Calculator
Worker Tööaja arvestuse efektide
ja tasuvuse arvutus
töötajaid


Tasuvusaeg CompuAccessi kasutusele võtmisel:
295.66 aastat
PARAMEETER ALGANDMED
(praegune seis)

PARANEMINE
(CompuAccess'iga)
ARVUTUSTULEMUS
tööaja tabelite täitmisele kuluv aeg kuus
h
tööaja automaatsele registreerimistele kuluv aeg kuus CompuAccessi tööajarvestusega
h
Rahaline kokkuhoid registreerimistele kulunud aja kokkuhoiust aastas
tööaja kadu hilinemistest kuus täna
h
CompuAccessi kasutusele võtmisest tingitud tõhusama kontrolli kaudu hilinemiste aeg kuus
h
Rahaline kokkuhoid hilinemiste vähenemisest aastas
tööaja kadu kuus suitsupausidest kui 10% töötajaid on täna suitsetajad(3 pausi päevas)
h
suitsupausidele kuluv aeg kuus läbi CompuAccessi tõhusama kontrolli, kui 10% töötajaid on täna suitsetajad h (keskmiselt 2,5 pausi päevas)
h
Rahaline kokkuhoid suitsupauside vähenemisest aastas
tööaja kulu kuus kontrollile, aruandlusele, andmetöötlusele praegu
h
tööandja kulu kontrolile kuus CompuAccessi tarvaraga. Teeninduse efektiivsus kasvab tänu täpsematele on-line andmetele - kaebuste arv väheneb
h
Rahaline kokkuhoid aastas lihtsamast kontrollist, operatiivsest aruandlusest, andmete automaatsest töötlusest
KOKKU KOKKUHOID AASTAS
TASUVUSARVUTUS
KOKKU investeering tööajaarvestuse süsteemile
- Tarkvara litsentsi tasu aastas
- Ühe terminali paigaldus koos juurutamisega
tasuvusaeg, aastates*