• CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on mugav lahendus töögraafiku planeerimiseks ning reaalse tööaja lihtsaks mõõtmiseks nii automaatselt kui vajadusel ka detailselt paljude tööliikide kaupa. Lisaks saad sisukad raportid nutikateks otsusteks ning kvaliteetse sisendi palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

Kasutajatugi

CompuCash 5/Kontor/Müük/

Hinnaklassid

Uue hinnaklassi loomine

Uue hinnaklassi (hinnakirja) loomiseks kasutage akna päises nuppu ’Lisa uus hinnaklass’ .
Avaneb uue hinnaklassi parameetrite aken, kus saab sisestada hinnaklassi nime, ümarduse ning käibemaksu %.

Samuti tuleb eraldi määrata, millistes müügipunktides hinnakiri kehtib ja vajadusel ka ajaline vahemik, millal hinnakiri kehtib. Selleks kasutage uue hinnaklassi lisamise aknas nuppu ’Lisa müügipunkti’ , valige müügipunkt ning ajavahemik (kui see on vajalik) ning salvestage.

Hinnaklassi seadete muutmine

Vajutades hinnaklassi nime taga olevale pliiatsi ikoonile avaneb hinnaklassi seadete aken.

Aknas on võimalik vaadata/muuta hinnaklassi nime, ümardust, käibemaksu % ning vaadata/muuta, millistes müügipunktides ja mis tingimustel hinnaklass kehtib.

Uute hindade lisamine ja muutmine

Hindade lisamiseks või muutmiseks tuleb kursor viia vastavale reale ning vajutada hinna taga olevale pliiatsi ikoonile , seejärel saab lahtrisse sisestada uue müügihinna ning linnukesega muudatuse kinnitada.

Hindade arvutamine

Vajutades lehe päises oleval nupul ’Arvuta’ , saab soovitud hinnaklassi piires toodetele arvutada uue hinna keskmise laohinna ja müügikatte % alusel. Tuleb arvestada, et keskmine omahind võetakse üle ladude keskmine.

Seejuures on valitav üks järgmistest tingimustest:

 • arvutada hinnad kõikidele toodetele;
 • arvutada hinnad ainult toodetele, millel on juba hind;
 • arvutada hinnad ainult toodetele, millel pole hinda.

Saab ette anda ka tingimuse, et uus hind antakse tootele ainult siis, kui erinevus vanast hinnast ületab mingi piiri protsentides.

Hindade kopeerimine

Vajutades lehe päises oleval nupul ’Kopeeri’ on võimalik ühe hinnaklassi hindasid teise etteantud hinnaklassi kopeerida arvestades etteantavat hinnamuutuse % või koefitsenti.

Hinnamuutuse % – kui on valitud 100%, siis kopeeritakse etteantud hinnaklassi 100% suurem hind, kui kopeeritavas hinnaklassis olev hind.

Korruta koefitsendiga – kui on koefitsendiks valitud 0,5, siis korrutatakse müügihind 0,5ga.

Hinnaklassis, kuhu kopeeritakse, on soovi korral valitav üks järgmistest tingimustest:

 • kopeerida uus hind ainult toodetele, millel hind juba on;
 • kopeerida uus hind ainult toodetele, millel hind puudub;
 • kopeerida ka tühjad hinnalahtrid, kui allikal on hinnalahter tühjaks jäänud (sisuliselt sellisel juhul hind kustutatakse).

Kopeerida saab ka arvestades koefitsienti või kurssi, nt kui koefitsient on 0,5, siis korrutatakse müügihind läbi 0,5-ga.

Hindade massiline kustutamine

Hindade hinnaklassist kustutamiseks vajutage lehe päises nuppu ’Kustuta’ , avanevas aknas valige, millisest hinnaklassist hinnad kustutada soovite ning vajutage ’Kustuta’ .

Arvestada tuleb, et kustutamine toimub valitud filtrite lõikes, st kui filtrisse on valitud näiteks mõni rühm, siis kustutatakse ainult selle rühma hinnad valitud hinnaklassis.

Hindade taastamine

abil on võimalik taastada olukord pärast hindade muutmist. Näiteks kui on kogemata vales hinnaklassis hindu muudetud. Avaneb nimekiri, kus on näha kuupäev, muudetud hinnaklass, kasutaja ning tegevus, mis tehti. Valides konkreetse rea lõpust ’Hindade taastamine’ , taastatakse müügihinnad selliseks, nagu need olid enne valitud tegevust.