EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

Eesti Posti kassasüsteemi tarkvara arendamine

Koostöö Eesti Postiga algas aastal 1997 kassasüsteemi loomisega ja see rajaneb kahepoolsel usaldusel ning pikaajalistel partnerlussuhetel. Ühiselt  Eesti Posti spetsialistidega oleme teostanud edukalt mitmeid infotehnoloogia valdkonda puudutavaid projekte. Süsteemide integraatorina  ja infotehnoloogiat väljatöötava firmana oleme pakkunud terviklikke lahendusi Eesti Posti töö efektiivsemaks muutmiseks.

Täna kasutavad kõik Eesti Posti postkontorid Ektaco poolt loodud ja MSSQL andmebaasil põhinevat ning keskselt hallatavat kassasüsteemi tarkvara koos:

  • registersaadetiste infosüsteemiga
  • kaardimakse mooduliga
  • maksete töötlemise süsteemiga
  • Postipanga liidesega jne. 

Tegemist on Eesti kõige suurema pidevas arengus oleva kassasüsteemiga.

Meie klient on saanud järjepidevat  hooldus- ja konsultatsioonituge.

Oleme aidanud luua infosüsteemi tehnilist ülesannet. Programmeeritud on liidesed nii raamatupidamissüsteemile kui ka majandustarkvarale.

Tehtud tööde käigus on Ektaco meeskonnal tekkinud:

  • rikkalik info-, müügi- ja kassasüsteemide arendamise kogemuste pagas
  • postitehnoloogia tundmine sügavuti
  • terviklik pilt kliendi tegelikest vajadustest, kitsaskohtadest
  • nägemus infosüsteemi tulevikuarengutest.

Ektaco on Omniva pikaajaline ja usaldusväärne koostööpartner. Partnerina ei täida Ektaco lihtsalt esitatud tellimust, vaid mõtleb aktiivselt kaasa ja huvitub siiralt Omniva vajadustest, et leida sobivaimad lahendused. Olulisteks märksõnadeks on professionaalsus, kvaliteet ja kiirus. Lisaks iseloomustab Ektacoga koostööd läbipaistvus, selge kommunikatsioon ja vastutulelik suhtumine.
Edvin Ojamets, ekspertide grupi juht, Omniva

Küsige julgesti meilt nõu oma infosüsteemi arendamiseks ja pakkumist!

Tarkvara ärisuuna juht
Risto Tamme
tel. 654 2150
e-post: risto.tamme@ektaco.ee

Meie töö. Teie võit.