EKTACO AS – Automaatikasüsteemid, kassasüsteemid, läbipääsud, tarkvaraarendus

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

M-Bus - Arvestite näidulugemise süsteem

Arvestite integreeritud näidulugemise süsteem

TARBIMINE KONTROLLI ALLA!

M-Bus, EN1434-3, IEC 870, standarditel põhinev kütte-, sooja ja külma vee- ning elektriarvestite näidulugemise süsteem, mida iseloomustab:

 • väljaehitamisel tekib korrektne mõõtesüsteem tõeste näitude reaalajas kogumiseks
 • süsteemi lihtne haldus ja hooldus
 • lihtne automaatne andmete kogumise võimalus robotküsitlusega ja kontrolli võimalus tarbijate poolt
 • võimaldab lihtsalt avastada rikkis arvesteid (bilansi hälbed) selgitamaks kadude põhjuseid
 • paigalduseks sobivad lihtsad 2-soonelised kaablid
 • arvestid või nende M-Bus lisamoodulid on autonoomse toitega, mistõttu ei lähe näiduinfo kaduma üldise toitekatkestuse ega ka sideliini rikke korral
 • väljaehitamist saab alustada ka ühest arvestite grupist (näiteks veearvestid, üks trepikoda vms) ja hilisemalt lihtsasti süsteemi laiendada
 • avatud ja hästi dokumenteeritud protokolliga andme- ja sidesüsteem, mis on spetsiaalselt välja töötatud arvestite näitude kauglugemiseks

Viimane paigaldus märtsis 2014:

 • 200 arvestuspunktiga (40 korteriga) Smart-Home stiilis elamu Tallinnas, Merirahu elamurajoonis
 • näitude lugemine 4 x ööpäevas ja andmed on vajadusel kättesaadavad üle maailma interneti vahendusel
 • loetakse sisseehitatud M-Bus liidesega ultraheli küttearvesteid AXIS SKU-03 ning välise M-Bus Relay GmbH liidestega vee- ja elektriarvesteid

küsige täpsemat LISAINFOT ja pakkumist OMA MAJALE

Projektijuht

Ülo Sepp
tel 639 7939
GSM: 513 0830
e-post: ylo@ektaco.ee