EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Istungite ja konverentside süsteemid

Tallinna Volikogu hääletussüsteemAlates aastast 1996 on Ektaco olnud Riigikogu ja hiljem ka Tallinna Volikogu hääletus- ja konverentsisüsteemide arendaja ja hooldustoe andja.

Istungite ja konverentside juhtimiseks on loodud tarkvaralahendused

 • Juhatajale, kes viib läbi rahvaesindajate istungeid
 • Operaatorile, kes juhataja soovide kohaselt juhib hääletussüsteemi tehnilist tööd
 • Virgatsile, kes annab tuge istungil osalejatele
 • Infotabloole, mille abil informeeritakse istungi hääletustulemustest, kõne- ja sõnasoovidest jne
 • Süsteemi administraatorile, kes teostab seadistuste ja põhiandmete haldust
 • Saadikutele, kes laudadel asuvate pultide kaudu saavad avaldada esinemissoovi, võtta sõna ning hääletada.

Hääletussüsteem on tavaliselt liidestatud dokumendihalduse, stenogrammi, tiitrite ja kaamerate juhtimise  süsteemidega. Liidestused  võimaldavad istungiteks vajaliku info hääletussüsteemi laadida ning tekkivad andmed (hääletuse tulemused jm) tagastada. Koos mikrofoni avamise käsklusega toimub kaamera fokuseerimine  kõnelejale. Kõik see võimaldab lihtsamini organiseerida eRiigikogu hääletussüsteemrinevat tüüpi ülekandeid tele- ja interneti keskkondadesse.

Süsteem on maksimaalselt automatiseeritud.

Saadiku laual on pult infoekraaniga, mille vahendusel on võimalik

 • esitada või tagasi kutsuda soove sõnavõtuks, kõne pidamiseks
 • teostada hääletusi
 • kutsuda virgatsit
 • sirvida päevakordi
 • jälgida detailseid hääletustulemusi jne

Puldi komponentideks on

 • kliendile sobiliku suurusega LCD puuteekraan koos LED taustavalgusega
 • Linux operatsioonisüsteemiga protsessori moodul
 • ID-kaardi toega kiipkaardilugeja või sõrmejäljelugeja
 • Mikrofon võimendi ja märgutulega
 • Valjuhääldi
 • LED-mooduliga energiasäästlik laualamp

Ektaco on teostanud ja teostab ka pultide riistvaralähedased programmeerimistööd koos liidestamistega süsteemi pealisehitusega.

Meie tarkvaraarenduse spetsialistide pidev areng ja infosüsteemide kaasaegsete arendusvahendite kasutamine võimaldab pakkuda hääletussüsteemide terviklahendusi järgmiste eesmärkidega

 • pakkuda funktsionaalsemaid ja töökindlamaid töövahendeid tööd juhtivatele ja assisteerivatele isikutele koos parema ülevaatega toimuvast
 • lihtsustada ja teha sujuvamaks töövood infosüsteemi operaatoritele
 • tekitada kasutajatele lisamugavusi koos operatiivse tagasisidega
 • parandada kasutamise ergonoomiat
 • lihtsustada infosüsteemi hooldamist ja haldamist
 • parandada infosüsteemi töökindlust

Spetsialiseeritud hääletussüsteemidesse tehtavad investeeringud võimaldavad riigi ja kohalike omavalitsuste organitel otsustamiste protseduure kvaliteetsemalt, efektiivsemalt ja tänapäevaste infotehnoloogia vahenditega läbi viia.

Loe kuidas hääletussüsteemid aitavad e-riiki arendada

Võimaldamaks rahvusvaheliste ürituste läbiviimist ja süsteemi eksporti omab kogu tarkvara keeleversioonide tegemise tuge.

Kui vajate konverentsi- või hääletussüsteemide arendusi,

siis palun pöörduge läbirääkimisteks ja täpsema informatsiooni saamiseks Tarkvara ärisuuna poole!