EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Helista 654 2150

Liitu CompuCash uudiskirjaga

CompuCash uudiskirja privaatsustingimused

  1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete, st e-maili, töötlemiseks ehk kasutamiseks uudiskirja saatmiseks.
  2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine ektaco.ee kodulehel uudiskirjaga liitudes.
  3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuulub Tellija e-posti aadress.
  4. Isikuandmeid töötleb Ektaco AS.
  5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
  6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  7. Teenuse kasutajal on õigus uudiskirja saamisest loobuda ning sellega ka nõuda oma e-maili kustutamist.

Ektaco AS

Kontakt: ektaco@ektaco.ee

Uudised

Kas arve jagamine on kahtlane tegevus?

29. jaanuar 2017

Üks tuttav jagas hiljuti oma restorani külastuse elamusi: „… toit oli täitsa hea aga teenindus oli kohutav…“  Uurisin, mis täpsemalt ei meeldinud. Selgus, et see „kohutav“ tulenes peamiselt teenindaja suutmatusest laudkonna arvet külastajate vahel lahku lüüa.

Kolm naisterahvast soovisid igaüks eraldi arveid saada. Teenindaja tegi seepeale suured silmad ja teatas, et kahjuks pole see enam võimalik. Teenindaja vabandas end sellega, et kasutusel olev kassasüsteem lihtsalt ei võimalda seda. 
„No tule taevas appi!“ ei leidnud ma rohkem sõnu, sest teadsin vägagi hästi, et seal restoranis on kasutusel CompuCash, nagu see on igas endast lugupidavas söögikohas. 
Helistasin hiljem restorani omanikule, kes kõheldes vastas et arvete jagamine olevat kahtlane tegevus, kus teenindajad endale „kõrvalt raha“ saavad teha. Seetõttu ta polegi tahtnud seda lubada.
See väide aga ei leidnud konkreetseid argumente ja oli nähtavasti pärand ammusest minevikust, mil süsteem polnud veel nii täiuslik. Teenindus ja kontroll on restoraniäris tähtsal kohal. CompuCash kassasüsteem on üha edasi arendatud, täitmaks mõlemaid eesmärke.

Allpool loetelu, mida peaks lauateenindusega söögikoht arvestama:

•    Igale arvereale saab ühe klikiga omistada numbripaneelil külastaja numbri, mis on tunnuseks, kellele antud rida kuulub. Kui vajutatakse arve jagamise nuppu, siis küsitakse, mis numbri arveread soovitakse eraldada. Ridade nummerdamist saab soovi korral teha ka lõpupoole.

•    Sama arverida saab jagada eri isikute lõikes jagamise märgi nupu alt. Näiteks pudel veini jagada kolmeks.

•    Jagatud arvet, mis on eraldatud põhiarvest, saab n-ö „külmutada“, et ühtegi tegevust ei saaks teha peale maksmise. See on süsteemi vaikeseadistusena.

•    Kui jagatud arvega siiski soovitakse võimaldada hilisemaid tegevusi, saab seda seadistusega lubada. Siin saate vajadusel abi küsida Ektaco hoolduselt.

•    Arve lõpus, sh jagatud arvega, saab märkida osalisi makseviise. Näiteks osa summast tasutakse sularahas ja osa pangakaardiga.

•    Teenindussektori ettevõttes on „uued töötajad“ sagedane nähtus, eriti sesoonsetel põhjustel. Kuigi paljud neist ütlevad, et tunnevad CompuCashi, tuleks siiski selles veenduda. Testi, kus oled nõudliku kliendi rollis. Palu teenindajal demonstreerida, kuidas pudel veini ja lõpus kogu arve eri külastajate vahel kiirelt ära jagada. Palu demonstreerida erinevate maksevahendite registreerimist maksmisel.

•    Kõik tegevused, sh arve jagamine, logitakse ja saab võtta aruandena, filtreerida.

Käisin ise hiljuti ühes hubases restoranis, kus on samuti CompuCash. Mitte mingit probleemi ei tekitanud soov saada laudkonna arvet jagatuna kolme pere vahel, kus igas peres oli omakorda mitu inimest. Seda vaatamata sellele, et teatasime oma soovist alles teeninduse lõpus. Teenindaja lahkus ainult hetkeks ja oli kohe tagasi kolme erineva arvega. Pakatasin rahulolust, tõeliselt professionaalne suhtumine. On samuti üsna selge, et hea toit ja teenindus tagavad heldemad jootraha võimalused.

Martin Laur