EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus
EU

Ektaco kliendid ja tehtud tööd

Tellija
Aasta
Töö nimetus
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
1996
BEJ Soojaväljastuse andmehõive ja infosüsteem
1998
BEJ, Tuhavälja nr.2 monitooringu- ja tsirkulatsiooni pumba jaama juhtimissüsteem
1999
BEJ, Soojavõrkude pumpade sagedusmuundurite juhtimine
2000
EEJ, Infosüsteemiga lintkaalude paigaldamine
2001
BEJ, Selitatud vee pumbajaama automaatikasüsteem
2002
BEJ, Bagerpumpla automaatikasüsteem
2004
EEJ, Puhastusseadmete monitooringusüsteem
2005
BEJ, Toorvee pumbajaama automaatikasüsteem
2006
BEJ, Tuhavälja nr.2 neutraliseerimisjaama juhtimissüsteem
2006
EEJ, 1. tõstepumbajaama juhtimissüsteem
2007
Balti Elektrijaama tuhavälja nr.1 ja Eesti Elektrijaama tuhavälja veetaseme monitooringusüsteemid
2007
Balti Elektrijaama tuhavälja nr.1 neutraliseerimisjaama juhtimissüsteem
2008
EEJ, Tuhaärastuse pilootseadme juhtimissüsteem
2010
BEJ, Soojus- ja maa-aluste kommunikatsioonide monitooringusüsteem
2011
BEJ, Elektromagnetseparaatorite juhtimise rekonstrueerimine
2011
EEJ, Kütusekonveierite juhtimissüsteemi moderniseerimine
2012
BEJ, tuhavälja nr.2 neutraliseerimisjaama juhtimissüsteemi uuendus
2013
Auvere elektrijaama tuhaärastuse juhtimissüsteemi tööprojekt
2015
Auvere elektrijaama tuhaärastuse juhtimissüsteemi ehitamine ja seadistus
Eesti Energia kaevandused
2013 Allmaapumpla Nr 16 veearvestussüsteem
2014 Estonia kaevanduse tarbeveevarustuse juhtimissüsteem
2015
Estonia kaevanduse allmaapumpla Nr 383 juhtimissüsteemi ehitamine ja seadistus
Eesti Energia Õlitööstus AS
2002
Infosüsteemiga lintkaalude paigaldamine
2003
Elektrifiltrite temperatuurikontrolli süsteem
2004
Tõrvikute uus süüte- ja juhtimissüsteem
2005
Toodangu kuluarvestussüsteem
2006
Õlitehase rektifikatsioonikolonnide juhtimis- ja monitooringusüsteem
2008
Elektrifiltri monitooringusüsteem
2008
Suitsugaaside temperatuuri reguleerimissüsteem
2008
Vee ja tuhapulbi kuluarvestuse süsteem
2008
Lintkaalude tarne ja kütuse arvestussüsteem
2009
Raske õli puhastusseadme juhtimissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine
2010
Õlilao mahutite monitooringusüsteem
2010
Rektifikatsioonikolonnide flegma etteandeklappide vahetamine koos juhtimissüsteemi paigaldamisega
2011
Tsirkuleeriva raskeõli puhastamise juhtimissüsteem
2011
Seadme ENEFIT-140 2.tootmisliini registraatorite ja näitavriistade vahetamine
2011
Elektrifiltri blokeerimis- ja monitooringusüsteem
2012 Reaktorite pöörlemiskiiruse reguleerimissüsteem
2012 Kondensatsioonijaoskonna juhtimissüsteemi kaasajastamine
2013 Kütuse etteande lintkaalude uus juhtimissüsteem
2013 ESP1 monitooringusüsteemi täiendused
2014 Enefit 140 temperatuuride mõõtesüsteem
2015 Konveierkaalude 12-A,B kaugtareerimise süsteem
Malsena OÜ
2004
Jahulao ja ümberlaadimissõlme juhtimissüsteem
ES Sadolin AS
2002
Valge pasta dosaatori juhtimissüsteem
2003
Vee dosaator
2005
Segisti kaalusüsteem
Tasfil AS (Talter AS)
1999
Filleri liini juhtimissüsteem
2000
Teisaldatava autokaalu andmesüsteem
Scantrans AS
2003
Vedelkütuse laadimiskohtade juhtimis- ja arvestussüsteem
Muuga Sadam
2004
Vabatsooni Põhjaranna tee pääslakompleksi fooride- ja numbriindikaatorite süsteem
Eesti Energia AS 
Jaotusvõrk
1995 - 1999
Tallinna 191s korruselamus terminalide Takser võrkude rajamine elektrinäitude kogumiseks. Andmete kogumine sülearvutiga
2000
Elektrinäitude automaatne kogumine Tallinna 14 korrusmajast GSM võrgu kaudu.
2002
Tallinna 205 korruselamus asuvate terminalide sidevõrkude liitmine ülelinnaliseks kauglugemissüsteemiks TAXERNET. Sidekanaliteks kaabel-TV ja GSM-võrgud.
2004 - 2010
Kauglugemissüsteemi TAXERNET uue põlvkonna riist- ja tarkvara pilootprojekt, hooldusleping
Teramet AS
2006 - 2007
Varnja poldri pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem
2007
Adavere poldri pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem
2008
Lavassaare pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem
2012
Korva poldri pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem
2013
Põltsamaa ja Saku paisjärvede paisude varjade juhtimissüsteemid
Eesti Ehtitus AS
2008
Tallinna Lennujaama pinnavete puhasti juhtimissüsteem
Narva
Soojusvõrgud AS
2008
Küttemagistraalide rõhu reguleerimissüsteem
Paljassaare Kalatööstus AS
2010
Kontrollkaaludelt andmete lugemise süsteem
Eraküte AS
2008 - 2010
Tartu katlamajade juhtimissüsteemi uuendamine
Tallinna Küte AS
2010
Põletite põlemisõhu- ja gaasi rõhu mõõtmiste ümberkorraldamine Ülemiste katlamajas
2010
M-Bus liidesega andmehõiveseadmete asendamine
Stivterminal AS
2010 - 2011
Autolaadimise estakaadi juhtimissüsteem
Balti Karusnahk AS
2013
Jahulao ja söödatehase juhtimissüsteem
OOO „Kronstadt“
2013
Cherepetski elektrijaama pneumokonveierite juhtimissüsteem
2014 - 2015
Cherpetski SEJ kahe energiabloki tuhatranspordi juhtimissüsteemi seadistus
Tallinna Volikogu
2015
Istungite juhtimise ja hääletussüsteemi riistvara projekteerimine, ehitus, seadistus
Hydro Development Company LLC. Tbilisi 2016 Kintrishi HEJ tammi varjade juhtimissüsteem
AS Betoonelement 2017 Armatuuri painutuspinkide uued juhtimissüsteemid
Enefit Energiatootmine AS 2017 Põlevkivibensiini puhastusprotsessi juhtimissüsteem
Enefit Energiatootmine AS 2017 EEJ termokontrollisüsteemi uuendamine

Lisaks oleme olnud kaasatud Tartu, Rakvere ja AS Leibur katlamajade automaatika ja juhtimissüsteemide uuendamise projektidesse.

Omaette ridadena tuleks veel märkida ehitusmaterjalide- ja toiduainetetööstusele tehtud projekte.
Rida pisemaid projekte on tehtud veel Saku Õlletehasele, Saaremaa Leivatööstusele ja Tallinna Piimatööstusele.