EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Helista 654 2150

Liitu CompuCash uudiskirjaga

CompuCash uudiskirja privaatsustingimused

  1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete, st e-maili, töötlemiseks ehk kasutamiseks uudiskirja saatmiseks.
  2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine ektaco.ee kodulehel uudiskirjaga liitudes.
  3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuulub Tellija e-posti aadress.
  4. Isikuandmeid töötleb Ektaco AS.
  5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
  6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  7. Teenuse kasutajal on õigus uudiskirja saamisest loobuda ning sellega ka nõuda oma e-maili kustutamist.

Ektaco AS

Kontakt: ektaco@ektaco.ee

Uudised

24.05.2012.a. toimus Ektaco AS-i aktsionäride üldkoosolek

04. juuli 2012

24.05.2012.a. toimunud Ektaco AS aktsionäride üldkoosolek kinnitas:
- positiivse tulemusega lõppenud 2011. majandusaasta aruande;
- kasumi jaotuse otsuse.

Meie audiitor kirjutas oma otsuses, et tema arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt EKTACO AKTSIASELTS finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Majandusaasta aruanded on avalik informatsioon ja kõigil huvilistel on seda võimalik Äriregistrist tellida.