EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Ektaco automaatika uudised

Uus elektrifiltri monitooringusüsteem Ektaco automaatikutelt

18. juuni 2018

Ektaco AS projekteeris ja paigaldas Kiviõli Keemiatööstusele (KKT OÜ) uue elektrifiltri monitooringusüsteemi, mis tagab filtri ja sellega seotud seadmete seisukorra visualiseerimise ja nende juhtimise erinevatel režiimidel.


Valmis reaktori asendite monitooringusüsteemi Enefitile

15. jaanuar 2018

Ektaco automaatika meeskond projekteeris, ehitas ja seadistas Enefit Energiatootmise ASile reaktori asendite monitooringusüsteemi. Süsteem koosneb viiest laserist, mis kontrollivad pidevalt reaktori asendit. Süsteem võimaldab avastada võimalikke rikkeid reaktori tugilaagrites.


Ektaco lahendus sai Eesti Energia parima insenerilahenduse tiiti

06. november 2017

Ektaco automaatika meeskond projekteeris, ehitas ja seadistas Enefit Energiatootmise AS põlevkivibensiini puhastusseadme tehnoloogilise protsessi juhtimissüsteemi. See seade pälvis Eesti Energia aasta parima insenerilahenduse tiitli.


Kintrishi hüdroelektrijaama hüdraulikaagregaatide juhtimissüsteem

09. jaanuar 2017

Tarnisime ja seadistasime Kintrishi (Georgia) HEJ paisu hüdraulikaagregaatide juhtimissüsteemi.

 


Andsime üle Estonia kaevanduse allmaapumpla nr.383 juhtimissüsteemi

09. mai 2016

AllmaapumplaAndsime üle Estonia kaevanduse allmaapumpla nr.383 juhtimissüsteemi.