EKTACO AS – Kassasüsteemid, läbipääsud, tööajaarvestus, tarkvaraarendus, automaatikasüsteemid
EU

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Professionaalne. Usaldusväärne. Stabiilne.

Helista 654 2150

Liitu CompuCash uudiskirjaga

Uudised

24.05.2012.a. toimus Ektaco AS-i aktsionäride üldkoosolek

04. juuli 2012

24.05.2012.a. toimunud Ektaco AS aktsionäride üldkoosolek kinnitas:
- positiivse tulemusega lõppenud 2011. majandusaasta aruande;
- kasumi jaotuse otsuse.

Meie audiitor kirjutas oma otsuses, et tema arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt EKTACO AKTSIASELTS finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Majandusaasta aruanded on avalik informatsioon ja kõigil huvilistel on seda võimalik Äriregistrist tellida.