EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Helista 654 2150

Liitu CompuCash uudiskirjaga

CompuCash uudiskirja privaatsustingimused

 1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete, st e-maili, töötlemiseks ehk kasutamiseks uudiskirja saatmiseks.
 2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine ektaco.ee kodulehel uudiskirjaga liitudes.
 3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuulub Tellija e-posti aadress.
 4. Isikuandmeid töötleb Ektaco AS.
 5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
 6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 7. Teenuse kasutajal on õigus uudiskirja saamisest loobuda ning sellega ka nõuda oma e-maili kustutamist.

Ektaco AS

Kontakt: ektaco@ektaco.ee

Uudised

Tööaja arvestus ja 2019. aasta kalendaarne tööajafond

18. veebruar 2019

Eesti Töölepinguseadus kohustab tööandjat pidama tööaja arvestust. Tööaeg ise lepitakse aga kokku töötajaga sõlmitavas töölepingus. Kusjuures kokkulepe tööajas tuleb töötajale kirjalikult teatavaks teha.

Järgnevalt anname ülevaaate enim küsimusi tekitavatest teemadest seoses tööaja arvestusega.
 

1. Kuidas pidada tööaja arvestust?

Seadus ei kehtesta vorminõuet tööaja arvestuse pidamisele. See tähendab, et sul on õigus seda pidada nii paberil, excelis kui ka digitaalses tööaja arvestuse lahenduses.

Tööaega saab planeerida, mõõta, analüüsida ja arvestada CompuAccess'i programmis, mis on sobilik nii väikesele ettevõttele kui ka 10 000 töötajaga tehasele. Programmiga käib kaasas ka tahvelarvuti või terminal.

Tööaja arvestuse lahendusega on võimalik:

 • planeerida kiirelt ja mugavalt töögraafikuid,
 • lisada piiramatu arvu kasutajaid ja tööliike programmi,
 • jälgida töövoogu reaalajas veebipõhise tarkvara kaudu või kuvada tsehhis suurel ekraanil olulist infot ja graafikuid,
 • analüüsida andmeid ja teha otsuseid ülevaatlike raportite alusel,
 • hoiada kokku palgaarvestuselt ja vähenda vigu: käsitsi sisestamist asendab ülevaatlik töötamise raport,
 • kasutada lahendust endale sobivas operatsioonisüsteemis (Android, Apple, Windows).


2. Millistel juhtudel on tööaja arvestuse programmist kasu?

Ettevõtetel on vaja planeerida oma töötajate töögraafikuid. Väiksemas meeskonnas piisab sellest, kui koostada töögraafik excelis ja pidada arvestust seal.  

Suuremad ettevõtted, kus töötab sadu või tuhandeid inimesi, vajavad süsteemi, mis aitab hallata töötajate tööga seotud teemasid:

 • töötajate tööpäevad ja töögraafikud
 • puhkusepäevad,
 • haigusepäevad,
 • vahetustega töö puhul ka öösiti töötamine,
 • lepingute ja töölepingute iseärasused.

Lisaks on tarvis omadaga ülevaadet töö kohta:

 • töö ja tööaeg osakondades,
 • osakondade vaheline liikumine,
 • seadmete-masinate tööaeg.

Sellistel puhkudel on tööaja arvestuse programmi kasutamine parim lahendus, et tagada tööde parim jaotus ja ülevaade.  Programm võimaldab igal ajahetkel välja võtta raportit ja statistikat ühe osakonna või terve ettevõtte töötajate töötamise kohta.
 

3. Milline on tööaja arvestuse regulatsioon 2019. aastal?
 

 • Töölepingu seadus eeldab, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg). 
   
 • Tööandja ja töötaja on vabad kokku leppima neile sobivas tööaja pikkuses ja korralduses. Töölepingu seadus lubab pooltel kokku leppida, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt (summeeritud tööaeg).

Summeeritud tööaja puhul ei ole töötaja tööaja jaotus arvestusperioodis ühtlane ehk töötaja võib töötada ühes nädalas rohkem tunde ja/või päevi kui teises. Tööaja summeerimisel võivad graafikujärgsed tööpäevad langeda ka riigipühadele või nädalavahetusele. Kui riigipühadel töötamine tasustatakse 2-kordselt, siis nädalavahetusel töötamist täiendavalt ei hüvitata.

Summeeritud tööajas kokkuleppimisel peab tööandja andma töötajale teada tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Näiteks peab töötaja teadma, mis perioodi kohta on tööajakava koostatud, millal ta järgmise tööajakava teada saab ja kui pikk on tööaja arvestusperiood.

Summeeritud tööaja arvestuse korral arvestatakse tööaega arvestusperioodi lõpul (st 1, 2, 3 või 4 kuu lõpus selgub, kas töötajal tekkisid ületunnid või tekkisid alatunnid). Oluline on, et töötaja tööaeg kokku lepitud arvestusperioodi lõpuks keskmiselt ei ületaks 48 tundi 7-päevase ajavahemiku kohta.

Lisaks peab tööandja jälgima, et töötajale oleks tagatud igapäevane puhkeaeg (vähemalt 11-tundi järjestikkust puhkeaega 24-tunnises vahemikus) ning iganädalane puhkeaeg (tööaja summeerimisel 36 tundi järjestikkust puhkeaega 7-päevases vahemikus).

Allikas

4. Milline on 2019.aasta kalendaarne tööajafond?

2019. aasta kalendaarne tööaja fond
Periood Riigipühad Töötuni lühendamine   Päev       Tööpäevi kuus (E-R) Töötunde kuus (E-R) Töötunde kuus (erandid)
jaanuar 1 - uus aatsa 3 T        22 176  
veebruar 24 - Eesti Vabariigi aastapäev 3 P 20 160  
          NB! erand 160, kui 23.02 on tööpäev
märts       21 168  
I kv Kokku 2     63 504 501 (504-3)
aprill 19 - suur reede   R 21 168  
  21 - esimene ülestõusmis- püha   P      
mai 1 - kevadpüha   K 22 176  
juuni 9 - nelipühade esimene püha   P 19 152 149, kui 22.06 on tööpäev
  23 - võidupüha   P   NB! erand  
  24 - jaaniapäev   E      
II kv kokku  5 riigipüha     62 496 493 (496-3)
juuli       23 184  
august 20 - taasiseseisvumise päev   T 21 168  
sept       21 168  
III kv kokku 1 1 riigipüha     65 520  
okt       23 184  
nov       21 168  
dets 24 - jõululaupäev 3 T 19 146 149, kui 23.12 on tööpäev
          NB! erand 149, kui 31..12 on tööpäev
  25 - esimene jõulupüha   K      
  26 - teine jõulupüha   N     146, kui 13. ja 31.12 on tööpäevad
IV kv kokku 3 riigipüha     63 498 501 (504-3)
            498 (504-6)
Aastas kokku 12 riigipüha, neist 7 tööpäevadel      253 2024  

Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.                                                                                                           

Töönädalate arv aastas: 50,60                                                  

Keskmine:                                                    

Tööpäevade arv kuus:  21,08                                                       

Töötundide arv nädalas: 39,88                                                    

Töötundide arv kuus: 168,17