järgnev aken:

Vajutada real „Tühi inventuuri nimekiri“ ja panna linnuke Tooterühmade kaupa“ ning seejärel „Trüki“.

Seejärel avaneb tühi inventuuri nimekiri, mille saab välja trükkida.

Kui linnutada ära kast „Tooterühm“ saab inventuuri põhja, kus on sorteeritud tooted tooterühmade kaupa, mis teeb inventuuri tegemise lihtsamaks.

K)   Töökaaslased teavad mu parooli ja teevad tööd minu nime all, mida teha?

V)   Tuleb koos juhatajaga (inimesega, kellel on kontoriprogrammis õigus kasutajaid hallata) uus parool määrata. Majahaldur – Personal – Kasutajad.

K)   Sisestasin saatelehel koguse/hinna valesti, kuidas parandada?

V)   kui saateleht on juba aktsepteeritud siis tuleb see  krediteerida, seejärel uus teha.

„Ladu“ → „Saatelehed“ ning valida valesti läinud saateleht.

Seejärel vajutada nuppu „Kreedit“.

Avaneb kreedit saateleht kus kõik toodete kogused on miinusmärgiga, see tuleb aksepteerida. (Et tooted laost maha läheksid)

Valida uuesti algne valesti läinud saateleht ja vajutada nuppu     „Kopeeri“.

Vajutades nuppu „Kopeeri“ avaneb koopia vanast saatelehest, kus saab muuta kogused/hinnad õigeks. 

Kui saateleht on parandatud peab selle uuesti aksepteerida.

K)   Tooteregistris on laohind täidetud, kuid aruannetes näitab omahinda 0.

V)   Omahind tekib kui toodet lattu võetakse. Kui omahind puudub, ei ole toodet kunagi lattu võetud. Et seda parandada tuleks see toode saatelehega lattu võtta.

Kui laos on juba tootele mingi laoseis tekkinud, saab laohinda panna ka läbi Hinnainventuuri.  Selleks Ladu – Inventuurid – valida täpiga Hinnainventuur (vaikimisi on aktiivne Koguse inventuur) – Uus inventuur. 

Sisesta tootele uus laohind ja sulge ehk aktsepteeri hinnainventuur.

K)   Arvet tühistades ütleb programm, et “Vähemalt üks artikkel takistab aktsepteerimist, kuna ta asub inventuuris.“ Kuidas saan tühistada?

V)   Tühistada saab seda arvet siis, kui laoseisu muutmine maha võtta.

„Müügijuht“ → „Arvete register“ ning valida arve, mida tühistades annab teate “Vähemalt üks artikkel takistab aktsepteerimist, kuna ta asub inventuuris.“

Vajutada nuppu „Tühista“.

Seejärel avaneb tabel arve sisuga.

Toodetel, mis olid inventuuris tuleb ära võtta linnuke lahtrist „Lattu“, linnukese saab ära võtta tehes lahtri peal topeltklõpsu.(See tähendab, et tooted ei tule arve tühistamisel lattu tagasi)

Kui „Lattu“ linnukesed on maas, saab arve edukalt tühistada.

K)   Kas inventuuri tehes võin kassat samal ajal kasutada?

V)   Jah, inventuuri avamisel saab valida kuupäeva ja kellaaja millise laoseisuga programm võrdleb loetud koguseid ja programmi järgi laos valitud hetkel olnud koguseid. Pärast inventuuri sulgemist muudetakse laoseisu selle vahe võrra, mis oli valitud hetkel laos. Ehk kui eile hommikul kl 9:00 tegime inventuuri ja oli puudu 5 pudelit limonaadi ja täna sulgesime inventuuri, siis laost võetakse vähemaks 5 pudelit limonaadi. Samal ajal võis ladu jooksvalt väheneda ka läbi müügi, aga see ei sega.

Otsid lahendust, mis töötab?

Täida vorm või võta meiega ühendust

telefonil +372 654 2150

Saada päring

Edasi

Võtame ühendust!

  CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.
  CompuAccess võimaldab mugavalt planeerida töögraafikud, mõõta lihtsalt reaalset tööaega, sh nii automaatselt kui ka soovi korral detailselt paljude tööliikide kaupa. Sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetne sisend palgaarvestuseks.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.