EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Ajalugu

1989 EKTACO on asutatud aprillis 1989.a Eesti - Soome ühisettevõttena. Eestipoolseks asutajaliikmeks oli Küberneetika Instituudi Erikonstrueerimisbüroo (EKTA) juhtimissüsteemide osakond, mis omakorda asutati 1980.a. Eestis oli EKTACO 4. ühisettevõte, mis sai tegevusloa
1993 Kaubamärk Ektaco registreeriti riigi Patendiametis ja omab täna Eesti Vabariigi Kaubamärgitunnistust nr 06967  
1996 Aasta septembris kujundati ettevõte ümber aktsiaseltsiks koos äriregistrisse kandmisega. EKTACO baseerub siiani eesti-soome erakapitalil
1997 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige   
2000 Eesti Kvaliteediühingu liige
2002 Aktsiad nimiväärtusega 10.- krooni registreeriti Eesti väärtpaberite keskregistris. Firma aktsiakapitali suuruseks oli 2,46 milj krooni.
2009 Tallinna Teaduspargi TEHNOPOL kogukonna liige
2011 Aktsiad nimiväärtusega 1.- EUR registreeriti Eesti Väärtpaberikeskuses ja äriregistris. Firma aktsiakapitali suuruseks on 246 276 EUR

Eesti Patendiamet väljastas kaubamärgile CompuCash kaubamärgitunnistuse nr 48651. 
2012 Kolimine kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega ja originaalsisekujundusega uude kontorisse aadressil Teaduspargi 8, Tallinn
2017 Eesti Patendiamet väljastas kaubamärgile CompuAccess kaubamärgitunnistuse nr 54869
2018 Ektaco automaatika äriüksus müüdi tervikuna Saksa Automaatika OÜle 2.novembril ja töö jätkub uue ettevõtte all.